Εξοπλισμός Μηχανοστασίου

Υδραυλικοί Διαχωριστές Τύπου Δοχείου
ΜΟΝΩΣΗ ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ – ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
4 ΠΑΡΟΧΕΣ 1 1/4’
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4KW
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – ΚΑΘΕΤΗ – ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
5250210 60LT – 4KW 265,00
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
5250110 80LT – 4KW 279,00
Μηχανοστασία Ψύξης – Θέρμανσης
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 40kW ΓΙΑ Δt20°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 1,7 m3-h
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49020301 C60/2F 2 ΖΩΝΩΝ / 2 ZONES 238,29
49023101 C60/3F 3 ΖΩΝΩΝ / 3 ZONES 353,62
49022301 C60/4F 4 ΖΩΝΩΝ / 4 ZONES 479,41
49018091 ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ “L ΤΟΙΧΟY / WALL
MOUNTING SET TYPE L 33,78

Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49017055 CP60 151,37
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 1,7 m3-h
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49022501 HV3-90 3/4’ – NO PUMP 257,79
49023231 HV3-90 3/4’WILO RS 15/6-3 424,00
49025231 HV3-90 3/4’ – GRUNDFOS UPS 15-60 464,42
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL130mm – R1’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 3/4’Θ – ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1’Α
25,6kW (Δt 20°C)/ 12,8kW (Δt 10°C)/ 6,4kW (Δt 5°C) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 1.100 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49022551 HVTC-90 3/4’ – NO PUMP 422,59
49023631 HVTC-90 3/4’WILO RS 15/6-3 590,35
49025631 HVTC-90 3/4’ – GRUNDFOS UPS 15-60 630,77
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL130mm – R1’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 3/4’Θ / ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1’Α
16,5kW (Δt 20°C)/ 8,2kW (Δt 10°C)/ 4,1kW (Δt 5°C) – 710 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49022541 SA-90 3/4’ – NO PUMP 154,34
49023131 SA-90 3/4’WILO RS 15/6-3 322,10
49025131 SA-90 3/4’ – GRUNDFOS UPS 15-60 364,08
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL130mm – R1’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 3/4’Θ – ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1’Α
36,5kW (Δt 20°C)/ 18,2kW (Δt 10°C)/ 9,1kW (Δt 5°C) – 1570 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49017802 S20 WALL MOUNTING KIT
ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 24,59
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49060651 T-20 DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE (by-pass)
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (by-pass) 86,92
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49214683 SAFETY VALVE KIT
KIT ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 68,97
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
20317502 CONSTANT TEMPERATURE CONTROLLER (45°C)
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ (45°C) 41,98
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49200415 CONNECTION 1’’F x 1 1/2’’M
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 88,75

MANIFOLDS / ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Μηχανοστασία Ψύξης – Θέρμανσης
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 83kW ΓΙΑ Δt 20°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49070901 C70/2F 2 ZONES WITH FITTINGS
2 ΖΩΝΩΝ ME ΡΑΚΟΡ 231,24
49070902 C70/ 3F 3 ZONES WITH FITTINGS
3 ΖΩΝΩΝ ME ΡΑΚΟΡ 285,04
49070903 C70/ 4F 4 ZONES WITH FITTINGS
4 ΖΩΝΩΝ ME ΡΑΚΟΡ 382,03
49070904 C70/ 5F 5 ZONES WITH FITTINGS
5 ΖΩΝΩΝ ME ΡΑΚΟΡ 520,69
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49070101 C70/ 2R 2 ZONES WITHOUT FITTINGS
2 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 232,89
49070102 C70/ 3R 3 ZONES WITHOUT FITTINGS
3 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 283,53
49070103 C70/ 4R 4 ZONES WITHOUT FITTINGS
4 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 355,13
49070104 C70/ 5R 5 ZONES WITHOUT FITTINGS
5 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 443,15
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49018071 WALL MOUNTING SET TYPE DELTA
ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ “DELTA” ΤΟΙΧΟY 39,60

