Εξαρτήματα χαλκού

Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ15 0,44
Φ18 0,71
Φ22 1,14
Φ28 1,94
Φ35 3,54
Φ42 5,72
Φ54 10,92
Φ64 36,92
Φ76 63,96
Φ89 96,72
Φ108 131,04
Καμπύλη 90° Χαλκοσωλήνα Θηλ-Θηλ
Μούφες Χαλκοσωλήνα Θηλ-Θηλ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ18 0,30
Φ22 0,49
Φ28 1,00
Φ35 1,71
Φ42 1,94
Φ54 4,42
Φ64 10,40
Φ76 14,04
Φ89 18,20
Φ108 41,60

Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ15 0,56
Φ18 0,87
Φ22 1,48
Φ28 2,39
Φ35 3,09
Φ42 9,36
Φ54 15,08
Φ64 50,44
Φ76 62,40
Φ89 100,36
Φ108 136,24
ΤΑΦ Χαλκοσωλήνα
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ15 0,39
Φ18 0,47
Φ22 0,85
Φ28 1,37
Φ35 3,54
Φ42 6,24
Φ54 11,44
Φ64 42,12
Φ76 50,44
Φ89 62,40
Φ108 121,68
Ημικαμπύλη 45° Χαλκοσωλήνα Θηλ-Θηλ

Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
12 10 0,74
15 12 0,26
18 15 0,31
22 15 0,51
22 18 0,51
28 15 0,73
28 18 0,75
28 22 0,80
35 18 1,50
35 22 1,62
35 28 1,51
42 28 2,81
42 35 2,36
54 22 6,76
54 28 7,80
54 35 7,28
54 42 7,28
64 42 25,48
64 54 20,28
76 54 27,04
76 64 27,56
89 64 40,04
89 76 33,28
108 89 46,80
Συστολές Χαλκοσωλήνα Αρς-Θηλ