Παλινδρομικοί Συμπιεστές

Carlyle Ημιερμητικού Τύπου
06DA COMPRESSORS / 06DA ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών
Code
Κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(+7°C /+50°C, R-407C)
Price List
Τιμή
06DA8182AA365A 6,5 20,77 3.120,00
06DA8252BA365A 8,0 26,80 3.560,00
06DA3282BA365A 10,0 32,20 3.500,00
06DA5372BA065A 15,0 43,20 3.600,00
Without service valves, oil heater, support kit
Χωρίς βάνες, αντίσταση λαδιού και βάσεις
Εξαρτήματα
Compressor Size
Μέγεθος συμπιεστή
818 825 328 537
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Quantity
Τεμάχια
Price List
Τιμή
06DA 660 061 Compressor Valve 7/8
Βάνα Συμπιεστή 7/8’’
185,00
06DA 660 064 Compressor Valve 1 1/8
Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’
1 1 1 1 94,00
06DA 660 065 Compressor Valve 1 3/8
Βάνα Συμπιεστή 1 3/8’’
1 1 130,00
06EA 660 090 Compressor Valve 1 5/8
Βάνα Συμπιεστή 1 5/8’’
1130,00
06EA 660 168 Crankcase Heater
Αντίσταση Λαδιού
All 06D
ΟΛΑ 06D 80,00
06DA 660 057 Kit Mounting
Σετ Τοποθέτησης
All 06D
ΟΛΑ 06D 40,00
06DR 660 014 Head Cooling Fan
Ανεμιστήρας Κεφαλής
All 06D
ΟΛΑ 06D 650,00
06DA 660 089 Head & Suction cut off Capacity
Κεφαλή με Βαλβίδα Αποφόρτισης
All 06D
ΟΛΑ 06D 400,00
EF 19ZE 240 Capacity control coil
Πηνίο Βαλβίδας Αποφόρτισης
All 06D
ΟΛΑ 06D 67,00

Carlyle Ημιερμητικού Τύπου
06E ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Μοντέλα Υψηλών & Μεσαίων Θερμοκρασιών με βαλβίδα αποφόρτισης
Code
Κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-10°C /+50°C, R-404Α)
Capacity / Απόδοση kW
(+7°C /+50°C, R-407C)
Price List
Τιμή
06E255060A 20,0 32,25 55,51 4.700,00
06E256560A 25,0 40,25 76,38 4.800,00
06E257560A 30,0 47,92 84,19 6.000,00
06E259960A 40,0 67,38 110,90 6.800,00
Without service valves, oil heater, support kit, coil for suction cut-off
Χωρίς βάνες, αντίσταση λαδιού, βάσεις και πηνίο για τη βαλβίδα αποφόρτισης
Εξαρτήματα
Compressor Size
Μέγεθος συμπιεστή
550 565 575 599
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Quantity
Τεμάχια
Price List
Τιμή
06DA 660 064 Compressor Valve 1 1/8
Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’
194,00
06DA 660 065 Compressor Valve 1 3/8
Βάνα Συμπιεστή 1 3/8’’
1 1 130,00
06EA 660 090 Compressor Valve 1 5/8
Βάνα Συμπιεστή 1 5/8’’
1 1 1 130,00
06EA 660 091 Compressor Valve 2 1/8
Βάνα Συμπιεστή 2 1/8’’
1 1 290,00
6 D 40 103 Oil Filter Screen
Φίλτρο Λαδιού
1 1 1 1 12,00
06EA 660 166 Crankcase Heater
Αντίσταση Λαδιού
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 58,00
06EA 660 089 Kit Mounting
Σετ Τοποθέτησης
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 77,00
06ER 660 011 Head Cooling Fan
Ανεμιστήρας Κεφαλής
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 450,00
06EA 660 138 Head & Suction cut off Capacity
Κεφαλή με Βαλβίδα Αποφόρτισης
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 680,00
EF 19ZE 240 Capacity control coil
Πηνίο Βαλβίδας Αποφόρτισης
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 67,00

