Εξαρτήματα

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Εκτονωτικές Βαλβίδες
Danfoss
Θερμοεκτονωτικές Βαλβίδες
T2 Χωρίς Εξισωτή Πίεσης
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TX2 FLARE / ΡΑΚΟΡ R-22/R-407C 068Z3206 56,75
TN2 FLARE / ΡΑΚΟΡ R-134A 068Z3346 45,20
TS2 FLARE / ΡΑΚΟΡ R-404A/R-507C 068Z3400 45,20
TX2 (-60) FLARE / ΡΑΚΟΡ R-22/R-407C 068Z3207 73,16
TS2 (-60) FLARE / ΡΑΚΟΡ R-404A/R-507C 068Z3401 58,26
TX2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068Z3281 56,75
TN2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068Z3383 45,20
TS2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068Z3414 45,20
TX2 (-60) SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068Z3357 73,16
TS2 (-60) SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068Z3418 58,26
Te2 Με Εξωτερικό Εξισωτή Πίεσης
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TEX2 FLARE / ΡΑΚΟΡ R-22/R-407C 068Z3209 94,92
TΕN2 FLARE / ΡΑΚΟΡ R-134A 068Z3348 75,57
TΕS2 FLARE /ΡΑΚΟΡ R-404A/R-507C 068Z3403 75,57
TEX2 (-60) FLARE / ΡΑΚΟΡ R-22/R-407C 068Z3210 110,99
TΕS2 (-60) FLARE / ΡΑΚΟΡ R-404A/R-507C 068Z3404 88,37
TΕX2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068Z3284 94,92
TΕN2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068Z3385 75,57
TΕS2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R404A/507C 068Z3415 75,57
TΕX2 (-60) SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R22/407C 068Z3359 110,99
TΕS2 (-60) SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068Z3419 88,37

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
T2/Te2 Ακροφύσιο Για Κολλητές Συνδέσεις
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
NO.0X ALL/OΛΑ 068-2089 18,34
NO.00 ALL/OΛΑ 068-2090 18,34
NO.01 ALL/OΛΑ 068-2091 18,34
NO.02 ALL/OΛΑ 068-2092 18,34
NO.03 ALL/OΛΑ 068-2093 18,34
NO.04 ALL/OΛΑ 068-2094 18,34
NO.05 ALL/OΛΑ 068-2095 18,34
NO.06 ALL/OΛΑ 068-2096 18,34
Ακροφύσιa Για Συνδέσεις Με Ρακόρ
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
NO.0X ALL/OΛΑ 068-2002 17,43
NO.00 ALL/OΛΑ 068-2003 17,43
NO.01 ALL/OΛΑ 068-2010 17,43
NO.02 ALL/OΛΑ 068-2015 17,43
NO.03 ALL/OΛΑ 068-2006 17,43
NO.04 ALL/OΛΑ 068-2007 17,43
NO.05 ALL/OΛΑ 068-2008 17,43
NO.06 ALL/OΛΑ 068-2009 17,43

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Θερμοεκτονωτικές Βαλβίδες Διπλής Κατεύθυνσης Tua/Tuae/Tcae
Για Κολλητές Συνδέσεις (Ξεχωριστό Ακροφίσιο)
Tua Χωρίς Εξισωτή Πίεσης
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2235 58,56
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2205 58,56
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404/R-407C 068U2285 58,56
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U2414 58,56
Tuae Με Εξισωτή Πίεσης
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2237 86,94
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2207 86,94
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404/R-407C 068U2287 86,94
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U2327 86,94
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1714 86,94
Tcae Με Εξισωτή Πίεσης
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U4304 129,69
SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U4336 129,69

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Tua – Tuae Ακροφύσια
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
NO.00 ALL/OΛΑ 068U1030 21,75
NO.01 ALL/OΛΑ 068U1031 21,75
NO.02 ALL/OΛΑ 068U1032 21,75
NO.03 ALL/OΛΑ 068U1033 21,75
NO.04 ALL/OΛΑ 068U1034 21,75
NO.05 ALL/OΛΑ 068U1035 21,75
NO.06 ALL/OΛΑ 068U1036 21,75
NO.07 ALL/OΛΑ 068U1037 21,75
NO.08 ALL/OΛΑ 068U1038 21,75
NO.09 ALL/OΛΑ 068U1039 21,75
Tcae Ακροφύσια
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
NO.01 ALL/OΛΑ 068U4100 44,93
NO.02 ALL/OΛΑ 068U4101 44,93
NO.03 ALL/OΛΑ 068U4102 44,93

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Θερμοεκτονωτικές Βαλβίδες Διπλής Κατεύθυνσης Tub/Tube
Για Κολλητές Συνδέσεις(Με Ενσωματομένο Ακροφίσιο)
Tub Χωρίς Εξισωτή Πίεσης
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TUBX No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2057 60,97
TUBX No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2058 60,97
TUBX No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2059 60,97
TUBX No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2060 60,97
TUBX No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2061 60,97
TUBX No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2062 60,97
TUBX No.7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2063 60,97
TUBX No.8 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2064 60,97
TUBZ No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1901 60,97
TUBZ No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1902 60,97
TUBZ No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1903 60,97
TUBZ No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1904 60,97
TUBZ No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1905 60,97
TUBZ No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1906 60,97
TUBZ No.7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1907 60,97
TUBZ No.8 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1908 60,97
TUBZ No.9 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1909 60,97
TUB No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1958 60,97
TUB No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1959 60,97
TUB No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1960 60,97
TUB No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1961 60,97
TUB No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1962 60,97
TUB No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1963 60,97
TUBN No.0 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2660 60,97
TUBN No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2027 60,97

