Ύδρευση – Θέρμανση

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ MLCP ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1013371 Ø16X2.0 200 m 2,00
1013383 Ø18X2.0 200 m 2,50
1013388 Ø20X2.25 100 m 2,90
1013398 Ø25X2.5 50 m 4,90
1013401 Ø32X3.0 50 m 7,50
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ MLCP ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Length
Μήκος
Units
MM
Price List
Τιμή
1013432 Ø16X2.0 125 5 m 3,33
1013438 Ø20X2.25 85 5 m 4,20
1013442 Ø25X2.5 50 5 m 5,80
1013444 Ø32X3.0 30 5 m 7,90
1013446 Ø40X4.0 20 5 m 14,60
1013449 Ø50X4.5 20 5 m 19,40
1013451 Ø63X6.0 15 5 m 29,99
1013453 Ø75X7.5 5 5 m 46,00
1013455 Ø90X8.5 5 5 m 63,20
1013457 Ø110X10.0 5 5 m 85,00

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Size
Μέγεθοες
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1013623 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4 MM
(4mm INSULATION) Ø16X2.0/100M 100 m 2,95
1013624 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4 MM
(4mm INSULATION) Ø20X2.25/100M 100 m 4,10
1013580 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 6 MM
(6mm INSULATION) Ø18X2.0/50M 50 m 3,80
1013625 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 9 MM
(9mm INSULATION) Ø16X2.0/75M 75 m 3,45
1013626 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 9 MM
(9mm INSULATION) Ø20X2.25/75M 75 m 4,90
1013627 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 9 MM
(9mm INSULATION) Ø25X2.5/50M 50 m 7,80
1013628 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13
MM(13mm INSULATION) Ø16X2.0/75M 75 m 4,10
1013629 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13 MM
(13mm INSULATION) Ø20X2.25/75M 75 m 5,50
1013630 ΣΩΛΗΝΑ MLCP ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 13 MM
(13mm INSULATION) Ø25X2.5/50M 50 m 8,50
1013457 Ø110X10.0 5 5 m 85,00

ΣΥΝΘΕΤΙΚA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 900 ΓΙΑ MLCP
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1022714 Ø16 10 pcs / τεμ. 4,20
1022715 Ø20 10 pcs / τεμ. 5,19
1022716 Ø25 5 pcs / τεμ. 7,73
1022717 Ø32 5 pcs / τεμ. 10,90
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ (‘’T’’) ΓΙΑ MLCP
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1022718 Ø16 10 pcs / τεμ. 5,10
1022719 Ø20 10 pcs / τεμ. 7,84
1022720 Ø25 5 pcs / τεμ. 10,99
1022721 Ø32 5 pcs / τεμ. 16,69
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ MLCP
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1022740 Ø20-16 10 pcs / τεμ. 4,10
1022741 Ø25-16 5 pcs / τεμ. 6,00
1022742 Ø25-20 5 pcs / τεμ. 6,20
1022743 Ø32-25 5 pcs / τεμ. 8,60

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ (‘’T’)’ ΓΙΑ MLCP
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1022722 Ø16-20-16 10 pcs / τεμ. 6,10
1022723 Ø20-16-16 10 pcs / τεμ. 6,10
1022724 Ø20-16-20 10 pcs / τεμ. 6,30
1022725 Ø20-20-16 10 pcs / τεμ. 6,30
1022726 Ø20-25-20 10 pcs / τεμ. 9,70
1022727 Ø25-16-16 5 pcs / τεμ. 9,70
1022728 Ø25-16-20 5 pcs / τεμ. 9,70
1022729 Ø25-16-25 5 pcs / τεμ. 9,70
1022730 Ø25-20-20 5 pcs / τεμ. 9,70
1022731 Ø25-20-25 5 pcs / τεμ. 9,70
1022732 Ø32-16-32 5 pcs / τεμ. 14,50
1022733 Ø32-20-32 5 pcs / τεμ. 14,50
1022734 Ø32-25-25 5 pcs / τεμ. 14,50
1022735 Ø32-25-32 5 pcs / τεμ. 14,50
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ MLCP
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1022736 Ø16 10 pcs / τεμ. 3,50
1022737 Ø20 10 pcs / τεμ. 4,49
1022738 Ø25 5 pcs / τεμ. 7,20
1022739 Ø32 5 pcs / τεμ. 9,59

