Ειδικά δοχεία για αντλίες θερμότητας

Σειρά HPΜΑΧ Δοχεία ZNX
Για σύνδεση με Αντλίες Θερμότητας
ΤΑ ΗΡMAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ INOX 316L
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 100mm
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ INOX 316L
Type
Τύπος
Code
Κωδικός
A B C Heat Exchanger
Εναλλάκτης Θερμότητας
Volume
Χωρητικότητα
Price List
Τιμή
s (M2)Length
Μήκος
(M)
Volume
Όγκος
(Lt)
200 5140340 585 480 1310 3,2 24,5 7,35 200lt 1.373,70
300 5140540 680 480 1800 4,0 30,7 9,21 300lt 1.614,70
400 5140740 800 600 1600 5,2 40 12 400lt 1.947,28
500 5140840 800 600 1800 5,2 40 12 500lt 2.043,68
800 – – – 800lt *
1000 – – – 1000lt *
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION SIZE
A ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ OUTSIDE DIAMETER
B ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ INSIDE DIAMETER
CΥΨΟΣ HEIGHT –
D ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HOT WATER OUTLET 1’’
E ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ HEAT EXCHANGER INLET 3/4’
F ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ SENSOR 1/2’
G ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ RECIRCULATION INLET 1/2’
H ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ HEAT EXCHANGER OUTLET 3/4’
I ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ COLD WATER INLET 1’’
J ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EL. RESISTANCE 1 1/4’
K ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ THERMOMETER 1/2’
ια Τιμές Επικοινωνήστε Με Το Κατάστημα Totaline

Σειρά HPΜΑΧ SOLAR Δοχεία ZNX TMAX
Για σύνδεση με Αντλίες Θερμότητας & Ηλιακούς Συλλέκτες
ΤΑ HΡΜΑΧ SOLAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ INOX 316L
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 100mm
ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ INOX 316L
Type
Τύπος
Code
Κωδικός
A B C
solar Heat Exchanger
Εναλλάκτης Θερμότητας Ηλιακών
Heat Exchanger Η/Ρ
Εναλλάκτης θερμότητας Α/Θ
Volume
Χωρητι-
κότητα
Price List
Τιμή
s1
(M2)
Length
Μήκος
(M)
Volume
Όγκος
(Lt)
s2
(M2)
Length
Μήκος
(M)
Volume
Όγκος
(Lt)
200 5160340 585 480 1310 1,5 11,5 3,45 3,2 24,5 7,35 200lt 1.542,40
300 5160540 680 480 1800 1,5 11,5 3,45 4,0 30,7 9,21 300lt 1.735,20
400 5160740 800 600 1600 2,1 16 4,8 5,2 40 12 400lt 2.115,98
500 5160840 800 600 1800 2,1 16 4,8 5,2 40 12 500lt 2.202,74
800 800lt *
1000 – – 1000lt *
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION SIZE
200L 300L 400L 500L
A ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ OUTSIDE DIAMETER – – – –
B ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ INSIDE DIAMETER – – – –
CΥΨΟΣ HEIGHT – –
D ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HOT WATER OUTLET 3/4’’ 1’’ 1 1/4’ 1 1/4’
E1, E2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ HEAT EXCHANGER INLET 3/4’ 3/4’ 3/4’ 3/4’
F ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ SENSOR 1/2’’ 1/2’ 1/2’’ 1/2’
G1, G2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ RECIRCULATION INLET 1/2’’ 1/2’’ 1/2’ 1/2’
I1, I2 ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ HEAT EXCHANGER OUTLET 3/4’ 3/4’ 3/4’ 3/4’
J ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ COLD WATER INLET 3/4’’ 1’’ 1 1/4’ 1 1/4’
K ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EL. RESISTANCE 1 1/4’’ 1 1/4’ 1 1/4’ 1 1/4’
L ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ THERMOMETER 1/2’’ 1/2’ 1/2’’ 1/2’
ια Τιμές Επικοινωνήστε Με Το Κατάστημα Totaline