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TUBN No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2028 60,97
TUBN No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2029 60,97
TUBN No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2030 60,97
TUBN No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2031 60,97
TUBN No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2032 60,97
TUBS No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2094 60,97
TUBS No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2095 60,97
TUBS No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2096 60,97
TUBS No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2097 60,97
TUBS No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2098 60,97
TUBS No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2099 60,97

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Tube Με Εξισωτή Πίεσης
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TUBEX No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2071 87,69
TUBEX No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2072 87,69
TUBEX No.7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2073 87,69
TUBEX No.8 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2074 87,69
TUBEX No.9 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-22/R-407C 068U2075 87,69
TUBEZ No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1911 87,69
TUBEZ No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1912 87,69
TUBEZ No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1913 87,69
TUBEZ No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1914 87,69
TUBEZ No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1915 87,69
TUBEZ No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1916 87,69
TUBEZ No.7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1917 87,69
TUBEZ No.8 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1918 87,69
TUBEZ No.9 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-407C 068U1919 87,69
TUBE No.7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1973 87,69
TUBE No.8 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1974 87,69
TUBE No.9 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-410A 068U1975 87,69
TUBEN No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2018 87,69
TUBEN No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2019 87,69
TUBEN No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2020 87,69
TUBEN No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2021 87,69
TUBEN No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2022 87,69
TUBEN No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2023 87,69
TUBEN No.7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2024 87,69
TUBEN No.8 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2025 87,69
TUBEN No.9 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-134A 068U2026 87,69
TUBES No.1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2103 87,69
TUBES No.2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2104 87,69
TUBES No.3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2105 87,69
TUBES No.4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2106 87,69
TUBES No.5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2107 87,69
TUBES No.6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2108 87,69
TUBES No.7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2109 88,69
TUBES No.8 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2110 89,69
TUBES No.9 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ R-404A/R-507C 068U2111 89,69

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Λυόμενες Εκτονωτικές Βαλβίδες
Κεφαλη Te5 – Te55 & Pht
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TEX5 3m Capillary / Τριχοειδές R-22/R-407C 067B3250 140,83
TEX5 (-60°C / -20°C MOP) R-22/R-407C 067B3251 192,10
TEX12 3m Capillary / Τριχοειδές R-22/R-407C 067B3210 182,76
TEX12 (-60°C / -20°C MOP) R-22/R-407C 067B3211 353,42
TEX20 3m Capillary/ Τριχοειδές R-22/R-407C 067B3274 496,80
TEX20 (-60°C / -20°C MOP) R-22/R-407C 067B3276 572,85
TEX55 3m Capillary/ Τριχοειδές R-22/R-407C 067G3205 518,66
TEX55 (-60°C / -20°C MOP) R-22/R-407C 067G3207 563,44
TEN5 3m Capillary / Τριχοειδές R-134A 067B3297 112,14
TEN12 3m Capillary / Τριχοειδές R-134A 067B3232 145,53
TEN20 3m Capillary /Τριχοειδές R-134A 067B3292 395,57
TEN55 3m Capillary /Τριχοειδές R-134A 067G3222 412,97
TES5 3m Capillary /Τριχοειδές R-404A/R-507C 067B3342 112,14
TES5 (-60°C / -20°C MOP) R-404A/R-507C 067B3343 152,96
TES12 3m Capillary /Τριχοειδές R-404A/R-507C 067B3347 145,53
TES12 (-60°C / -20°C MOP) R-404A/R-507C 067B3349 281,42
TES20 3m Capillary/ Τριχοειδές R-404A/R-507C 067B3352 395,57
TES20 (-60°C / -20°C MOP) R-404A/R-507C 067B3354 456,11
TES55 3m Capillary/ Τριχοειδές R-404A/R-507C 067G3302 412,97
TES55 (-60°C / -20°C MOP) R-404A/R-507C 067G3305 448,64
PHTX 3m Capillary / Τριχοειδές R-22/R-407C 067B3303 217,14
PHTX (14°C MOP) 3m Capillary / Τριχοειδές R-22/R-407C 067B3300 217,14
PHTZ 3m Capillary / Τριχοειδές R-407C 067B3314 181,53
PHTZ (35°C MOP) 3m Capillary / Τριχοειδές R-407C 067B3311 181,53
PHTN 3m Capillary / Τριχοειδές R-134A 067B3310 181,53
PHTN (7°C MOP) 3m Capillary / Τριχοειδές R-134A 067B3316 181,53
PHTS 5m Capillary / Τριχοειδής R-404A/R-507C 067B3319 242,98

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Σώμα Εκτονωτικής
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TE5 ½'' –
'' SOLDER ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 067B4009 32,19
TE5 ½'' –
'' SOLDER ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 067B4010 32,19
TE5
'' –
'' SOLDER ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 067B4011 32,19
TE5
'' – 1
'' SOLDER ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 067B4034 32,19
TE12-20 '' – 1 '' SOLDER ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗ
ALL/OΛΑ 067B4023 37,81
TE55 1
'' – 1
'' SOLDER ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 067G4004 48,35
Σώμα Εκτονωτικής
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
PHT85-1 ALL/OΛΑ 026H1160 830,84
PHT85-2 ALL/OΛΑ 026H1161 830,84
PHT85-3 ALL/OΛΑ 026H1162 1.089,71
PHT85-4 ALL/OΛΑ 026H1163 1.089,71
PHT85-5 ALL/OΛΑ 026H1187 1.191,37
PHT125-1 ALL/OΛΑ 026H1164 2.003,05
PHT300-1 ALL/OΛΑ 026H0165 2.776,09
PHT300-2 ALL/OΛΑ 026H0166 3.315,12
Σετ Φλαντζών Για Pht Κολλητή
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
1
΄΄ ALL/OΛΑ 027L1029 59,70
1
'' ALL/OΛΑ 027L1035 59,70