Carlyle Ημιερμητικού Τύπου
06ER ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
Code
Κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-30°C /+45°C (R-404Α))
Price List
Τιμή
06DR3370DA365A 10,0 10,83 3.600,00
06ER45060A 15,0 14,55 4.500,00
06ER46560A 20,0 17,50 4.600,00
06ER47560A 25,0 20,60 5.200,00
06ER39960A 30,0 26,41 6.100,00
Χωρίς βάνες, αντίσταση λαδιού, και βάσεις
Εξαρτήματα
Compressor Size
Μέγεθος συμπιεστή
450 465 475 399
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Quantity
Τεμάχια
Price List
Τιμή
06DA 660 064 Compressor Valve 1 1/8
Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’
194,00
06DA 660 065 Compressor Valve 1 3/8
Βάνα Συμπιεστή 1 3/8’’
1 1 130,00
06EA 660 090 Compressor Valve 1 5/8
Βάνα Συμπιεστή 1 5/8’’
1 1 1 130,00
06EA 660 091 Compressor Valve 2 1/8
Βάνα Συμπιεστή 2 1/8’’
1 1 290,00
6 D 40 103 Oil Filter Screen
Φίλτρο Λαδιού
1 1 1 1 12,00
06EA 660 166 Crankcase Heater
Αντίσταση Λαδιού
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 58,00
06EA 660 089 Kit Mounting
Σετ Τοποθέτησης
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 77,00
06ER 660 011 Head Cooling Fan
Ανεμιστήρας Κεφαλής
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 650,00
06EA 660 138
Head & Suction cut off Capacity
Κεφαλή με Βαλβίδα
Αποφόρτισης
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 680,00
EF 19ZE 240 Capacity control coil
Πηνίο Βαλβίδας Αποφόρτισης
ALL 06Ε
ΟΛΑ 06E 67,00

Carlyle Ημιερμητικού Τύπου
06CC COMPRESSORS / 06CC ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Διβάθμια Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών
Code
Κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-40°C /+45°C, R-404A)
Price List
Τιμή
06CC337G201 10,0 8,53 3.800,00
06CC550F201 15,0 8,95 5.100,00
06CC665F201 20,0 14,92 6.300,00
06CC675F201 20,0 16,57 6.500,00
06CC899F201 30,0 22,55 8.200,00
Χωρίς economizer, βάνες, αντίσταση λαδιού, και βάσεις
Εναλλάκτης & Εκτονωτική Βαλβίδα για Υπόψυξη (συμπιεστής 06CC)
Alfa Laval P.H.E Code
Κωδικός Alfa Laval P.H.E
Danfoss TXV Code
Κωδικός Danfoss TXV
Capacity
Απόδοση kW
Price List
Τιμή
AC30-14 TES2 – 03 3,3 *
AC30-20 TES2 – 03 4,5 *
AC30-30 TES2 – 04 7,5 *
AC30-44 TES12 – 01 13,0 *
AC30-70 TES12 – 02 19,5 *
* Επικοινωνίστε με το κατάστημα TOTALINE για την τιμή.

Compressor Size
Μέγεθος συμπιεστή
337 550 665 675 899
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Quantity
Τεμάχια
Price List
Τιμή
06DA 660 064 Compressor Valve 1 1/8
Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’
1 94,00
06DA 660 065 Compressor Valve 1 3/8
Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’
1 1 1 1 130,00
06EA 660 090 Compressor Valve 1 5/8
Βάνα Συμπιεστή 1 1/8’’
1 1 1 1 1 130,00
06EA 660 168 Crankcase Heater
Φίλτρο Λαδιού
1 1 1 1 1 80,00
06DR 660 014 Head Cooling Fan
Ανεμιστήρας Κεφαλής
1620,00
06ER 660 011 Head Cooling Fan
Ανεμιστήρας Κεφαλής
1 1 1 1 650,00
06EA 660 156 Economizer Adapter Flange
Σετ Σύνδεσης Υπόψυξης
147,00
06DA 660 061 Subcooler Port Service Valve
Βάνα Αποκοπής Υπόψυξης
1 1 1 1 85,00
EA 11ZC 011 Desuperheating Valve
Εκτονωτική Βαλβίδα Υπερθέρμανσης
1450,00
EA 11ZC 022 Desuperheating Valve
Εκτονωτική Βαλβίδα Υπερθέρμανσης
1 1 1 450,00
EA 11ZC 030 Desuperheating Valve
Εκτονωτική Βαλβίδα Υπερθέρμανσης
1450,00
06DA 660 057 Kit Mounting
Σετ Τοποθέτησης
All 06CC
ΟΛΑ 06CC 40,00
Εξαρτήματα

