Ηλιακά

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ STRIP ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1 SOLAR COLLECTOR / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,25m2 (1,25X1,95) 670460125 pcs 182,00
2 SOLAR COLLECTOR / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1,50m2 (1,00X1,50) 670460150 pcs 195,00
3 SOLAR COLLECTOR / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,00m2 (1,00X2,00) 670460200 pcs 255,00
4 SOLAR COLLECTOR / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,50m2 (1,25X2,00) 670460250 pcs 328,00
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ FULL FACE ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1 SOLAR COLLECTOR / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,00m2 (1,28X1,60) 670461200 pcs 383,00
2 SOLAR COLLECTOR / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,20m2 (1,28X1,70) 670461220 pcs 424,00
3 SOLAR COLLECTOR / ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2,50m2 (1,25X2,00) 670461250 pcs 455,00
ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1FLAT INSTALLATION
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ
FOR 1 Η 2 COLLECTORS
ΓΙΑ 1 Η 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 670834022 pcs 91,00
2ROOF INSTALLATION (1 COLLECTOR)
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ)
FOR 1 COLLECTOR
ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ 670470011 pcs 138,00
3ROOF INSTALLATION (2 COLLECTORS)
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ)
FOR 2 COLLECTORS
ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 670470021 pcs 164,00

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1SOLAR COLLECTOR MANIFOLD
ΚΟΛΛΕΚΤΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ VACUUM TUBES / ΓΙΑ 15 ΛΥΧΝΙΕΣ 670870015 pcs 247,00
2SOLAR COLLECTOR MANIFOLD
ΚΟΛΛΕΚΤΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ VACUUM TUBES / ΓΙΑ 20 ΛΥΧΝΙΕΣ 670870020 pcs 307,00
3SOLAR VACUUM TUBE / ΛΥΧΝΙΑ 670870000 pcs 31,20
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1 FLAT INSTALLATION / ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ VACUUM TUBES / 15 ΛΥΧΝΙΕΣ 670870115 pcs 65,00
2 FLAT INSTALLATION / ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ VACUUM TUBES / 20 ΛΥΧΝΙΕΣ 670870120 pcs 83,20
3ROOF INSTALLATION / ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ VACUUM TUBES / 15 ΛΥΧΝΙΕΣ 670870215 pcs 151,00
4ROOF INSTALLATION / ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ VACUUM TUBES / 20 ΛΥΧΝΙΕΣ 670870220 pcs 177,00
*ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΛΛΕΚΤΟΡΑ ΚΑΙ 15 ‘Η 20 ΛΥΧΝΙΕΣ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ**
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1TYPE 801 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 801 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 1,25m2, BOILER 80L 801 pcs 571,00
2TYPE 802 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 802 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 1,50m2, BOILER 80L 802 pcs 617,00
3TYPE 120 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 120 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 1,50m2, BOILER 120L 120 pcs 820,00
4TYPE 150 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 150 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 2,00m2, BOILER 150L 150 pcs 925,00
5TYPE 170 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 170 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 2,00m2, BOILER 170L 170 pcs 958,00
6TYPE 200 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 200 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 2,00m2, BOILER 200L 200 pcs 1.018,00
7TYPE 270 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 270 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 2,50m2, BOILER 270L 270 pcs 1.226,00
8TYPE 300 (STRIP COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 300 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ STRIP) 2,50m2 Χ 2PCS, BOILER 270L 300 pcs 1.591,00
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ**
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1 TYPE 100L (VACUUM COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 100L (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ KENOY)
VACUUM TUBES, BOILER 100L
10 ΛΥΧΝΙΕΣ 100L pcs 1.030,00
2TYPE 150L (VACUUM COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 150L (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ KENOY)
VACUUM TUBES, BOILER 150L
15 ΛΥΧΝΙΕΣ 150L pcs 1.332,00
3TYPE 200L (VACUUM COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 200L (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ KENOY)
VACUUM TUBES, BOILER 200L
20 ΛΥΧΝΙΕΣ 200L pcs 1.602,00

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ**
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1TYPE 200FF (FULL FACE COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 200FF (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ FULL FACE) 2,00m2, BOILER 170L 170FF pcs 1.086,00
2TYPE 202FF (FULL FACE COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 202FF (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ FULL FACE) 2,20m2, BOILER 200L 202FF pcs 1.187,00
3TYPE 205FF (FULL FACE COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 205FF (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ FULL FACE) 2,50m2, BOILER 200L 205FF pcs 1.218,00
4TYPE 270FF (FULL FACE COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 270FF (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ FULL FACE) 2,50m2, BOILER 270L 270FF pcs 1.353,00
5TYPE 300FF (FULL FACE COLLECTOR)
ΤΥΠΟΣ 300FF (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ FULL FACE) 2,50m2 X 2PCS, BOILER 300L 170 pcs 1.846,00

ΜΕΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ***
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1BOILER / ΔΟΧΕΙΟ 80L 670450080 pcs 260,00
2BOILER / ΔΟΧΕΙΟ 120L 670450120 pcs 463,00
3BOILER / ΔΟΧΕΙΟ 150L 670450150 pcs 500,00
4BOILER / ΔΟΧΕΙΟ 170L 670450170 pcs 533,00
5BOILER / ΔΟΧΕΙΟ 200L 670450200 pcs 593,00
6BOILER / ΔΟΧΕΙΟ 270L 670450270 pcs 718,00
7BOILER / ΔΟΧΕΙΟ 300L 670450300 pcs 871,00
8SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 801 TYPE 670460125 pcs 182,00
9SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 802,12 TYPE 670470002 pcs 91,00
10 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
FOR 150, 170, 200, 270
TYPE 670470003 pcs 91,00
11 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 300 TYPE 670470004 pcs 107,00
12 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 100L TYPE 670471010 pcs 125,00
13 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 150L TYPE 670471015 pcs 141,00
14 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 200L TYPE 670471020 pcs 156,00
15 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ)FOR 170FF TYPE 670470005 pcs 91,00
16 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 202FF TYPE 670470006 pcs 91,00
17 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 205FF, 270FF TYPE 670470007 pcs 91.00
18 SUBSTRUCTURE (FLAT INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FOR 300FF TYPE 670470008 pcs 107,00
19 HUDRAULIC CONNECTION PARTS – ANTIFREEZE FLUID
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΥΓΡΑ FOR 801, 802 TYPE 670480080 pcs 71,00
20 HUDRAULIC CONNECTION PARTS – ANTIFREEZE FLUID
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΥΓΡΑ FOR 120 TYPE 670480120 pcs 71,00
21 HUDRAULIC CONNECTION PARTS – ANTIFREEZE FLUID
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΥΓΡΑ FOR 150 TYPE 670480150 pcs 79,00
22 HUDRAULIC CONNECTION PARTS – ANTIFREEZE FLUID
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΥΓΡΑ FOR 170,170FF TYPE 670480170 pcs 79,00
23 HUDRAULIC CONNECTION PARTS – ANTIFREEZE FLUID
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΥΓΡΑ
FOR 200, 200FF, 205FF
TYPE 670480200 pcs 79,00
24 HUDRAULIC CONNECTION PARTS – ANTIFREEZE FLUID
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΥΓΡΑ FOR 270, 270FF TYPE 670480270 pcs 89,00
25 HUDRAULIC CONNECTION PARTS – ANTIFREEZE FLUID
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΥΓΡΑ FOR 300, 300FF TYPE 670480300 pcs 103,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1ANTIFREEZE FLUID / ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1L 670480000 lt 9,00
2ELECTRICAL RESISTANCE / ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3,7KW (16A) 670480001 pcs 14,00
3MAGNESIUM ANODE / ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Φ32Χ500 670480002 pcs 11,00
4MAGNESIUM ANODE / ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Φ22Χ500 670480003 pcs 5,00
5SILICONE FLANGE / ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 670480004 pcs 3,70
6THERMOSTAT / ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 670480005 pcs 6,50
7EXPANSION TANK (OPEN CIRCUIT TYPE)
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ) 2L 670480006 pcs 35,00
8 EXPANSION TANK (CLOSED CIRCUIT TYPE)
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ) 2L 670480007 pcs 23,50
9SAFETY VALVE / ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10BAR 670480008 pcs 3,20
10 SAFETY VALVE / ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3BAR 670480009 pcs 3,30
11 SUBSTRUCTURE (ROOF INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
FOR 1 COLLECTOR
ΓΙΑ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ 670480011 pcs 138,00
12 SUBSTRUCTURE (ROOF INSTALLATION)
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
FOR 2 COLLECTORS
ΓΙΑ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 670480021 pcs 164,00
13 HEAT PUMP COIL FOR HOT WATER PRODUCTION
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΖΝΧ ΑΠO Α/Θ
FOR 200L (COLLECTOR 2,2m2)
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 200L (ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2,2m2)
670490202 pcs 182,00
14 HEAT PUMP COIL FOR HOT WATER PRODUCTION
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΖΝΧ ΑΠO Α/Θ
FOR 200L (COLLECTOR 2,5m2)
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 200L (ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2,5m2)
670490205 pcs 182,00
15 HEAT PUMP COIL FOR HOT WATER PRODUCTION
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΖΝΧ ΑΠO Α/Θ
FOR 200L (COLLECTOR 2m2)
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 200L (ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2m2)
670490200 pcs 182,00
16 HEAT PUMP COIL FOR HOT WATER PRODUCTION
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΖΝΧ ΑΠO Α/Θ
FOR 270L
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 270L 670490270 pcs 273,00
17 HEAT PUMP COIL FOR HOT WATER PRODUCTION
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΖΝΧ ΑΠO Α/Θ
FOR 300L
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 300L 670490300 pcs 273,00
** ΌΛΑ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 44