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Te5 – Te55 & Pht Ακροφύσια
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
TE5 No.0,5 ALL/OΛΑ 067B2788 45,13
TE5 No.1 ALL/OΛΑ 067B2789 45,13
TE5 / PHT No.2 ALL/OΛΑ 067B2790 45,13
TE5 No.3 ALL/OΛΑ 067B2791 45,13
TE5 No.4 ALL/OΛΑ 067B2792 65,27
TE12 No.05 ALL/OΛΑ 067B2708 71,68
TE12 No.06 ALL/OΛΑ 067B2709 71,68
TE12 No.07 ALL/OΛΑ 067B2710 71,68
TE20 No.08 ALL/OΛΑ 067B2771 116,54
TE20 No.09 ALL/OΛΑ 067B2773 116,54
TE55 No.10 ALL/OΛΑ 067G2701 127,12
TE55 No.11 ALL/OΛΑ 067G2704 127,12
TE55 No.12 ALL/OΛΑ 067G2707 127,12
TE55 No.13 ALL/OΛΑ 067G2710 233,07

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Νέα Κωδικοποίηση
Present Orifice
Παρούσα Κωδικοποίηση
New Orifice
Νέα κωδικοποίηση
Type
Τύπος
Orifice No.
Αρ. Ακροφυσίου
Old Code
Παλιός Κωδικός
New Code
Νέος κωδικός
Orifice No
Αριθμός ακροφυσίου
Price
Τιμή
TE5
067B2788 0.5 45,13
1 067B2089 067B2789 1 45,13
2 067B2090 067B2790 2 45,13
3 067B2091 067B2791 3 45,13
4 067B2092 067B2792 4 65,27
TE12
1 067B2005 067B2790 2 45,13
2 067B2006 067B2791 3 45,13
3 067B2007 067B2792 4 65,27
4 067B2008 067B2708 5 71,68
067B2709 6 71,68
067B2710 7 71,68
TE20
1 067B2172
067B2771 8 116,541 067B2170
1 067B2175
067B2773 9 116,54
TE55
067G2701 10 127,12
1 067G2005
067G2704 11 127,121 067G2001
1 067G2011
067G2707 12 127,12
2 067G2006
067G2710 13 233,072 067G2002
2 067G2012

Σημείωση: Όταν τα παλιά ακροφύσια αλλάζονται με τους νέους κωδικούς ακροφυσίων,
τότε η κεφαλή και το σώμα της εκτονωτικής πρέπει να αλλάξουν με το νέο ΤE5.

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες
Danfoss
Description
Περιγραφή
REFRIGERANT
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
AKV10-1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F1161 156,50
AKV10-2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F1164 156,50
AKV10-3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F1167 156,50
AKV10-4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F1170 156,50
AKV10-5 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F1173 156,50
AKV10-6 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F1176 156,50
AKV10-7 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F1179 156,50
AKV15-1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F5000 404,04
AKV15-2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F5005 404,04
AKV15-3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F5010 404,04
AKV15-4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 068F5015 404,04
AKV20-1 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 042H2021 847,20
AKV20-2 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 042H2023 847,20
AKV20-3 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 042H2026 847,20
AKV20-4 SOLDER / ΚΟΛΛΗΤΗ ALL/OΛΑ 042H2028 847,20
AKV20-5 SOLDER ALL/OΛΑ 042H2030 847,20
Πηνία για AKV Βαλβίδες
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
COIL – 230V DC 18watt – 2,5m cable / Πηνίο -230V DC 18watt – καλώδιο 2,5m 018F6288 17,32
COIL -230V DC 18watt – terminal box / Πηνίο – 230V DC 18watt – τερματικό κουτί 018F6781 25,73
COIL – 24V AC 20watt 50HZ – terminal box / Πηνίο- 24V AC 20watt 50HZ – τερματικό κουτί 018F6901 33,66
COIL – 24V AC 20watt 60HZ – terminal box / Πηνίο- 24V AC 20watt 60HZ – τερματικό κουτί 018F6902 33,66

