Πλακοειδείς εναλλάκτες

Alfa Laval
συνδεσεις: s3/s4 soldering h21 (1”1/8). s1/s2 External thread b21 (bsp 1”).
Model
μοντέλο
Dimensions
διαστάσεις (mm)
LxWxH
MxΠxυ
Weight
Βάρος
(kg)
Price List
Τιμή
Insulation
Price List
Τιμή μόνωσης
CB30-10H (H21, B21) 60x113x313 3,0 315,00 56,00
CB30-14H (H21, B21) 69x113x313 3,5 355,00 56,00
CB30-20H (H21, B21) 83x113x313 4,1 414,00 58,00
CB30-24H (H21, B21) 92x113x313 4,6 449,00 58,00
CB30-30H (H21, B21) 106 X 113 X 313 5,2 511,00 60,00
CB30-34H (H21, B21) 116x113x313 5,7 554,00 60,00
CB30-40H (H21, B21) 129x113x313 6,4 610,00 62,00
CB30-50H (H21, B21) 153x113x313 7,5 708,00 64,00
CB30-60H (H21, B21) 176x113x313 8,6 810,00 66,00
CB30-70H (H21, B21) 199x113x313 9,7 909,00 69,00
CB30-100H (H21, B21) 268x113x313 13,0 1.203,00 76,00
High pressure and all soldering units (R410A)
Υψηλής πίεσης με κολλητά άκρα (R410A)
CBH30-30H-F (H21, H21) 106x113x313 5,5 628,00 60,00
CBH30-40H-F (H21, H21) 129x113x313 6,6 723,00 62,00
CBH30-50H-F (H21, H21) 153x113x313 7,7 819,00 64,00
CBH30-10L-F (H21, H21) 60x113x313 3,2 412,00 56,00
CBH30-20L-F (H21, H21) 83x113x313 4,3 545,00 58,00
CBH30-30L-F (H21, H21) 106 x113 x313 5,5 665,00 60,00
High pressure units (R410A)
Υψηλής πίεσης μονάδες (R410A)
CBH30-20H (H21, B21) 83x113x313 4,4 512,00 58,00
CBH30-30H (H21, B21) 106x113x313 5,5 607,00 60,00
CBH30-40H (H21, B21) 129x113x313 7,7 701,00 62,00
CBH30-50H (H21, B21) 153x113x313 7,7 797,00 64,00

συνδεσεις: s3/s4 soldering h21 (1”1/8), s1/s2 External thread b21 (bsp 1”)
Model
μοντέλο
Dimensions
διαστάσεις (mm)
LxWxH
MxΠxυ
Weight
Βάρος
(kg)
Price List
Τιμή
Insulation
Price List
Τιμή μόνωσης
CB60-10H-F (H21, B21) 60x113x527 4,5 427,00 70,00
CB60-14H-F (H21, B21) 69x113x527 5,2 487,00 70,00
CB60-20H-F (H21, B21) 83x113x527 6,3 578,00 70,00
CB60-26H-F (H21, B21) 97x113x527 7,4 668,00 74,00
CB60-30H-F (H21, B21) 107x113x527 8,1 727,00 74,00
CB60-40H-F (H21, B21) 130x113x527 9,8 877,00 77,00
CB60-50H-F (H21, B21) 153x113x527 11,6 1.026,00 80,00
CB60-60H-F (H21, B21) 176x113x527 13,3 1.176,00 83,00
CB60-70H-F (H21, B21) 199x113x527 15,1 1.329,00 89,00
CB60-80H-F (H21, B21) 223x113x527 16,9 1.473,00 89,00
High pressure units (R410A)
Υψηλής πίεσης μονάδες (R410A)
CBH76-10H-F (H21, B21) 60x113x527 4,5 513,00 70,00
CBH76-20H-F (H21, B21) 83x113x527 6,3 595,00 70,00
CBH76-40H-F (H21, B21) 130x113x527 9,8 912,00 77,00
CBH76-60H-F (H21, B21) 176x113x527 13,3 1.228,00 83,00
CBH76-80H-F (H21, B21) 223x113x527 16,9 1.544,00 89,00