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ MLCP
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1015164 Ø16 10 pcs / τεμ. 4,95
1015176 Ø18 10 pcs / τεμ. 6,20
1015187 Ø20 10 pcs / τεμ. 6,40
1015205 Ø25 5 pcs / τεμ. 11,30
1015219 Ø32 5 pcs / τεμ. 13,70
1046932 Ø40 5 pcs / τεμ. 22,68
1046935 Ø50 5 pcs / τεμ. 35,50
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ MLCP
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1015172 Ø18-16 10 pcs / τεμ. 6,20
1015179 Ø20-16 10 pcs / τεμ. 6,80
1015185 Ø20-18 10 pcs / τεμ. 6,80
1015194 Ø25-16 5 pcs / τεμ. 9,30
1015199 Ø25-18 5 pcs / τεμ. 9,80
1015202 Ø25-20 5 pcs / τεμ. 9,90
1015215 Ø32-20 5 pcs / τεμ. 12,50
1015217 Ø32-25 5 pcs / τεμ. 13,70
1046930 Ø40-25 5 pcs / τεμ. 24,50
1046931 Ø40-32 5 pcs / τεμ. 25,50
1046933 Ø50-32 5 pcs / τεμ. 30,70
1046934 Ø50-40 5 pcs / τεμ. 34,90

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1015270 Ø16-1/2'' 10 pcs / τεμ. 6,99
1015274 Ø16-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,99
1015277 Ø18-1/2'' 10 pcs / τεμ. 7,99
1015280 Ø18-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,99
1015283 Ø20-1/2'' 10 pcs / τεμ. 8,99
1015286 Ø20-3/4'' 10 pcs / τεμ. 8,99
1015297 Ø25-1'' 5 pcs / τεμ. 11,80
1015301 Ø32-1 1/4'' 5 pcs / τεμ. 22,00
1046937 Ø40-1 1/2'' 5 pcs / τεμ. 29,30
1046938 Ø50-1 3/4'' 3 pcs / τεμ. 49,00
1046939 Ø50-2'' 3 pcs / τεμ. 49,50
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ 900
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014679 Ø16 10 pcs / τεμ. 5,99
1014704 Ø18 10 pcs / τεμ. 6,99
1014724 Ø20 10 pcs / τεμ. 7,99
1014746 Ø25 5 pcs / τεμ. 11,90
1014765 Ø32 5 pcs / τεμ. 17,50
1046908 Ø40 5 pcs / τεμ. 34,91
1046911 Ø50 3 pcs / τεμ. 44,70

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ 450
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014812 Ø25 5 pcs / τεμ. 16,90
1014825 Ø32 5 pcs / τεμ. 23,20
1046913 Ø40 5 pcs / τεμ. 29,52
1046914 Ø50 3 pcs / τεμ. 53,25
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΤΑΦ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014918 Ø16 10 pcs / τεμ. 7,30
1014944 Ø18 10 pcs / τεμ. 9,50
1014976 Ø20 10 pcs / τεμ. 11,30
1015028 Ø25 5 pcs / τεμ. 15,90
1015073 Ø32 5 pcs / τεμ. 23,90
1046921 Ø40 5 pcs / τεμ. 41,13
1046928 Ø50 3 pcs / τεμ. 61,40

ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ (‘’T’’)
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014923 Ø16-20-16 10 pcs / τεμ. 10,40
1014935 Ø18-16-16 10 pcs / τεμ. 10,40
1014938 Ø18-16-18 10 pcs / τεμ. 10,40
1014941 Ø18-18-16 10 pcs / τεμ. 10,40
1014948 Ø18-25-18 10 pcs / τεμ. 14,90
1014957 Ø20-16-16 10 pcs / τεμ. 10,40
1014961 Ø20-16-20 10 pcs / τεμ. 10,90
1014966 Ø20-18-18 10 pcs / τεμ. 10,90
1014968 Ø20-18-20 10 pcs / τεμ. 10,90
1014970 Ø20-20-16 10 pcs / τεμ. 10,90
1014974 Ø20-20-18 10 pcs / τεμ. 10,90
1014981 Ø20-25-16 10 pcs / τεμ. 14,90
1014983 Ø20-25-20 10 pcs / τεμ. 14,90
1014996 Ø25-16-16 5 pcs / τεμ. 14,90
1015000 Ø25-16-20 5 pcs / τεμ. 14,90
1015002 Ø25-16-25 5 pcs / τεμ. 14,90
1015007 Ø25-18-18 5 pcs / τεμ. 14,90
1015011 Ø25-18-25 5 pcs / τεμ. 14,90
1015015 Ø25-20-16 5 pcs / τεμ. 14,90
1015017 Ø25-20-20 5 pcs / τεμ. 14,90
1015021 Ø25-20-25 5 pcs / τεμ. 14,90
1015033 Ø25-32-25 5 pcs / τεμ. 21,50
1015053 Ø32-16-32 5 pcs / τεμ. 21,50
1015057 Ø32-18-32 5 pcs / τεμ. 21,50
1015060 Ø32-20-32 5 pcs / τεμ. 21,50
1015064 Ø32-25-25 5 pcs / τεμ. 21,50
1015068 Ø32-25-32 5 pcs / τεμ. 21,50
1046915 Ø32-50-32 3 pcs / τεμ. 51,22
1046916 Ø40-20-40 5 pcs / τεμ. 31,70
1046917 Ø40-25-32 5 pcs / τεμ. 34,90
1046918 Ø40-25-40 5 pcs / τεμ. 34,90
1046919 Ø40-32-32 5 pcs / τεμ. 34,90
1046920 Ø40-32-40 5 pcs / τεμ. 39,90
1046924 Ø50-25-40 3 pcs / τεμ. 44,90
1046925 Ø50-25-50 3 pcs / τεμ. 44,90
1046926 Ø50-32-50 3 pcs / τεμ. 49,90
1046927 Ø50-40-50 3 pcs / τεμ. 49,90

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ME ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014525 Ø16-1/2'' 10 pcs / τεμ. 3,90
1014534 Ø16-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,19
1014540 Ø18-1/2'' 10 pcs / τεμ. 5,40
1014546 Ø18-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,00
1014561 Ø20-1/2'' 10 pcs / τεμ. 6,70
1014564 Ø20-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,37
1014567 Ø20-1'' 10 pcs / τεμ. 9,14
1014589 Ø25-3/4'' 5 pcs / τεμ. 10,44
1014592 Ø25-1'' 5 pcs / τεμ. 11,33
1014610 Ø32-1'' 5 pcs / τεμ. 12,43
1014613 Ø32-1 1/4'' 5 pcs / τεμ. 19,00
1046901 Ø40-1 1/4'' 5 pcs / τεμ. 21,49
1046902 Ø40-1 1/2'' 5 pcs / τεμ. 28,05
1046905 Ø50-1 1/2'' 3 pcs / τεμ. 33,54
1046906 Ø50-2'' 3 pcs / τεμ. 49,01