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Required Coil Type
Απαιτούμενο Πηνίο
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
EVR2 ¼'' a.c 45,2 032F8056 38,69
EVR3
" a.c / d.c 45,2 032F8116 38,69
EVR6 ½" a.c / d.c 45,2 032F8079 56,21
EVR10
" a.c / d.c 35,0 032F8098 77,39
Description
Περιγραφή
Required Coil Type
Απαιτούμενο Πηνίο
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
EVR2 ¼" a.c 45,2 032F1201 38,69
EVR3
" a.c / d.c 45,2 032F1204 38,69
EVR6 ½" a.c / d.c 45,2 032F1209 56,21
EVR10 ½" a.c / d.c 35,0 032F1217 77,39
EVR10
" a.c / d.c 35,0 032F1214 77,39
EVR15
" a.c / d.c 32,0 032F1228 129,11
EVR15
" a.c / d.c 32,0 032F1225 129,11
EVR20
" a.c 32,0 032F1240 185,32
EVR20 1
" a.c 32,0 032F1244 185,32
EVR25 1
" a.c / d.c 32,0 032F2201 407,85
EVR32 1
'' a.c / d.c 32,0 042H1104 612,46
EVR32 1
" a.c / d.c 32,0 042H1106 612,46
EVR40 2
'' a.c / d.c 32,0 042H1112 714,41
Ρακόρ
Κολλητή
Μαγνητικές βαλβίδες
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
220-230V 50/60HZ
10watt 1m cable/220-
230V 50/60HZ 10watt 1m
καλώδιο
018F6282 33,16
220-230V 50/60HZ
10watt terminal box
/ 220-230V 50/60HZ
10watt τερματικό κουτί
018F6732 33,16
110V 50/60HZ 10watt
terminal box / 110V
50/60HZ 10watt
τερματικό κουτί
018F6730 33,16
24V 50HZ 12watt
terminal box /24V 50HZ
12watt τερματικό κουτί
018F6807 37,46
24V 50HZ 10watt DIN
plugs / 24V 50HZ 10watt
DIN βύσμα
018F6182 22,01
24V 50HZ 10watt
terminal box /24V 50HZ
10watt τερματικό κουτί
018F6707 33,16
Πηνία για Μαγνητικές Βαλβίδες

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SGN 6S ¼" 35,0 -50-80oC 014-0181 20,28
SGN 10S
" 35,0 -50-80oC 014-0182 22,51
SGN 12S ½" 35,0 -50-80oC 014-0183 23,59
SGN 16S
" 35,0 -50-80oC 014-0184 31,53
SGN 19S ¾" 35,0 -50-80oC 014-0185 41,79
SGN 22S
" 35,0 -50-80oC 014-0186 51,16
Κολλητή Με Ίσια Χάλκινα Άκρα
Υγροδείκτες
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ίσια Χάλκινα Άκρα
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
NRV6S 1/4" 46,0 -50-140oC 020-1010 23,21
NRVH10S 3/8" 46,0 -50-140oC 020-1046 31,83
NRVH12S 1/2" 46,0 -50-140oC 020-1039 35,97
NRVH16S 5/8" 46,0 -50-140oC 020-1038 39,04
NRVH16S 3/4" 46,0 -50-140oC 020-1071 39,04
NRVH19S 7/8" 46,0 -50-140oC 020-1066 48,04
Γωνιακά Χάλκινα Άκρα
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
NRVH28S 1 1/8" 45,0 -50-140oC 020-1029 132,28
NRVH35S 1 3/8" 45,0 -50-140oC 020-1034 189,04
NRVH35S 1 5/8" 45,0 -50-140oC 020-1073 189,04
Αντεπίστροφες βαλβίδες
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
'' 45,0 -35-160oC 3122/7 62,12
1
" 45,0 -35-160oC 3122/9 62,12
1
'' 45,0 -35-160oC 3122/11 89,96
1
'' 45,0 -35-160oC 3122/13 143,51
2
" 45,0 -35-160oC 3122/17 239,90
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
¼
’’ 45,0 -40-105oC 3132/2 22,38
’’
''
45,0 -40-105oC 313122/32/3 23,44
½'' 45,0 -40-105oC 3132/4 23,87
'' 45,0 -40-105oC 3132/5 33,73
¾ 45,0 -40-105oC 3132/6 36,70
'' 45,0 -40-105oC 3132/7 41,80
'' 45,0 -35-160oC 3142/7 78,18
1
" 45,0 -35-160oC 3142/9 84,39
1 ⅜''
45,0 -35-160oC 3142/11 117,49
1 ⅝''
45,0 -35-160oC 3142/13 179,93
2 ⅛"
45,0 -35-160oC 3142/17 289,17
2 ⅝''
45,0 -35-160oC 3142/21 294,53
3 ⅛"
45,0 -35-160oC 3142/25 342,72
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
⅞''
45,0 -35-160oC 3182/7 88,89
1 ⅛"
45,0 -35-160oC 3182/9 92,86
1 ⅜''
45,0 -35-160oC 3182/11 130,02
1 ⅝''
45,0 -35-160oC 3182/13 258,33
2 ⅛"
45,0 -35-160oC 3182/17 281,14
Ευθεία Κολλητή Σύνδεση
Castel
Ευθεία Κολλητή Σύνδεση Χαλκού
Γωνιακή Κολλητή Σύνδεση Χαλκού