Copeland Ημιερμητικού Τύπου
Code
Κωδικός
Voltage
Τάση
Capacity / Απόδοση kW
( -10°C / +50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-30°C / +50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
DKSJ-15X-EWL 380/3/50 2,83 1,06 1.100,00
DLE-20X-EWL 380/3/50 4,00 1,09 1.250,00
DLF-20X-EWL 380/3/50 1,60 1.600,00
DLJ-20X-EWL 380/3/50 1,95 1.600,00
DLF-30X-EWL 380/3/50 5,80 1,96 1.680,00
DLJ-30X-EWL 380/3/50 6,35 2,14 1.680,00
DLL-30X-EWL 380/3/50 2,70 1.680,00
DLL-40X-EWL 380/3/50 2,74 8,25 1.830,00
DLSG-40X-EWL 380/3/50 3,55 1.830,00
D2SA-45X-EWL 380/3/50 9,95 3,70 1.730,00
D2SA-55X-EWL 380/3/50 9,70 3,40 2.040,00
D2SC-55X-EWL 380/3/50 12,05 4,25 2.340,00
D2SK-65X-EWL 380/3/50 14,35 5,25 2.450,00
D2SC-65X-EWL 380/3/50 11,90 4,35 2.430,00
D3SA-75X -EWL 380/3/50 14,05 4,65 3.110,00
D3SC-75X-AWM 380/3/50 15,80 6,05 3.130,00
D3SS-100X-AWM 380/3/50 22,20 8,75 3.880,00
D3SC-100X-AWM 380/3/50 17,10 6,10 3.240,00
D3SS-150X-AWM 380/3/50 23,40 9,00 3.900,00
D4SL-150X AWM 380/3/50 32,00 12,75 4.650,00
D4SF-100X-AWM 380/3/50 25,30 9,65 4.200,00
D4SA-200X-AWM 380/3/50 25,30 4.200,00
D4SH -250X-AWM 380/3/50 30,50 4.800,00
D4ST-200X-AWM 380/3/50 39,00 14,75 5.500,00
D4SJ-300X-AWM 380/3/50 38,00 5.280,00
D6SF-200X-AWM 380/3/50 37,50 14,25 3.150,00
D6SA-300X-AWM 380/3/50 36,50 5.450,00
D6SL-250X-AWM 380/3/50 47,00 18,50 6.800,00
D6SH-350X-AWM 380/3/50 45,50 6.300,00
D6ST-320X-AWM 380/3/50 54,00 21,60 7.500,00
D6SJ-400X-AWM 380/3/50 52,50 7.300,00
D8SH-350X-AWM 380/3/50 66,50 25,80 8.400,00
D8SH-500X-BWM 380/3/50 64,50 9.000,00
D8SJ-450X-AWM 380/3/50 80,50 30,50 10.200,00
D8SJ-600X-AWM 380/3/50 78,00 11.500,00

