Υδραυλικοί Χαλκοσωλήνες

Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ10 x 0,70 3m *
Φ10 x 1,00 4m *
Φ12 x 0,7 3m *
Φ12 x 1,00 4m *
Φ15 x 0,70 3m *
Φ15 x 0,8 3m *
Φ15 x 1,0 4m *
Φ15 x 1,2 4m *
Φ18 x 0,8 3m *
Φ18 x 1,0 4m *
Φ18 x 1,2 4m *
Φ22 x 0,8 3m *
Φ22 x 0,9 3m *
Φ22 x 1,0 4m *
Φ22 x 1,5 4m *
Φ28 x 0,8 3m *
Φ28 x 0,9 3m *
Φ28 x 1,0 4m *
Φ28 x 1,5 4m *
Φ35 x 1,0 3m *
Φ35 x 1,5 4m *
Φ35 x 2,0 4m *
Φ42 x 1,0 3m *
Φ42 x 1,2 3m *
Φ42 x 1,5 4m *
Φ42 x 2,0 4m *
Φ54 x 1,0 3m *
Φ54 x 1,2 3m *
Φ54 x 1,5 4m *
Φ54 x 2 4m *
Φ64 x 2,0 4m *
Φ76 x 2,0 4m *
Φ88 x 2 4m *
Φ108 x 2,5 4m *
Υδραυλική Ευθεία Χαλκοσωλήνα

Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ12 x 1,50m *
Φ15×0,80×50 *
Φ15 x 1,25m *
Φ15 x 1,50m *
Φ16 x 0,80 50m *
Φ16 x 1,25m *
Φ16 x 1,50m *
Φ18 x08 25m *
Φ18 x 1,25m *
Φ18 x 1,50m *
Φ22 x 1,25m *
Επενδεδυμένοι Ρόλλοι Χαλκοσωλήνα
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
15 x 1 *
16 x 1 *
18 x 1 *
22 x 1 *
Επενδεδυμένη Ευθεία Χαλκοσωλήνα

Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ12x1mm 50m *
Φ15x1mm 50m *
Φ15x1mm 25m *
Φ16x1mm 50m *
Φ16x1mm 25m *
Φ18x1mm 50m *
Φ18x1mm 25m *
Φ22x1mm 25m *
Ρόλλοι Χαλκοσωλήνα με Μόνωση 9Mm
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ11×0,75x50m *
Φ15x1x50m *
Φ18x1x25m *
Φ18×1,5x25m *
Φ22x1x25m *
Φ22×1,5x25m *
Γυμνοί Ρόλλοι Χαλκοσωλήνα