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 2,5 m3-h
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49017051 CP70 213,98
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm – R1 1/2’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1’Θ – ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2’Α
37,2kW (Δt 20°C)/ 18,6kW (Δt 10°C)/ 9,3kW (Δt 5°C) – 1.100 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49072501 KM3-125 1’ – NO PUMP 325,33
49072731 KM3-125 1’’WILO RS 25/6-3 487,99
49072732 KM3-125 1’’WILO RS 25/7-3 534,21
49072733 KM3-125 1’’WILO RS 25/8-3 635,62
49073531 KM3-125 1’ – GRUNDFOS UPS 25-60 528,15
49073592 KM3-125 1’ – ALPHA 2 25-60 723,5
49072752 KM3-125 1’’ – STRATOS PARA 25/1-7 768,34
49072755 KM3-125 1’WILO PICO 25/1-6 745,86

ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm – R 1 1/2’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1’Θ – ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2’Α
24,4kW (Δt 20°C) / 12,2kW (Δt 10°C) / 6,1kW (Δt 5°C) – 1050 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49072561 KTC-125 1” – NO PUMP 474,48
49073131 KTC-125 1” – WILO RS 25/6-3 637,13
49073141 KTC-125 1” – WILO RS 25/7-3 683,36
49073151 KTC-125 1” – WILO RS 25/8-3 784,76
49073931 KTC-125 1” – GRUNDFOS UPS 25-60 677,29
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm – R 1 1/2’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1’Θ – ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2’Α
52,5kW (Δt 20°C) / 26,2kW (Δt 10°C) / 13,1kW (Δt 5°C) – 2260 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 120°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49072541 KA-125 1’ – NO PUMP 213,44
49072931 KA-125 1’WILO RS 25/6-3 376,10
49072932 KA-125 1’ – WILO RS 25/7-3 422,33
49072933 KA-125 1’ – WILO RS 25/8-3 523,73
49073731 KA-125 1’ – GRUNDFOS UPS 25-60 416,25
49073792 KA-125 1’ ALPHA 2 25-60 619,06
49072935 KA-125 1’ STRATOS PARA 25/1-7 663,90
49072937 KA-125 1’ WILO PICO 25/1-6 634,79

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49017821 K2
WALL MOUNTING KIT FOR MIXING UNIT
ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
26,35
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
20340106 T-25 DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE (by-pass)
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (by-pass) 48,57
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49240502 UNI X 3bar SAFETY VALVE KIT
KIT ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 73,49
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49207001 ELBOW 1’ FOR SAFETY VALVE KIT
ΓΩΝΙΑ 1’’ ΓΙΑ ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12,00
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49200902 ELBOW 3/4’ FOR EXPANSION TANK
ΓΩΝΙΑ 3/4’’ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 11,59

Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49214701 MOUNTING KIT FOR EXPANSION TANK
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 27,70
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
20317502 CONSTANT TEMPERATURE CONTROLLER (45°C)
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ (45°C) 41,98
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49069001 FITTING 1’ (FOR MIXING UNIT)
ΡΑΚΟΡ 1’ (ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ) 7,92
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49200420
CONTRUCTION FITTING 2’’F x 1 1/2’’M (UNIT
ADAPTATION TO MANIFOLD)
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 2’’F x 1 1/2’’M (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΓΚΡΟΥΠ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ)
38,30
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Μηχανοστασία Ψύξης – Θέρμανσης
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 120kW ΓΙΑ Δt 20°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49043701 C90/2R 2 ZONES WITHOUT FITTINGS
2 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 366,76
49043702 C90/3R 3 ZONES WITHOUT FITTINGS
3 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 484,92
49043703 C90/4R 4 ZONES WITHOUT FITTINGS
4 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 710,62
49043704 C90/5R 5 ZONES WITHOUT FITTINGS
5 ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 930,68
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49201302 FITTING 1 1/4’
ΡΑΚΟΡ 18,10
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
20381202 FITTING 1 1/4’ ΜΕ MINIPUMP BALL VALVE
ΡΑΚΟΡ 42,82
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 6,5 m3-h
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49017057 CP90 585,41

ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm – R2’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/4’Θ / ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 2’Α
62,7kW (Δt 20°C) / 31,4kW (Δt 10°C) / 15,7kW (Δt 5°C) – 2700 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49031701 KM3-125 1 1/4” – NO PUMP 472,34
49031704 KM3-125 1 1/4” WILO RS 30/6-3 645,04
49031710 KM3-125 1 1/4” WILO RS 30/8-3 790,20
49031705 KM3-125 1 1/4” STRATOS PARA 30/1-7 976,61
49031706 KM3-125 1 1/4” STRATOS PARA 30/1-11 1.630,70
49031611 KM3-125 1 1/4” ALPHA 2 32-60 991,87
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL180mm – R2’
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/4’Θ / ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 2’Α
69,7kW (Δt 20°C) / 34,8kW (Δt 10°C) / 17,4kW (Δt 5°C) – 3000 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49035701 KS-125 1 1/4” – NO PUMP 305,70
49035704 KS-125 1 1/4” WILO RS 30/6-3 479,97
49035710 KS-125 1 1/4” WILO RS 30/8-3 623,57
49035705 KS-125 1 1/4” STRATOS PARA 30/1-7 809,98
49035706 KS-125 1 1/4” STRATOS PARA 30/1-11 1.464,07
49035611 KM3-125 1 1/4” ALPHA 2 32-60 825,24

ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49018071
WALL MOUNTING SET TYPE DELTA FOR
MANIFOLD
ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ “DELTA ΤΟΙΧΟY ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
40,57
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49017821 K2
WALL MOUNTING KIT FOR MIXING UNIT
ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
26,35
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
20340106 T-25 DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE (BY-PASS) T-25
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (BY-PASS) T-25 48,57
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49240502 UNI X 3bar SAFETY VALVE KIT
KIT ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 73,49
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49207001 ELBOW 1’ FOR SAFETY VALVE KIT
ΓΩΝΙΑ 1’ ΓΙΑ ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12,00

ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49200902 ELBOW 3/4’ FOR EXPANSION TANK
ΓΩΝΙΑ 3/4’ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 11,59
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49214701 MOUNTING KIT FOR EXPANSION TANK
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 27,70
20317502 LIMIT TEMPERATURE CONTROLLER
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΟΡΙΟΥ (45
Ο
C) 41,98
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49069003 FITTING 1’’ (FOR MIXING UNIT)
ΡΑΚΟΡ 1 1/4’ (ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ) 7,92
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49200420
CONTRUCTION FITTING 2’’F x 1 1/2’’M (UNIT
ADAPTATION TO MANIFOLD)
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 2’’F x 1 1/2’’M (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΓΚΡΟΥΠ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ)
38,30

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Μηχανοστασία Ψύξης – Θέρμανσης
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
MAX PRESSURE / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 350kW ΓΙΑ Δt 20°C
ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ DN65, PN16 (EN 1092-1)
ΞΟΔΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ DN40, PN6 (EN 1092-1)
ΜΟΥΦΕΣ 1 1/4’ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49043501 C160/2F 2 ZONES FLANGED / 2 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ 1.192,00
49043502 C160/3F 3 ZONES FLANGED / 3 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ 1.512,83
49043503 C160/4F 4 ZONES FLANGED / 4 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ 2.047,78
49043504 C160/5F 5 ZONES FLANGED / 5 ΖΩΝΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ 3.053,22
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
49018201 FLOOR SUBSTRUCTURE SET
ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ 140,77
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ST 37.1
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (40g/l)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 18 m3-h
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ 21Lt
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49017060 CP160 970,40

MIXING UNITS / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL250mm – DN40
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2’Θ – ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ DN40 PN6
(Δt 20°C) / 74,4kW (Δt 10°C) / 37,2kW (Δt 5°C) – 6400 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49044351 TV3-160 1 1/2” – NO PUMP 1.093,63
20313182 WILO TOP-S 40/7-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
20313183 WILO TOP-S 40/10-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
20313192 WILO TOP-E 40/1-10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
UNMIXING UNIT / ΓΚΡΟΥΠ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ EL250mm – DN40
ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2’Θ – ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΗ DN40, PN6 /
251kW (Δt 20°C) / 125kW (Δt 10°C) / 62kW (Δt 5°C) – 10.800 l/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 8 bar
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 120°C
Code
Κωδικός
Type
Τύπος
Price List
Τιμή
49044051 S-160 1 1/2” – NO PUMP 794,71
20313182 WILO TOP-S 40/7-3 1.271,58
20313183 WILO TOP-S 40/10-3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
20313192 WILO TOP-E 40/1-10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