ΥΔΡΑΥΛΙΚA ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ,
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΡΟΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1
VERTIGO R-90
(RETURN CONNECTION)
(ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ)
DN20
(UPS SOLAR 15-65, 2-12l/min) 49074831 pcs 327,92
ΥΔΡΑΥΛΙΚA ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ,
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΡΟΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1
VERTIGO VRD-90
(SUPPLY – RETURN CONNECTION)
(ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ)
DN20
(UPS SOLAR 15-65/2-12l/min) 49074731 pcs 360,67
2
CONNECTION PART FOR VERTIGO (2psc)
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (2 τμχ)
ΓΙΑ VERTIGO
Ø15 49200430 pcs 10,23
3
CONNECTION PART FOR VERTIGO (2psc)
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (2 τμχ)
ΓΙΑ VERTIGO
Ø18 49200431 pcs 14,81

ΥΔΡΑΥΛΙΚA ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ,
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΡΟΗΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1MAVERICK VRD-90 DN25 (WILO ST 25 6ECO-3,
1-15l/min) 49076212 pcs 494,13
2MAVERICK VRD-90 DN25 (WILO ST 25/7-3,
1-15l/min) 49076222 pcs 530,69
3MAVERICK VRD-90 DN25 (WILO ST 25 6ECO-3,
5-40l/min) 49077212 pcs 513,04
4MAVERICK VRD-90 DN25 (WILO ST 25/7-3, 5-40l/min) 49077222 pcs 526,82
5BIG MAVERICK VRD-90
(ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ) / (WITHOUT PUMP) DN32 49078001 pcs 832,34
6BIG MAVERICK VRD-90 DN32 (WILO STAR RS 30/8-3,
20-70l/min) 49078011 pcs 1.135,38
7BIG MAVERICK VRD-90 DN32 (WILO TOP S 30/10,
20-70l/min) 49078021 pcs 1.601,11
8BIG MAVERICK VRD-90 DN32 (UPS 32-80, 20-70l/
min) 49078031 pcs 1.207,53
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1
2 COMMANTS (3 SENSORS INCLUDED)
TDC 3 – 2 ΕΝΤΟΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 3
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ)
SENSORS / 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 20318508 pcs 312,96
2
2 COMMANTS – 3 SENSORS (NOT INCLUDED)
TDC 4 – 2 ΕΝΤΟΛΩΝ, 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ (ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ)
SENSORS / 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 20318510 pcs 372,46
3
3 COMMANTS – 6 SENSORS (NOT INCLUDED)
TDC 5 – 3 ΕΝΤΟΛΩΝ, 6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ (ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ)
SENSORS / 6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 20318516 pcs 444,14
4TEMPERATURE SENSOR
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TT/S2 PT1000 20318779 pcs 28,62

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΩΝ
Α/Α Product Description
Προϊόν
Size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Units
MM
Price List
Τιμή
1
CONNECTION KIT FOR SOLAR EXPANSION TANKS
ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΣΠΙΡΑΛ,
ΣΤΗΡΙΓΜΑ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)
500ΜΜ, 3/4'' ΘΥΛ 18D020000 pcs 46,86
2
SOLAR EXPANSION TANK
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 8BAR,
99 0C, MAX 130 oC
8 ΛΤ 30D020008 8 pcs 77,07
3
SOLAR EXPANSION TANK
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 8BAR,
99 0C, MAX 130 oC
19 ΛΤ 30D020008 19 pcs 87,73
4
SOLAR EXPANSION TANK
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 8BAR,
99 0C, MAX 130 oC
25 ΛΤ 30D020008 25 pcs 97,47
5
SOLAR EXPANSION TANK
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 8BAR,
99 0C, MAX 130 oC
40 ΛΤ 30D020008 40 pcs 128,34
6ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΥΑΘΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ
(ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) L=50mm, R1/2'' Θ50/07 pcs 5,61
7ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΥΑΘΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ
(ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ) L=120mm, R1/2'' Θ50/06 pcs 6,46