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Reset
Επανεκκίνηση
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
Low Pressure
Χαμηλή Πίεση
High Pressure
Υψηλή Πίεση
KP1 (Low Pressure) / KP1 (Χαμηλή πίεση) Auto (αυτόματη) 060-5094 43,25
KP1 (Low Pressure) / KP1 (Χαμηλή πίεση) Manual (χειροκίνητη) 060-1103 45,75
KP5 (High Pressure) / KP5 (Υψηλή πίεση) Auto (αυτόματη) 060-5096 43,25
KP5 (High Pressure) / KP5 (Υψηλή πίεση) Manual (χειροκίνητη) 060-1173 45,75
KP15 (DUAL) / KP15 (Υψηλή & Χαμηλή πίεση) Auto (αυτόματη) Auto (αυτόματη) 060-1241 72,72
KP15 (DUAL) / KP15 (Υψηλή & Χαμηλή πίεση) Auto (αυτόματη) Manual (χειροκίνητη) 060-1243 81,49
Description
Περιγραφή
Reset
Επανεκκίνηση
Ranco Code
Κωδικός Ranco
Price List
Τιμή
Low Pressure
Χαμηλή Πίεση
High Pressure
Υψηλή Πίεση
DUAL AUTO RESET Auto (αυτόματη) Auto (αυτόματη) T-017H8716 50,85
DUAL AUTO RESET Low Pressure/ MANUAL
RESET High Pressure Auto (αυτόματη) Manual (χειροκίνητη) T-017H8717 57,75
SINGLE (Low Pressure) AUTO RESET Auto (αυτόματη) T-016H8735 28,81
SINGLE (Low Pressure) MANUAL RESET Manual (χειροκίνητη) T-016H8736 30,49
SINGLE (High Pressure) AUTO RESET Auto (αυτόματη) T-016H8784 29,82
SINGLE (High Pressure) MANUAL RESET Manual (χειροκίνητη) T-016H8785 31,48
Totaline / Ranco
Πρεσσοστάτες
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Operating Range LP Side
Εύρος Λειτουργίας Χ.Π. Bar
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
MP54 45sec -1-12 060B0166 204,97
MP54 60sec -1-12 060B0167 204,97
MP54 90sec -1-12 060B0168 204,97
MP54 120sec -1-12 060B0169 204,97
Description
Περιγραφή
Operating Range LP Side
Εύρος Λειτουργίας Χ.Π. Bar
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
MP55 45sec -1-12 060B0170 231,13
MP55 60sec -1-12 060B0171 231,13
MP55 90sec -1-12 060B0172 231,13
MP55 120sec -1-12 060B0173 231,13
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
Angle base for pressure & Thermostat control / Γωνιακή βάση για πρεσσοστάτη & θερμοστάτη 060-1056 5,29
Straight base for pressure & Thermostat control / Ίσια βάση για πρεσσοστάτη & θερμοστάτη 060-1055 3,27
Σταθερό Διαφορικό
Ρυθμιζόμενο Διαφορικό
Εξαρτήματα Στήριξης Θερμοστάτη Πρεσοστάτη
Πρεσσοστάτες λαδιού
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Temperature Range
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
UT72 1,5m cylindical sensor / αισθητήρας βολβού -30 / +30oC 060H1101 29,26
UT73 1,5m cylindical sensor / αισθητήρας βολβού 0 / +40oC 060H1102 29,26
Description
Περιγραφή
Temperature Range
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
KP61 2m straight sensor/ ίσιο αισθητήριο
-30 / +15oC 060L1100 56,97
KP61 5m straight sensor/ ίσιο αισθητήριο -30 / +15oC 060L1101 80,53
KP61 2m spring sensor /σπειροειδές αισθητήριο -30 / +15oC 060L1102 58,53
KP62 room sensor / αισθητήρας χώρου -30 / +15oC 060L1110 68,62
KP63 2m spring sensor /σπειροειδές αισθητήριο -50 / +10oC 060L1108 58,53
KP71 2m cylindrical sensor / αισθητήρας βολβού -50 / +20oC 060L1113 63,31
KP73 2m cylindrical sensor / αισθητήρας βολβού -25 / +15oC 060L1117 63,31
KP73 3m cylindrical sensor / αισθητήρας βολβού -20 / +15oC 060L1140 66,94
KP73 2m cylindrical sensor / αισθητήρας βολβού -30 / +15oC 060L1143 63,31
KP75 2m cylindrical sensor / αισθητήρας βολβού 0 / +35oC 060L1137 64,89
KP77 2m cylindrical sensor / αισθητήρας βολβού +20 / +60oC 060L1121 63,31
Σταθερό Διαφορικό
Ρυθμιζόμενο Διαφορικό
Θερμοστάτες
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
052 ¼" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5002 12,75
082 ¼" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5004 15,85
162 ¼" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5007 20,63
083
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5005 15,85
163
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5008 20,63
084 ½" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5006 15,85
164 ½" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5009 20,63
165
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5010 20,63
305
'' drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z0014 35,46
032s ¼" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5013 9,92
052S ¼" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5018 12,75
082S ¼" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5022 15,85
033S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5015 9,92
053S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5019 12,75
083S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5023 15,85
163S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5029 20,63
084S ½" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5026 15,85
164S ½" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5032 20,63
165S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5033 20,63
305S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z0032 35,46
307S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z0034 35,46
Dcl (80% Μοριακά)
Refrigerand / Ψυκτικό:HCFC & HFC
Danfoss
Φίλτρα
Φίλτρα Μονής Ροής

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
052 ¼" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5037 12,75
082 ¼" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5039 16,66
162 ¼" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5042 21,51
083
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5040 16,66
163
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5042 21,51
084 ½" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5041 16,66
164 ½" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5044 21,51
165
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z5045 21,51
305
'' drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z0051 36,53
032s ¼" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5048 10,84
052S ¼" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z4559 12,75
082S ¼" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z4567 16,66
033S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z4555 10,84
053S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5054 12,75
083S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5058 16,66
163S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z4577 21,51
084S ½" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5061 16,66
164S ½" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5067 21,51
165S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z5068 21,51
305S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z0051 36,53
307S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z0071 36,53
Ψυκτικό:HCFC & HFC
DML (100% Μοριακά)