Copeland Ημιερμητικού Τύπου
Διβάθμια Μοντέλα
Code
Κωδικός
Voltage
Τάση
Capacity
Απόδοση kW
Capacity
Απόδοση kW
Price List
Τιμή
D6TA-150X-AWM 380/3/50 12,85 8,10 8.550,00
D6TH-200X-AWM 380/3/50 15,40 9,90 9.400,00
D6TJ-250X-AWM 380/3/50 17,90 11,40 10.000,00
Μοντέλα Discus
Code
Κωδικός
Voltage
Τάση
Capacity / Απόδοση kW
(-10°C /+50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-30°C /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
D2DD-50X-EWL 220/3/50 8,60 2,95 2.550,00
D2DB-750X-AWM 380/3/50 13,40 5,05 2.040,00
D2DL-750X-AWM 380/3/50 11,05 3,95 2.415,00
D3DC-750X-AWM 380/3/50 7,15 3.770,00
D3DA-750X-AWM 380/3/50 14,85 5,55 3.600,00
D3DC-100X-AWM 380/3/50 17,80 7,00 3.900,00
D3DS-100X-AWM 380/3/50 10,05 4.500,00
D4DL-150X-EWM 380/3/50 14,00 5.500,00
D3DS-150X-AWM 380/3/50 23,60 9,80 4.500,00
D4DF-100X-AWM 380/3/50 9,90 5.000,00
D4DA-200X-AWM 380/3/50 26,70 9,55 5.450,00
D4DH-250X-AWM 380/3/50 34,00 12,30 6.550,00
D4DT-220X-AWM 380/3/50 15,50 6.350,00
D4DJ-300X-AWM 380/3/50 41,00 15,50 7.300,00
D6DL-270X-AWM 380/3/50 19,50 7.800,00
D6DH-350X-AWM 380/3/50 51,50 19,70 8.700,00
D6DJ-400X-AWM 380/3/50 61,00 24,10 9.800,00
D8DL-370X-AWM 380/3/50 28,90 11.200,00
D8DT-450X-AWM 380/3/50 33,00 13.800,00

Bitzer Ημιερμητικού Τύπου
Μοντέλα δυο κυλίνδρων
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση kW
( -10°C /+50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-30°C /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
2KC-05.2(Y) 1,52 0,46 950,00
2JC-07.2(Y) 2,12 0,70 963,00
2HC-1.2(Y) 2,67 0,91 976,00
2HC-2.2(Y) 2,74 0,93 972,00
2GC-2.2(Y) 3,18 1,16 976,00
2FC-2.2(Y) 3.94 1,47 1.029,00
2FC-3.2(Y) 4,00 1,47 1.083,00
2EC-2.2(Y) 4,87 1,83 1.444,00
2EC-3.2(Y) 4,97 1,85 1.531,00
2DC-2.2(Y) 5,64 2,08 1.480,00
2DC-3.2(Y) 5,74 2,11 1.567,00
2CC-3.2(Y) 7,05 2,69 1.531,00
2CC-4.2(Y) 7,07 2,69 1.628,00
Bitzer Ημιερμητικού Τύπου
Μοντέλα 4-6-8 κυλίνδρων
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση kW
(-10°C /+50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-30°C /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
4FC-3.2(Y) 7,74 2,91 1.692,00
4FC-5.2(Y) 7,78 2,90 1.846,00
4EC-4.2(Y) 9,55 3,59 1.720,00
4EC-6.2(Y) 9,79 3,60 1.966,00
4DC-5.2(Y) 11,73 4,44 2.183,00
4DC-7.2(Y) 11,62 4,24 2.248,00
4CC-6.2(Y) 14,22 5,46 2.388,00
4CC-9.2(Y) 14,31 5,48 2.463,00
4VCS-6.2(Y) 14,97 5,52 3.199,00
4VCS-10.2(Y) 15,02 5,29 3.368,00
4TCS-8.2(Y) 18,35 6,80 3.291,00
4TCS-12.2(Y) 18,23 6,59 3.457,00

