Μετρητές Ενέργειας

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 433,52 MHz
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 70m
ΜΝΗΜΗ: 64K
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 3 X AAA batteries
How it works
The wireless electricity monitor can be safety installed in minutes. The CT
clips around the outgoing supply cable. Attaching the sender box will provide
instant electricity consumption reading displayed on the portable display.
This form of instant feedback provides a very strong tool to cutting energy use
around behaviour patterns.
Πώς λειτουργεί
Ο ασύρματος μετρητής ενέργειας μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε
ελάχιστο χρόνο. Το CT clip κουμπώνει γύρω από το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος (Φάση). Η σύνδεση με τον αισθητήρα/πομπό μεταφέρει άμεσα στην
οθόνη τη στιγμιαία κατανάλωση ρεύματος. Έτσι μπορείτε να ενημερωθείτε και
να ελέγξετε άμεσα πού και πόση ενέργεια δαπανάτε κάθε στιγμή.
Αισθητήρας
Πομπός / Αποστολέας
Φορητή Μονάδα Ένδειξης

Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1BREAKER ELITE CLASSIC (ΡΑΓΑΣ)
4 TARIFFS / 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙA 1ph 2
SENSOR, TRANSMITER,
SCREEN-RECEIVER
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΠΟΜΠΟ
ΡΑΓΑΣ, ΟΘΟΝΗ-
ΔΕΚΤΗΣ
ON SCREEN
ΣΕ ΟΘΟΝΗ EF00213 pcs 117,33
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1ELITE CLASSIC
4 TARIFFS / 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙA 1ph 1
SENSOR, TRANSMITER,
SCREEN-RECEIVER
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΠΟΜΠΟ,
ΟΘΟΝΗ-ΔΕΚΤΗΣ
ON SCREEN
ΣΕ ΟΘΟΝΗ EF0023 pcs 85,84

Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1BREAKER E2 (ΡΑΓΑΣ)
COMPUTER INTERFACE 1ph 2
SENSOR, TRANSMITER,
SCREEN-RECEIVER,
USB
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΠΟΜΠΟ
ΡΑΓΑΣ, ΟΘΟΝΗ-
ΔΕΚΤΗΣ, USB
ON SCREEN
& PC
ΣΕ ΟΘΟΝΗ
& PC
EF0110 pcs 130,81
Για τη διαχείρηση των δεδομένων είναι αναγκαίο το κατέβασμα του προγράμματος Ε LINK από τη σελίδα της EFERGY.
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1E2 COMPUTER INTERFACE
4 TARIFFS / 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙA 1ph 1
SENSOR, TRANSMITER,
SCREEN-RECEIVER,
USB
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΠΟΜΠΟ,
ΟΘΟΝΗ-ΔΕΚΤΗΣ, USB
ON SCREEN
& PC
ΣΕ ΟΘΟΝΗ
& PC
EF010 pcs 110,05

Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1SOCKET ENERGY READER
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΙΖΑ EMS
1ph, 230V,
50Hz 1SOCKET
ΠΡΙΖΑ
ON SOCKET
ΠΑΝΩ ΣΤΗ
ΠΡΙΖΑ
EF028 pcs 40,61
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1
ENGAGE GATEWAY HUB PACK
4 TARIFFS / 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙA
(INTERNET)
1ph 1
SENSOR, TRANSMITER,
HUB, ETHERNET
CABLE, CHARGER
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΠΟΜΠΟ,
HUB, ΚΑΛΩΔΙΟ
ΔΙΚΤΥΟΥ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ON PC,
TABLET ,
MOBILE VIA
INTERNET
EFG010 pcs 122,73
Όλα τα παραπάνω μοντέλα γίνονται τριφασικά με την αγορά 2 extra αισθητήρων.

Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1
ENGAGE GATEWAY HUB SOLO
4 TARIFFS / 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙA
(INTERNET)
1ph 1
HUB, ETHERNET
CABLE, CHARGER
HUB, ΚΑΛΩΔΙΟ
ΔΙΚΤΥΟΥ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ON PC,
TABLET ,
MOBILE VIA
INTERNET
EFG003 pcs 84,44
Απευθύνεται σε πελάτες που έχουν ήδη στην κατοχή τους προϊόν EFERGY.
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Packages
Συσκευασίες
Contain
Περιέχει
Data
Δεδομένα
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1SENSOR MINI CT
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ max 90A 1 SENSOR
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ES0013 pcs 15,15
2SENSOR XL
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ max 200A 1 SENSOR
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ EFS0014 pcs 21,78
ES0013 EFS0014
õçöêðïôñêòç