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
163
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z1405 54,71
164 ½" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z1404 54,71
305
'' drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z1407 62,81
163S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z1467 54,71
164S ½" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z1466 54,71
165S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z1465 54,71
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
163
" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z1415 54,71
164 ½" drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z1414 54,71
305
'' drier lter – are / φίλτρο υγρού – ρακόρ 46 023Z1417 62,81
163S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z1453 54,71
164S ½" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z1455 54,71
165S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z1474 54,71
307S
" drier lter – solder / φίλτρο υγρού – κολλητό 46 023Z1477 62,81
Description
Περιγραφή
Refrigerant
Ψυκτικό
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
48DC LIQUID LINE (80% Molecular sieve & 20% AL3O2)
Κεραμικό για γραμμη υγρού 80% μοριακό
HCFC 023U4381 35,83
48DM LIQUID LINE (100% Molecular sieve ) Κεραμικό
για γραμμη υγρού 100% μοριακό
HCFC 023U1392 31,93
48DA SUCTION LINE BURN OUT (30% Molecular
sieve & 70% AL3O2) Κεραμικό κετσές για γραμμή
αναρρόφησης 30% μοριακό
HCFC / HFC 023U5381 49,84
48F strainer for suction line / κετσές για γραμμή
αναρρόφησης
ALL 023U1921 36,83
80% Μοριακα
Διπλής ροής φίλτρα
100% Μοριακα
Φίλτρα Πυρήνα

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Castel Code
Castel Κωδικός
Price List
Τιμή
" ( 1 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4411/7A 113,46
" ( 2 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4412/7A 132,38
1
" (1 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4411/9A 116,62
1
" (2 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4412/9A 135,53
1
" (1 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4411/11A 118,72
1
" (2 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4412/11A 137,63
1
" (3 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4413/11A 163,89
1
" (1 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4411/13A 122,92
1
" (3 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4413/13Α 168,10
2
" (1x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4411/17A 128,17
2
⅛"
(3 x 100) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 32 -40 / +80oC 4423/17Α 516,22
2
" (1 x 48) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 45 -40 / +80oC 4411/21C 148,13
2
" (3 x 100) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 32 -40 / +80oC 4423/21Α 546,21
3
" (1 x 100) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 32 -40 / +80oC 4421/25C 397,34
3
" (3 x 100) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 32 -40 / +80oC 4423/25Α 560,13
4
" (1x 100) ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΟ 32 -40 / +80oC 4421/33C 425,83
Description
Περιγραφή
Castel Code
Castel Κωδικός
Price List
Τιμή
H48 4490A Ceramic (100% molecular sieve) / Κεραμικό (100% Μοριακό)
4490/A 13,08
H48 4490/AA Ceramic (80% Molecular sieve & 20% AL3O2) / Κεραμικό (80% Μοριακό)
4490/AA 16,00
H100 4491/Α Ceramic (100% molecular sieve) / Κεραμικό (100% Μοριακό) 4491/Α 46,14
H100 4491/ΑA Ceramic (80% Molecular sieve & 20% AL3O2) / Κεραμικό (80% Μοριακό) 4491/AA 50,00
H48 Strainer/ Μεταλλικό 4495/C 33,06
H100 Strainer/ Μεταλλικό 4496/C
Κέλυφος
Filter Driers With Replaceable Solid Core – Copper Connections
Φίλτρα Πυρήνα
Castel

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία
Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Price List
Τιμή
¼" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 30,12
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 30,12
½" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 30,12
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 37,15
¾" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 40,00
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 48,52
1
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 63,31
1
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS /ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 87,08
1
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 135,06
2
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 191,78
2
" BALL FULL PORT STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 486,77
3
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 720,19
3
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 750,00
4
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ 45 -40 / +150oC 832,91
Totaline
Valves

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Castel Code
Castel Κωδικός
Price List
Τιμή
¼" CAPPED STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ME KAΠAKI ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -60 / +110oC 6420/2 18,25
" CAPPED STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ME KAΠAKI ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -60 / +110oC 6420/3 18,78
½" CAPPED STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ME KAΠAKI ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -60 / +110oC 6420/4 19,84
" CAPPED STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ME KAΠAKI ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -60 / +110oC 6420/5 20,47
¾" CAPPED STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ME KAΠAKI ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -60 / +110oC 6420/6 36,70
" CAPPED STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ME KAΠAKI ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -60 / +110oC 6420/7 39,78
" GLOBE STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -35 / +160oC 6512/7 65,01
1
" GLOBE STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -35 / +160oC 6512/9 65,01
1
" GLOBE STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -35 / +160oC 6512/11 98,10
1
" GLOBE STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -35 / +160oC 6512/13 166,33
2
" GLOBE STRAIGHT BRASS CONNECTIONS ODS /
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΑΚΡΑ
45 -35 / +160oC 6512/17 296,24
¾" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 6590/6 38,93
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 6590/7 51,09
1
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 6590/9 66,64
1
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 6590/11 91,67
1
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 6590/13 138,02
2
" BALL STRAIGHT COPPER ENDS / ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 6590/17 201,88
2 " BALL FULL PORT BALL STRAIGHT COPPER ENDS /
ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ
45 -40 / +150oC 6590/21Α 514,50
3 " BALL FULL PORT BALL STRAIGHT COPPER ENDS /
ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ ΙΣΙΑ
45 -40 / +150oC 6590/25Α 758,10
4 " BALL FULL PORT BALL STRAIGHT COPPER ENDS /
ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΑΛΚΙΝΑ ΑΚΡΑ ΙΣΙΑ
45 -40 / +150oC 6591/33Α 840,00
Castel