Μοντέλα 4-6-8 κυλίνδρων
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση kW
(-10°C /+50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-30°C /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
4PCS-15.2(Y) 21,80 7,70 3.685,00
4NCS-12.2(Y) 24,80 9,12 3.958,00
4NCS-20.2(Y) 25,20 8,84 4.246,00
4J-13.2(Y) 29,00 11,21 4.996,00
4J-22.2(Y) 29,10 11,05 5.263,00
4H-15.2(Y) 33,90 13,26 5.106,00
4H-25.2(Y) 33,60 12,73 5.397,00
4G-20.2(Y) 38,70 15,47 5.654,00
4G-30.2(Y) 38,90 14,84 5.865,00
6J-22.2(Y) 43,70 16,74 6.177,00
6J-33.2(Y) 43,60 16,04 7.223,00
6H-25.2(Y) 50,50 19,92 6.455,00
6H-35.2(Y) 50,40 19,16 7.303,00
6G-30.2(Y) 57,60 22,60 7.433,00
6G-40.2(Y) 58,30 22,50 7.907,00
6F-40.2(Y) 68,30 26,00 8.916,00
6F-50.2(Y) 68,90 26,90 9.063,00
8GC-60.2(Y) 80,90 – 11.218,00
8FC-70.2(Y) 95,70 – 12.130,00
Bitzer Ημιερμητικού Τύπου
Διβάθμια Μοντέλα
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση kW
(-40°C /+50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-50°C /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
S4T-5.2(Y) + ECO 4,77 3,02 4.883,00
S4N-8.2(Y) + ECO 6,79 4,30 5.231,00
S4G-12.2(Y) + ECO 10,84 7,09 7.207,00
S6J-16.2(Y) + ECO 15,43 10,20 8.895,00
S6H-20.2(Y) + ECO 17,79 11,78 9.148,00
S6G-25.2(Y) + ECO 20,30 13,48 9.985,00
S6F-30.2(Y) + ECO 24,10 16,04 12.089,00

Bitzer Ημιερμητικού Τύπου
Δίδυμα Μοντέλα
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση kW
(-10°C /+50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-30°C /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
22EC-4.2Y 9,74 3,65 *
22EC-6.2Y 9,95 3,70 *
22DC-4.2Y 11,28 4,16 *
22DC-6.2Y 11,49 4,22 *
22CC-6.2Y 14,11 5,37 *
22CC-8.2Y 14,14 5,37 *
44FC-6.2Y 15,49 5,82 *
44FC-10.2Y 15,55 5,80 *
44EC-8.2Y 19,10 7,18 *
44EC-12.2Y 19,59 7,21 *
44DC-10.2Y 23,50 8,89 *
44DC-14.2Y 23,20 8,48 *
44CC-12.2Y 28,40 10,91 *
44CC-18.2Y 28,40 10,91 *
44VCS-12.2Y 29,90 11,03 *
44VCS-20.2Y 30,00 10,57 *
44TCS-16.2Y 36,70 13,60 *
44TCS-24.2Y 36,50 13,18 *
44PCS-20.2Y 43,00 15,78 *
44PCS-30.2Y 43,50 15,41 *
44NCS-24.2Y 49,70 18,25 *
44NCS-40.2Y 50,50 17,68 *
44J-26.2Y 58,10 22,40 *
44J-44.2Y 58,20 22,10 *
44H-30.2Y 67,80 26,50 *
44H-50.2Y 67,20 25,50 *
44G-40.2Y 77,50 30,90 *
44G-60.2Y 77,80 29,70 *
66J-44.2Y 87,40 33,50 *
66J-66.2Y 87,10 32,10 *
66H-50.2Y 101,00 39,80 *
66H-70.2Y 100,70 38,30 *
66G-60.2Y 115,20 45,20 *
66G-80.2Y 116,60 45,00 *
66F-80.2Y 136,60 52,10 *
66F-100.2Y 137,80 53,90 *
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για την τιμή.