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ME ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014536 Ø16-1/2'' 10 pcs / τεμ. 4,90
1014549 Ø18-1/2'' 10 pcs / τεμ. 6,40
1014551 Ø18-3/4'' 10 pcs / τεμ. 8,20
1014574 Ø20-1/2'' 10 pcs / τεμ. 7,80
1014577 Ø20-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,80
1014580 Ø20-1'' 10 pcs / τεμ. 12,96
1014599 Ø25-3/4'' 5 pcs / τεμ. 10,90
1014602 Ø25-1'' 5 pcs / τεμ. 14,74
1014618 Ø32-1'' 5 pcs / τεμ. 15,07
1014621 Ø32-1 1/4'' 5 pcs / τεμ. 21,29
1046903 Ø40-1 1/4'' 5 pcs / τεμ. 23,69
1046904 Ø40-1 1/2'' 5 pcs / τεμ. 25,59
1046907 Ø50-1 1/2'' 3 pcs / τεμ. 28,68
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ME ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014686 Ø16-1/2'' 10 pcs / τεμ. 4,99
1014709 Ø18-1/2'' 10 pcs / τεμ. 5,99
1014713 Ø18-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,90
1014729 Ø20-1/2'' 10 pcs / τεμ. 7,90
1014732 Ø20-3/4'' 10 pcs / τεμ. 7,99
1014751 Ø25-3/4'' 5 pcs / τεμ. 9,99
1014755 Ø25-1'' 5 pcs / τεμ. 16,80
1014770 Ø32-1'' 5 pcs / τεμ. 18,00
1046909 Ø40-1 1/4'' 5 pcs / τεμ. 33,54

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ME ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014692 Ø16-1/2'' 10 pcs / τεμ. 5,80
1014716 Ø18-1/2'' 10 pcs / τεμ. 7,35
1014719 Ø18-3/4'' 10 pcs / τεμ. 9,98
1014736 Ø20-1/2'' 10 pcs / τεμ. 10,85
1014739 Ø20-3/4'' 10 pcs / τεμ. 11,40
1014757 Ø25-3/4'' 5 pcs / τεμ. 13,90
1014761 Ø25-1'' 5 pcs / τεμ. 16,40
1014774 Ø32-1'' 5 pcs / τεμ. 19,90
1046910 Ø40-1 1/2'' 5 pcs / τεμ. 29,59
1046912 Ø50-1 1/2'' 3 pcs / τεμ. 39,70
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ (‘’T’’) ME ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014927 Ø16 – 1/2''- 16 10 pcs / τεμ. 11,80
1015038 Ø25 – 3/4''- 25 5 pcs / τεμ. 20,40
1015082 Ø32 – 3/4''- 32 5 pcs / τεμ. 25,20

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ (‘’T’’) ME ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014931 Ø16 – 1/2''- 16 10 pcs / τεμ. 9,90
1014954 Ø18 – 1/2''- 18 10 pcs / τεμ. 10,90
1014987 Ø20 – 1/2''- 20 10 pcs / τεμ. 11,90
1014991 Ø20 – 3/4''- 20 10 pcs / τεμ. 12,90
1015044 Ø25 – 1/2''- 25 5 pcs / τεμ. 14,40
1015048 Ø25 – 3/4''- 25 5 pcs / τεμ. 16,50
1015088 Ø32 – 1/2''- 32 5 pcs / τεμ. 19,90
1015091 Ø32 – 3/4''- 32 5 pcs / τεμ. 23,90
1046923 Ø40 – 3/4''- 40 5 pcs / τεμ. 35,08
1046929 Ø50 – 1''- 50 3 pcs / τεμ. 45,40
ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1013846 Ø16 – 1/2'' 20 pcs / τεμ. 2,99
1013854 Ø18 – 1/2'' 10 pcs / τεμ. 6,40
1013832 Ø20 – 1/2'' 10 pcs / τεμ. 6,50
1013989 Ø16 – 3/4'' 10 pcs / τεμ. 3,99
1013998 Ø18 – 3/4'' 10 pcs / τεμ. 4,93
1014004 Ø20 – 3/4'' 10 pcs / τεμ. 4,99
1014011 Ø25 – 3/4'' 10 pcs / τεμ. 9,99

