Παλινδρομικοί Συμπιεστές Ανοιχτού Τύπου

Carlyle 5H-5F
Τύπου F
Code
Κωδικός
HP Capacity kW(1)
Απόδοση kW(1)
Capacity kW(2)
Απόδοση kW(2)
Price List
Τιμή
(+7°C /+50°C, R-407C)
5 F 20 C 654D 7,5 23,81 28,54 5.120,00
5 F 30 C 664D 10,0 36,24 43,44 5.900,00
5 F 40 909 15,0 47,94 57,47 9.200,00
5 F 60 909 25,0 72,53 86,94 9.900,00
Με βάνες, πρεσοστάτες υψηλής/χαμηλής, λαδιού
*Συνθήκες λειτουργίας σε (1) 380V/50Hz 1450rpm (2) 460V/60Hz 1750rpm
Carlyle 5H-5F
Τύπου H
Code
Κωδικός
HP Capacity kW(1)
Απόδοση kW(1)
Capacity kW(2)
Απόδοση kW(2)
Price List
Τιμή
(+7°C /+45°C, R407C)
5 H 40 909 40 112,40 134,73 10.600,00
5 H 46 909 50 140,42 168,32 10.800,00
5 H 60 C 119 60 168,11 201,51 12.300,00
5 H 66 404 70 209,35 250,94 12.500,00
5 H 80 A 204 80 223,74 268,19 20.200,00
5 H 86 404 100 278,37 333,69 20.000,00
5 H 120 A 204 125 336,19 402,99 28.500,00
5 H 126 404 150 418,47 501,62 29.000,00
Με βάνες, πρεσοστάτες υψηλής/χαμηλής, λαδιού
*Συνθήκες λειτουργίας σε (1) 380V/50Hz 1450rpm (2) 460V/60Hz 1750rpm
* Όλοι οι συμπιεστές μεγέθους 46-66-86-126 απαιτούν ψυγείο λαδιού

Carlyle 5H-5F
Εξαρτήματα
Ψυγείο λαδιου
Code
Κωδικός
FOR
ΓΙΑ
Price List
Τιμή
5 F 20 B 103 All 5F 1.955,00
5 H 40 B 283 5H40,46,60,66,80,86 1.944,00
5 H 120 B 283 5H120,126 3.940,00
Code
Κωδικός
FOR
ΓΙΑ
Price List
Τιμή
5 H 40 A 274 5H40, 46, 60, 66, 80, 86 954,00
Αντιστάσεις
Code
Κωδικός
FOR
ΓΙΑ
Watts Volts Price List
Τιμή
HT 31AZ 120 5F20, 30, 40,60 100 120 146,00
HT 31AZ 240 5F20, 30, 40, 60 100 240 137,00
HT 31AZ 121 5H40, 46, 60, 66, 80*, 86*,
120*, 126*
200 120 158,00
HT 31AZ 241 5H40, 46, 60, 66, 80*, 86*,
120*, 126*
200 240 158,00
Τα μοντέλα 80-126 απαιτούν δυο αντιστάσεις
Φίλτρο λαδιου

Carlyle 5H-5F
Εξαρτήματα
Σύνδεσμος για απ’ ευθείας ένωση
Code
Κωδικός
Price List
Τιμή
5 F 20 847 1.521,00
5 F 30 847 1.625,00
5 F 40 603 1.471,00
5 F 40 623 1.625,00
5 F 60 613 2.024,00
5 H 40 613 2.024,00
5 H 60 613 1.833,00
5 H 60 623 2.287,00
5 H 80 613 3.100,00
5 H 80 663 3.131,00
5 H 120 623 3.196,00
5 H 126 623 4.232,00
Motor HP 5F20,30 5F40,60 5H40,46 5H60,66 5H80,86 5H120,126
7 ½ , 10 5 F 20 847 5 F 40 603
15 5 F 30 847 5 F 40 623
20 5 F 40 623 5 H 40 613
25,3 5 F 60 613 5 H 60 613 5 H 60 613
40 5 H 60 623 5 H 60 613 5 H 60 623
50 5 H 60 623 5 H 60 623 5 H 60 623
60 5 H 80 613 5 H 80 613 5 H 80 613 5 H 80 613
75 5 H 80 663 5 H 80 663 5 H 80 663
100 5 H 120 623 5 H 120 623 5 H 120 623
125 5 H 120 623
150 5 H 120 623
200 5 H 126 623