Bitzer Semi-Hermetic
Bitzer Ημιερμητικού Τύπου
Διβάθμια Δίδυμα Μοντέλα
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση kW
(-40°C /+50°C, R-404A)
Capacity / Απόδοση kW
(-50°C /+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
S66J-32.2Y 30,90 20,40 *
S66H-40.2Y 35,60 23,60 *
S66G-50.2Y 40,60 27,00 *
S66F-60.2Y 48,20 32,10 *
~
Maneurop Eρμητικού Τύπου
Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών: Ορυκτέλαιο
Code
Κωδικός
Capacity / Απόδοση
BTU ARI (50Hz), R-22
Price List
Τιμή
MT28-4VI 25.196 703,00
MT32-4VI 27.540 730,00
MT36-4VI 31.659 772,00
MT40-4VI 35.778 824,00
MT44-4VI 37.697 832,00
MT50-4VI 42.085 867,00
MT56-4VI 47.024 918,00
MT64-4VI 54.035 995,00
MT72-4VI 58.480 1.218,00
MT80-4VI 66.685 1.374,00
MT100-4VI 79.898 1.918,00
MT125-4VI 103.898 2.270,00
MT160-4VI 130.679 2.544,00
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE για την τιμή.

Maneurop Eρμητικού Τύπου
Νέα Μοντέλα Υψηλών Θερμοκρασιών
Code
Κωδικός
BTU ARI (50Hz)
R-407C
Price List
Τιμή
MTZ28-4VI 22.320 654,00
MTZ32-4VI 25.043 679,00
MTZ36-4VI 28.281 718,00
MTZ40-4VI 32.721 766,00
MTZ44-4VI 33.691 774,00
MTZ50-4VI 38.463 807,00
MTZ56-4VI 44.210 853,00
MTZ64-4VI 49.805 925,00
MTZ72-4VI 55.938 1.133,00
MTZ80-4VI 63.250 1.277,00
MTZ100-4VI 77.515 1.783,00
MTZ125-4VI 101.718 2.110,00
MTZ160-4VI 129.145 2.365,00
MTZ200 T4-4 155.026 4.066,00
MTZ250 T4-4 203.437 4.599,00
MTZ320 T4-4 258.290 5.202,00
*Συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με ARI AC / HBP

Maneurop Eρμητικού Τύπου
Ανταλακτικά & Εξαρτήματα
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
7754002 MINERAL OIL MANEUROP 5L 7754002
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ MANEUROP 5L 7754002 73,00
7754024 POLYESTER OIL (SCROLL MANEUROP)
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 105,00
7773001 PTC35W HEATER MANEUROP 7773001 MT(Z)18-160
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΟΥ MANEUROP 7773001 MT(Z)18-160 28,00
7755001 SOUND BLANKET MT(Z) 018-040
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MT(Z) 018-040 136,00
7755002 SOUND BLANKET MT(Z) 044-081
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MT(Z) 044-081 168,00
7755003 SOUND BLANKET MT(Z) 100-160
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MT(Z) 100-160 217,00
7703004 VALVES SET MT(Z) 018-028
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 018-028 74,00
7703005 VALVES SET MT(Z) 032-040
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 032-040 76,00
7703006 VALVES SET MT(Z) 044-072
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 044-072 131,00
7703009 VALVES SET MT(Z) 080-160
ΣΕΤ ΒΑΝΩΝ MT(Z) 080-160 151,00
Maneurop Eρμητικού Τύπου
Μοντέλα Χαμηλών Θερμοκρασιών: Πολυεστερικό Λάδι
Code
Κωδικός
Capacity kW / Απόδοση kW
(-30°C/+50°C, R-404A)
Price List
Τιμή
NTZ048A4LR1A 0,8 551,00
NTZ068A4LR1A 1,3 639,00
NTZ096A4LR1A 1,9 897,00
NTZ108A4LR1A 1,8 929,00
NTZ136A4LR1A 2,6 1.157,00
NTZ215A4LR1A 3,7 1.945,00
NTZ271A4LR1A 5,6 2.056,00