Δοχεία Θερμοσιφωνικών Συστημάτων
Α/Α Product
ΠροΪόν
size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Unit
M/M
Price List
Τιμή
1 ΔΟΧΕΙΟ GLASS, ΤΡΙΠΛΗΣ, 1 EXCHANGER 1,5Μ2 + 4KW RESISTANCE 150LT, D55 X L120 4211222HP pcs 880,60
2 ΔΟΧΕΙΟ GLASS, ΤΡΙΠΛΗΣ, 1 EXCHANGER 1,5Μ2 + 4KW RESISTANCE 200LT, D59 X L152 4211322HP pcs 906,50
3 ΔΟΧΕΙΟ GLASS, ΤΡΙΠΛΗΣ, 1 EXCHANGER 1,5Μ2 + 4KW RESISTANCE 250LT, D59 X L152 4211422HP pcs 999,74
Α/Α Product
ΠροΪόν
size
Μέγεθος
Code
Κωδικός
Unit
M/M
Price List
Τιμή
1 ΔΟΧΕΙΟ ΙΝΟΧ, ΤΡΙΠΛΗΣ, 1 EXCHANGER 3,0Μ2 + 4KW RESISTANCE 200LT, D59 X L152 4242322HP pcs 1.424,50
2 ΔΟΧΕΙΟ ΙΝΟΧ, ΤΡΙΠΛΗΣ, 1 EXCHANGER 4,0Μ2 + 4KW RESISTANCE 250LT, D59 X L152 4242422HP pcs 1.890,70
ΔΟΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ GLASS
ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΙΝΟΧ
ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σειρά E INOX Δοχεία ZNX
ΤΑ E INOX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ INOX 316L
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 95° C
Type
Τύπος
Code
Κωδικός
D (mm)
Διάμετρος
H (mm)
Ύψος
Volume
Χωρητικότητα
(Lt)
Max Pressure
Μέγιστη Πίεση (Bar)
s (m²) Price List
Τιμή
Heating
Κύκλωμα Θερμ.
DHW
Νερό Χρήσης
Ε200 5140322 500 1550 202 3 10 0,90 1.205,00
Ε250 5140422 550 1550 252 3 10 0,90 1.397,80
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION SIZE
A ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY VALVE 1/2’
B ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HOT WATER OUTLET 3/4’’
C ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ RECIRCULATION INLET 1/2’’
D ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ OUTSIDE DIAMETER 3/4’
E ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ SENSOR 1/2’
F ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ COLD WATER INLET 3/4’’
G ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EL. RESISTANCE 3/4’
HΥΨΟΣ HEIGHT 3/4’’
I ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ SOLAR HEAT EXCHANGER 3/4’’
J ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ SOLAR HEAT EXCHANGER 3/4’’
K ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ THERMOMETER 1/2’
MAX OPERATING PRESSURE : 6 bar
MAX OPERATING TEMPERATURE : 95° C

Σειρά E3 INOX Τριπλής Ενέργειας
ΤΑ E3 INOX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ INOX 316L
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 6 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 95° C
Type
Τύπος
Code
Κωδικός
D (mm)
Διάμετρος
H (mm)
Ύψος
Volume
Χωρητικότητα
(Lt)
Max Pressure
Μέγιστη Πίεση (Bar)
s (m²) s (m²) Price List
Τιμή
Heating
Κύκλωμα Θερμ.
DHW
Νερό Χρήσης
Ε203 5140332 500 1550 202 3 10 0,45 0,45 1.325,50
Ε253 5140432 550 1550 252 3 10 0,45 0,45 1.494,20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION SIZE
A ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY VALVE 1/2’
B ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HOT WATER OUTLET 3/4’’
C ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ RECIRCULATION INLET 1/2’’
D ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ OUTSIDE DIAMETER 3/4’
E ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ SENSOR 1/2’
F ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ COLD WATER INLET 3/4’’
G ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EL. RESISTANCE 3/4’
HΥΨΟΣ HEIGHT 3/4’’
I ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ SOLAR HEAT EXCHANGER OUTLET 3/4’’
J ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ SOLAR HEAT EXCHANGER INLET 3/4’
K ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BURNER HEAT EXCHANGER OUTLET 3/4’
L ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BURNER HEAT EXCHANGER INLET 3/4’
M ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ SENSOR 1/2’
N ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ THERMOMETER 1/2’

HP Buer
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 6 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ : 10 bar
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ : ΧΑΛΥΒΑΣ st37 – ΠΑΧΟΥΣ 2,2mm
ΜΟΝΩΣΗ ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ: 50 kgr/m3
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ : 4000w
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Σ
Type
Τύπος
Code
Κωδικός
D (mm)
Διάμετρος
H (mm)
Ύψος
Volume
Χωρητικότητα (Lt)
Price List
Τιμή
HP60 5250210 400 1050 60 265,00
HP80 5250110 400 1200 80 279,00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION 60L 80L
AΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝΤΟΣ PRIMARY INPUT 1 1/4’ 1 1/4’
BΕΞΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ SECONDARY OUTPUT 1 1/4’ 1 1/4’
CΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΟΝΤΟΣ SECONDARY INPUT 1 1/4’’ 1 1/4’
DΕΞΟΔΟΣ ΠΡΩΤΕΥOΝΤΟΣ PRIMARY OUTPUT 1 1/4’ 1 1/4’
EΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ SENSOR 1/2’’ 1/2’
FΕΞΑΕΡ. – ΑΙΣΘΗΤ. AIR VENT – SENSOR 1/2’ 1/2’
GΑΝΤΙΣΤΑΣΗ RESISTANCE 4000W 4000W
HΥΨΟΣ HEIGHT 840mm 1050mm
LΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER 400mm 400mm
SΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SUPPORT