συνδεσεις: External thread :s1/s2 b21 bsp 1” , soldering connections:
s3 h24 (1/2”) – h62 (1/2”) – h65 h66 h67 (5/8”), s4 h41 (1” 1/8) – h23 (7/8”)
Model
μοντέλο
Dimensions
διαστάσεις (mm)
LxWxH
MxΠxυ
Weight
Βάρος
(kg)
Price List
Τιμή
Insulation
Price List
Τιμή μόνωσης
AC30-10EQ (H24,H23,B21) 48x95x325 2,3 284,00 59,00
AC30-14EQ (H24,H23,B21) 54x95x25 2,7 314,00 59,00
AC30-20EQ (H24,H23,B21) 63x95x325 3,2 360,00 60,00
AC30-24EQ (H24,H23,B21) 69x95x325 3,5 389,00 60,00
AC30-30EQ (H62,H23,B21) 79x95x325 4,0 436,00 62,00
AC30-36EQ (H62,H23,B21) 88x95x325 4,6 481,00 62,00
AC30-40EQ (H62,H23,B21) 94x95x325 5,0 512,00 64,00
AC30-44EQ (H62,H23,B21) 100x95x325 5,3 542,00 64,00
AC30-54EQ (H65,H41,B21) 115x95x325 6,2 616,00 65,00
AC30-60EQ (H65,H41,B21) 124 X 95 X 325 6,7 663,00 65,00
AC30-70EQ (H66,H41,B21) 139x95x325 7,6 737,00 67,00
AC30-80EQ (H66,H41,B21) 155x95x325 8,4 813,00 67,00
AC30-90EQ (H67,H41,B21) 170x95x325 8,9 893,00 71,00
AC30-100EQ (H67,H41,B21) 185x95x325 9,8 966,00 71,00
High pressure all soldering / Υψηλής πίεσης με κολλητά άκρα
Connections/Συνδεσεις: S1/S2 H23 (7/8”) , S3 H62 (1/2”) – H65 H66 (5/8”) , S4 H23 (7/8”) – H41 (1” 1/8) (R410A)
ACH30-20EQ (H24,H23,B21) 63x95x325 3,1 431,00 60,00
ACH30-40EQ (H24,H23,B21) 94x95x325 4,9 569,00 64,00
ACH30-60EQ (H62,H23,B21) 124x95x325 6,6 737,00 65,00
ACH30-80EQ (H62,H23,B21) 155x95x325 8,4 905,00 67,00

συνδεσεις: s3 soldering h39 G65 G67 G68 (16.1 mm), N60 h30 (22.3 mm).
s4 soldering h21 (1” 1/8), h34 (1” 3/8).s1/s1 External threadb32 (bsp 1”), b32 (bsp 1” 1/4)
Model
μοντέλο
Dimensions
διαστάσεις (mm)
LxWxH
MxΠxυ
Weight
Βάρος
(kg)
Price List
Τιμή
Insulation
Price List
Τιμή μόνωσης
AC70X-12M (H39,H21,B21) 63x111x526 4,3 431,00
AC70X-20M (H39,H21,B21) 81x111x526 6,3 561,00 70,00
AC70X-30M (G65,H21,B21) 104x111x526 8,1 721,00 74,00
AC70X-40M (G67,H21,B21) 127 x111x526 9,9 883,00 77,00
AC70X-50M (G67,H34,B32) 150x111x526 12,0 1.073,00 80,00
AC70X-60M (G68,H34,B32) 173x111x526 13,8 1.234,00 83,00
AC70X-70M (G68,H34,B32) 196x111x526 15,6 1.397,00 86,00
AC70X-80M (N60,H34,B32) 219x111x526 17,4 1.568,00 89,00
AC70X-90M (N60,H34,B32) 242x111x526 18,4 1.728,00 92,00
AC70X-100M (H30,H34,B32) 265x111x526 21,0 1.881,00 124,00
AC70X-110M (H30,H34,B32) 288x111x526 22,0 2.043,00 125,00
AC70X-120M (H30,H34,B32) 311x111x526 24,6 2.207,00 137,00
High pressure units all soldering / Υψηλής πίεσης με κολλητά άκρα
Connections/Συνδεσεις: S3 G67 G68 (16.1 mm), N60 H30 (22.3 mm), S4 H34 (1”3/8) S1/S2 H21 (1”1/8), H38 (1”3/8) (R410A)
ACH70X-30M (G76,H34,H21) 104 x111x526 8,0 911,00 74,00
ACH70X-50M (G67,H34,H21)B 150x111x526 11,9 1.105,00 80,00
ACH70X-70M (G68,H34,H21)B 196x111x526 15,5 1.440,00 86,00
ACH70X-90M (N60,H34,H38)B 242x111x526 19,1 1.800,00 92,00
ACH70X-110M (H30,H34,H38)B 288x111x526 21,9 2.128,00 125,00
ACH70X-120M (H30,H34,H38)B 311x111x526 23,7 2.297,00 137,00