L’ unite Eρμητικού Τύπου
Ψυκτικό R-134a
Code
Κωδικός
HP Application
Εφαρμογή
Voltage
Τάση
Price List
Τιμή
CAJ 4461 Y 1/2 HBP 220-240V-1-50Hz 234,00
CAJ 4476 Y 5/8 HBP 220-240V-1-50Hz 240,00
CAJ 4492 Y 3/4HBP 220-240V-1-50Hz 276,00
CAJ 4511 Y 1 HBP 220-240V-1-50Hz 311,00
FH 4518 Y 1 1/2HBP 220-240V-1-50Hz 501,00
TFH 4518 Y 1 1/2HBP 400V-3-50Hz 491,00
FH 4525 Y 2 HBP 220-240V-1-50Hz 542,00
TFH 4525 Y 2 HBP 400V-3-50Hz 526,00
TAG 4528 Y 2 1/2HBP 400V-3-50Hz 681,00
TAG 4534 Y 3 HBP 400V-3-50Hz 690,00
TAG 4537 Y 3 1/4HBP 400V-3-50Hz 693,00
TAG 4543 Y 3 1/2HBP 400V-3-50Hz 726,00

L’ unite Eρμητικού Τύπου
Ψυκτικό R-404A
Code
Κωδικός
HP Application
Εφαρμογή
Voltage
Τάση
Price List
Τιμή
CAJ 4519 Z 1 1/2HBP 220-240V-1-50Hz 345,00
CAJ 4517 Z 1 1/4HBP 220-240V-1-50Hz 325,00
FH 4522 Z 1 3/4HBP 220-240V-1-50Hz 524,00
TFH 4522 Z 1 3/4HBP 400V-3-50Hz 488,00
FH 4524 Z 2 HBP 220-240V-1-50Hz 541,00
TFH 4524 Z 2 HBP 400V-3-50Hz 500,00
FH 4531 Z 2 1/2HBP 220-240V-1-50Hz 583,00
TFH 4531 Z 2 1/2HBP 400V-3-50Hz 527,00
FH 4540 Z 3 HBP 220-240V-1-50Hz 608,00
TFH 4540 Z 3 HBP 400V-3-50Hz 549,00
TAG 4546 Z 4 HBP 400V-3-50Hz 699,00
TAG 4553 Z 4 1/2HBP 400V-3-50Hz 727,00
TAG 4561 Z 5 HBP 400V-3-50Hz 780,00
TAG 4568 Z 6 HBP 400V-3-50Hz 820,00
TAG 4573 Z 6 1/4HBP 400V-3-50Hz 869,00
AE 1420 Z 1/2 LBP 220-240V-1-50Hz 143,00
CAE 2420 Z 1/2 LBP 220-240V-1-50Hz 151,00
CAE 2424 Z 5/8 LBP 220-240V-1-50Hz 194,00
CAJ 2428 Z 5/8LBP 220-240V-1-50Hz 221,00
CAJ 2432 Z 3/4LBP 220-240V-1-50Hz 267,00
CAJ 2440 Z 7/8LBP 220-240V-1-50Hz 284,00
CAJ 2446 Z 1 LBP 220-240V-1-50Hz 304,00
CAJ 2464 Z 1 1/2LBP 220-240V-1-50Hz 322,00
FH 2480 Z 2 LBP 220-240V-1-50Hz 554,00
TFH 2480 Z 2 LBP 400V-3-50Hz 535,00
FH 2511 Z 3 LBP 220-240V-1-50Hz 569,00
TFH 2511 Z 3 LBP 400V-3-50Hz 551,00
TAG 2516 Z 4 LBP 400V-3-50Hz 777,00
TFH D 2516 Z 4 LBP 400V-3-50Hz 1.409,00
TAG 2522 Z 5 LBP 400V-3-50Hz 843,00
TFH D 2522 Z 5 LBP 400V-3-50Hz 1.440,00
CAE 9460 Z 1/2 MHBP 220-240V-1-50Hz 181,00
CAE 9470 Z 3/4MHBP 220-240V-1-50Hz 184,00
CAJ 9510 Z 1 MHBP 220-240V-1-50Hz 301,00
CAJ 9513 Z 1 1/8MHBP 220-240V-1-50Hz 316,00
CAJ 9480 Z 3/4MHBP 220-240V-1-50Hz 287,00