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SVA-S 15 D 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5200 98,01
SVA-S 20 D 3/4'' 52 -60 / +150oC 148B5300 104,58
SVA-S 25 D 1'' 52 -60 / +150oC 148B5400 117,44
SVA-S 32 D 1 1/4'' 52 -60 / +150oC 148B5500 138,15
SVA-S 40 D 1 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5600 184,35
SVA-S 50 D 2'' 52 -60 / +150oC 148B5700 202,37
SVA-S 65 D 2 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5800 282,09
SVA-S 80 D 3'' 52 -60 / +150oC 148B5900 353,23
SVA-S 100 D 4'' 52 -60 / +150oC 148B6000 471,40
SVA-S 125 D 5'' 52 -60 / +150oC 148B6100 653,10
SVA-S 150 D 6'' 52 -60 / +150oC 148B6200 966,86
SVA-S 200 D 8'' 52 -60 / +150oC 148B6300 1.863,14
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SVA-S 15 D 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5210 101,40
SVA-S 20 D 3/4'' 52 -60 / +150oC 148B5310 107,78
SVA-S 25 D 1'' 52 -60 / +150oC 148B5410 121,59
SVA-S 32 D 1 1/4'' 52 -60 / +150oC 148B5510 141,53
SVA-S 40 D 1 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5610 186,53
SVA-S 50 D 2'' 52 -60 / +150oC 148B5710 235,89
SVA-S 65 D 2 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5810 319,78
SVA-S 80 D 3'' 52 -60 / +150oC 148B5910 396,80
SVA-S 100 D 4'' 52 -60 / +150oC 148B6010 536,44
SVA-S 125 D 5'' 52 -60 / +150oC 148B6110 738,63
SVA-S 150 D 6'' 52 -60 / +150oC 148B6210 1.093,81
SVA-S 200 D 8'' 52 -60 / +150oC 148B6310 2.107,67
Χειροκίνητη Βάνα Γωνιακής Ροής
Danfoss Industrial
Χειροκίνητη Βάνα Ευθείας Ροής

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SVA-S 15 D 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5201 105,79
SVA-S 20 D 3/4'' 52 -60 / +150oC 148B5301 112,08
SVA-S 25 D 1'' 52 -60 / +150oC 148B5401 126,45
SVA-S 32 D 1 1/4'' 52 -60 / +150oC 148B5501 147,16
SVA-S 40 D 1 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5601 193,58
SVA-S 50 D 2'' 52 -60 / +150oC 148B5701 214,04
SVA-S 65 D 2 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5801 295,98
SVA-S 80 D 3'' 52 -60 / +150oC 148B5901 365,92
SVA-S 100 D 4'' 52 -60 / +150oC 148B6001 486,22
SVA-S 125 D 5'' 52 -60 / +150oC 148B6101 659,93
SVA-S 150 D 6'' 52 -60 / +150oC 148B6201 990,99
SVA-S 200 D 8'' 52 -60 / +150oC 148B6301 1.887,45
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
SVA-S 15 D 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5211 108,97
SVA-S 20 D 3/4'' 52 -60 / +150oC 148B5311 115,29
SVA-S 25 D 1'' 52 -60 / +150oC 148B5411 130,35
SVA-S 32 D 1 1/4'' 52 -60 / +150oC 148B5511 150,32
SVA-S 40 D 1 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5611 195,28
SVA-S 50 D 2'' 52 -60 / +150oC 148B5711 246,86
SVA-S 65 D 2 1/2'' 52 -60 / +150oC 148B5811 334,40
SVA-S 80 D 3'' 52 -60 / +150oC 148B5911 410,50
SVA-S 100 D 4'' 52 -60 / +150oC 148B6011 551,97
SVA-S 125 D 5'' 52 -60 / +150oC 148B6111 754,45
SVA-S 150 D 6'' 52 -60 / +150oC 148B6211 1.115,22
SVA-S 200 D 8'' 52 -60 / +150oC 148B6311 2.124,01
(Για όλα τα ψυκτικά & R717 (ΝΗ3), max PS 40Bar, max t.150°C,min t.-50°C
Βάνα Γωνιακής Ροής Με Καπάκι
Βάνα ευθείας ροής με καπάκι