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029144 2΄΄ 1 pcs / τεμ. 27,70
1029145 3΄΄ 1 pcs / τεμ. 60,85
ΤΑΦ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029142 2΄΄ 1 pcs / τεμ. 51,10
1029143 3΄΄ 1 pcs / τεμ. 137,50
ΤΑΦ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029138 2΄΄ 1 pcs / τεμ. 44,00
1029139 3΄΄ 1 pcs / τεμ. 103,00
1029140 2΄΄ 1 pcs / τεμ. 63,00
1029141 3΄΄ 1 pcs / τεμ. 130,50

ΣΥΣΤΟΛΗ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029146 3΄΄- 2΄΄ 1 pcs / τεμ. 45,50
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029121 2΄΄ – Φ25 1 pcs / τεμ. 30,00
1029122 3΄΄ – Φ32 1 pcs / τεμ. 32,00
1046940 2΄΄ – Φ40 1 pcs / τεμ. 34,00
1046941 2΄΄ – Φ50 1 pcs / τεμ. 36,00
1029125 2΄΄ – Φ63 1 pcs / τεμ. 45,00
1029126 2΄΄ – Φ75 1 pcs / τεμ. 55,00
1029127 3΄΄ – Φ90 1 pcs / τεμ. 120,00
1029128 3΄΄ – Φ110 1 pcs / τεμ. 142,00
ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029134 2΄΄ – 1΄΄ 1 pcs / τεμ. 30,00
1029135 2΄΄ – 2΄΄ 1 pcs / τεμ. 32,00
1029136 2΄΄ – 2 1/2΄΄ 1 pcs / τεμ. 37,50
1029137 2΄΄ – 3΄΄ 1 pcs / τεμ. 49,50

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029131 2΄΄ – 2΄΄ 1 pcs / τεμ. 34,00
1029132 2΄΄ – 2 1/2΄΄ 1 pcs / τεμ. 36,00
1029133 2΄΄ – 3΄΄ 1 pcs / τεμ. 52,00
ΦΛΑΝΤΖΑ 25-32 RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029129 3΄΄- DN80 1 pcs / τεμ. 253,00
1029130 3΄΄- DN100 1 pcs / τεμ. 278,00
ΘΗΛΥΚΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ME ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ RS
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1029147 3΄΄ – Φ110 1 pcs / τεμ. 125,00
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1015455 Ø16 – 1/2'' 10 pcs / τεμ. 8,99
1015486 Ø18 – 1/2'' 10 pcs / τεμ. 10,50

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1057840 75/150mm 5 pcs / τεμ. 4,39
ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1057842 75/150mm 5 pcs / τεμ. 5,55
ΚΛΙΠ ΣΩΛΗΝΑ
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1013142 ΚΛΙΠ ΣΩΛΗΝΑ / PIPE CLIP Ø16 pcs / τεμ. 0,69
1013144 ΚΛΙΠ ΣΩΛΗΝΑ / PIPE CLIP Ø20 pcs / τεμ. 0,89
1013145 ΚΛΙΠ ΣΩΛΗΝΑ / PIPE CLIP Ø25 pcs / τεμ. 0,99
1013146 ΚΛΙΠ ΣΩΛΗΝΑ / PIPE CLIP Ø32 pcs / τεμ. 1,99

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ SH
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014137 2 ΕΞΟΔΩΝ (2WAYS) 1 pcs / τεμ. 26,10
1014138 3 ΕΞΟΔΩΝ (3WAYS) 1 pcs / τεμ. 37,50
1014139 4 ΕΞΟΔΩΝ (4WAYS) 1 pcs / τεμ. 50,30
ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014120 1/2'' 20 pcs / τεμ. 2,53
1014121 1'' 20 pcs / τεμ. 4,70
ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1014123 1'' pcs / τεμ. 4,80

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ SH
Code
Κωδικός
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1045451 pcs / τεμ. 15,62
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Code
Κωδικός
Description
Περιγραφή
Size
Μέγεθος
Package
Συσκευασία
Units
MM
Price List
Τιμή
1057842
THREADED CONNECTION FOR RADIATOR
ΒΙΔΩΤΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
Ø15 – 3/4’ pcs / τεμ. 5,55