Ηλεκτροβάνες

Open – Close, 3-points / Ανοιχτό – Κλειστό, 3-ων σημείων
AC 230 V
LR230A LR230A-S NR230A NR230A-S SR230A SR230A-S
Nominal torque / Ονομαστική ροπή 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Movement time of actuator / Χρόνος κίνησης κινητήρα 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90°
Auxiliary Contact / Βοηθητική επαφή SPDT 0…100% 0…100% 0…100%
DN Rp[''] Kvs [m³/h] Type
Τύπος
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
15 1/2'' 0.25 R2015-P25-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
15 1/2'' 0.4 R2015-P4-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
15 1/2'' 0.63 R2015-P63-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
15 1/2'' 1 R2015-1-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
15 1/2'' 1.6 R2015-1P6-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
15 1/2'' 2.5 R2015-2P5-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
15 1/2'' 4 R2015-4-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
15 1/2'' 6.3 R2015-6P3-S1 180,00 192,00 210,00 245,00 230,00 265,00
20 3/4'' 4 R2020-4-S2 190,00 202,00 220,00 255,00 240,00 275,00
20 3/4'' 6.3 R2020-6P3-S2 190,00 202,00 220,00 255,00 240,00 275,00
20 3/4'' 8.6 R2020-8P6-S2 190,00 202,00 220,00 255,00 240,00 275,00
25 1'' 6.3 R2025-6P3-S2 206,00 218,00 236,00 271,00 256,00 291,00
25 1'' 10 R2025-10-S2 206,00 218,00 236,00 271,00 256,00 291,00
25 1'' 16 R2025-16-S2 206,00 218,00 236,00 271,00 256,00 291,00
32 1 1/4'' 16 R2032-16-S3 274,00 309,00 294,00 329,00
40 1 1/2'' 16 R2040-16-S3 297,00 332,00 317,00 352,00
40 1 1/2'' 25 R2040-25-S3 297,00 332,00 317,00 352,00
50 2'' 25 R2050-25-S4 362,00 397,00
50 2'' 40 R2050-40-S4 362,00 397,00
2-οδη
* ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΏΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

DN Rp[''] Kvs [m³/h] Type
Τύπος
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
15 1/2'' 0.25 R3015-P25-S1 225,00 237,00 255,00 290,00 275,00 310,00
15 1/2'' 0.4 R3015-P4-S1 225,00 237,00 255,00 290,00 275,00 310,00
15 1/2'' 0.63 R3015-P63-S1 225,00 237,00 255,00 290,00 275,00 310,00
15 1/2'' 1 R3015-1-S1 225,00 237,00 255,00 290,00 275,00 310,00
15 1/2'' 1.6 R3015-1P6-S1 225,00 237,00 255,00 290,00 275,00 310,00
15 1/2'' 2.5 R3015-2P5-S1 225,00 237,00 255,00 290,00 275,00 310,00
15 1/2'' 4 R3015-4-S1 225,00 237,00 255,00 290,00 275,00 310,00
20 3/4'' 4 R3020-4-S2 240,00 252,00 270,00 305,00 290,00 325,00
20 3/4'' 6.3 R3020-6P3-S2 240,00 252,00 270,00 305,00 290,00 325,00
25 1'' 10 R3025-10-S2 270,00 282,00 300,00 335,00 320,00 355,00
32 1 1/4'' 16 R3032-16-S3 361,00 396,00 381,00 416,00
40 1 1/2'' 16 R3040-16-S3 406,00 441,00 426,00 461,00
40 1 1/2'' 25 R3040-25-S4 460,00 495,00
50 2'' 25 R3050-25-S4 466,00 501,00
50 2'' 40 R3050-40-S4 584,00 619,00
50 2'' 58 R3050-58-S4 647,00 682,00
3-οδη
Open – Close, 3-points / Ανοιχτό – Κλειστό, 3-ων σημείων
AC 230 V
LR230A LR230A-S NR230A NR230A-S SR230A SR230A-S
Nominal torque / Ονομαστική ροπή 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Movement time of actuator / Χρόνος κίνησης κινητήρα 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90°
Auxiliary Contact / Βοηθητική επαφή SPDT 0…100% 0…100% 0…100%
* ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΏΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Η TOTALINE σε συνεργασία με τη BELIMO μπορεί να σας προμηθεύσει τη συνολική γκάμα ηλεκτροβανών της εταιρίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την TOTALINE.

DN Rp[''] Kvs [m³/h] Type
Τύπος
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
Price List
Τιμή
15 1/2'' 5.5 R3015-BL1 203,00 215,00 233,00 268,00 253,00 288,00
20 3/4'' 11 R3020-BL2 214,00 226,00 244,00 279,00 264,00 299,00
25 1'' 10 R3025-BL2 242,00 254,00 272,00 307,00 292,00 327,00
32 1.25'' 9 R3032-BL2 263,00 275,00 293,00 328,00 313,00 348,00
32 1.25'' 15 R3032-BL3 326,00 361,00 346,00 381,00
40 1.5'' 14 R3040-BL3 360,00 395,00 380,00 415,00
40 1.5'' 47 R3040-BL4 448,00 483,00
50 2'' 24 R3050-BL3 392,00 427,00 412,00 447,00
50 2'' 75 R3050-BL4 531,00 566,00
3-οδη
Ανοιχτό – Κλειστό, 3-ων σημείων / open – close, 3-points
AC 230 V
LR230A LR230A-S NR230A NR230A-S SR230A SR230A-S
Ονομαστική ροπή / Nominal torque 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Χρόνος κίνησης κινητήρα / movement time 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90° 90 s/ 90°
Βοηθητική επαφή SPDT / Auxiliary Contact 0…100% 0…100% 0…100%
* ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΏΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Η TOTALINE σε συνεργασία με τη BELIMO μπορεί να σας προμηθεύσει τη συνολική γκάμα ηλεκτροβανών της εταιρίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την TOTALINE.