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία
Πίεσης (BAR)
Regulation Range
Εύρος Ρύθμισης (BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
KVP12 ½" FLARE / ΡΑΚΟΡ 18 0 έως 5,5 034L0021 149,14
KVP15
" FLARE / ΡΑΚΟΡ 18 0 έως 5,5 034L0022 223,91
KVP12 ½" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 18 0 έως 5,5 034L0023 149,14
KVP15
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 18 0 έως 5,5 034L0029 154,90
KVP22
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 18 0 έως 5,5 034L0025 228,39
KVP28 1-
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 18 0 έως 5,5 034L0026 349,43
KVP35 1-
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 18 0 έως 5,5 034L0032 413,58
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία
Πίεσης (BAR)
Regulation Range
Εύρος Ρύθμισης (BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
KVL12 ½" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 14 0,2 έως 6 034L0043 122,50
KVL15
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 14 0,2 έως 6 034L0049 126,81
KVL22
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 14 0,2 έως 6 034L0045 195,26
KVL28 1 –
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 14 0,2 έως 6 034L0046 285,32
KVL35 1 –
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 14 0,2 έως 6 034L0052 356,66
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία
Πίεσης (BAR)
Regulation Range
Εύρος Ρύθμισης (BAR)
Danfoss Code
Danfoss Κωδικός
Price List
Τιμή
KVR12 ½" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 28 5 έως 17,5 034L0093 149,88
KVR15
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 28 5 έως 17,5 034L0097 159,23
KVR22
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 28 5 έως 17,5 034L0094 240,65
KVR28 1-
" SOLDER /ΚΟΛΛΗΤΟ 28 5 έως 17,5 034L0095 355,92
KVR35 1 1-
" SOLDER /
ΚΟΛΛΗΤΟ 28 5 έως 17,5 034L0100 441,67
K.V.P Ελεγκτής Πίεσης Εξατμιστή
K.V.L Ελεγκτής Πίεσης Στροφαλοθάλαμου Συμπιεστή
K.V.R Ελεγκτής Πίεσης Συμπυκνωτή
Ελεγκτές πίεσης Danfoss
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICV 20 20 D (¾'') 52 -60 / +120oC 027H1145 100,46
ICV 20 25 D (1'') 52 -60 / +120oC 027H1163 100,46
ICV 25 20 D (¾'') 52 -60 / +120oC 027H2128 100,46
ICV 25 25 D (1'') 52 -60 / +120oC 027H2120 108,73
ICV 25 32 D (1- ¼'') 52 -60 / +120oC 027H2129 108,73
ICV 25 40 D (1- ½'') 52 -60 / +120oC 027H2135 108,73
ICV 32 32 D (1- ¼'') 52 -60 / +120oC 027H3120 108,73
ICV 32 40 D (1- ½'') 52 -60 / +120oC 027H3125 205,63
ICV 40 40 D (1- ½'') 52 -60 / +120oC 027H4120 238,61
ICV 40 50 D (2'') 52 -60 / +120oC 027H4126 250,54
ICV 50 50 D (2'') 52 -60 / +120oC 027H5120 290,72
ICV 50 65 D (2- ½'') 52 -60 / +120oC 027H5124 290,72
ICV 65 65 D (2- ½'') 52 -60 / +120oC 027H6120 463,27
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICS 25-5 52 -60 / +120oC 027H2201 130,01
ICS 25-10 52 -60 / +120oC 027H2202 130,01
ICS 25-15 52 -60 / +120oC 027H2203 130,01
ICS 25-20 52 -60 / +120oC 027H2204 130,01
ICS 25-25 52 -60 / +120oC 027H2200 200,91
ICS 32 52 -60 / +120oC 027H3200 349,80
ICS 40 52 -60 / +120oC 027H4200 451,44
ICS 50 52 -60 / +120oC 027H5200 522,34
ICS 65 52 -60 / +120oC 027H6200 616,89
ICS 80 52 -60 / +120oC 027H8200 1.102,42
Ελεγχόμενες Βάνες
Danfoss
ICV σώμα βάνας για βάνα ICM & ICS
Ηλεκτρικά Ελεγχόμενη Βάνα
a
Λειτουργικό μέρος ισχύος για ICS
Βάνα με Σερβομηχανισμό

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
ICS Top Cover
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICS 25 1 Pilot control / μονού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2172 199,74
ICS 25 3 Pilots / τριπλού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2173 337,68
ICS 32 1 Pilot / μονού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H3172 331,68
ICS 32 3 Pilots / τριπλού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H3173 472,12
ICS 40 1 Pilot / μονού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H4172 355,22
ICS 40 3 Pilots / τριπλού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H4173 469,42
ICS 50 1 Pilot / μονού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H5172 450,71
ICS 50 3 Pilots / τριπλού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H5173 583,04
ICS 65 1 Pilot / μονού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H6172 821,33
ICS 65 3 Pilots / τριπλού πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H6173 987,37

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
ICS Βάνα Πλήρως Εργοστασιακά Συναρμολογημένη
(Σώμα, Λειτουργικό Μέρος Και Καπάκι)
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICS 25-5 20 D ( ¾'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2028 438,46
ICS 25-5 20 D (¾'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2078 576,38
ICS 25-10 20 D (¾'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2038 438,46
ICS 25-10 20 D (¾'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2088 576,38
ICS 25-15 20 D (¾'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2048 438,46
ICS 25-15 20 D (¾'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2098 576,38
ICS 25-20 20 D (¾'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2058 438,46
ICS 25-20 20 D (¾'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2108 576,38
ICS 25-25 20 D (¾'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2068 547,69
ICS 25-25 20 D (¾'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2118 0,00
ICS 25-5 25 D (1'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2020 438,46
ICS 25-5 25 D (1'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2070 576,38
ICS 25-10 25 D (1'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2030 438,46
ICS 25-10 25 D (1'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2080 576,38
ICS 25-15 25 D (1'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2040 438,46
ICS 25-15 25 D (1'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2090 576,38
ICS 25-20 25 D (1'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2050 438,46
ICS 25-20 25 D (1'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2100 576,38
ICS 25-25 25 D (1'') 1 Pilot / μονού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2060 547,69
5.1.12. Danfoss control Valves / Danfoss Ελενγχόμενες Βάνες Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICS 25-25 25 D (1'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H2110 686,25
ICS 32 D (1- ¼'') 1 Pilot / μονού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H3020 887,13
ICS 32 D (1- ¼'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H3030 1.027,58
ICS 40 D (1- ½'') 1 Pilot / μονού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H4020 1.057,19
ICS 40 D (1- ½'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H4030 1.171,42
ICS 50 D (2'') 1 Pilot / μονού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H5020 1.263,79
ICS 50 D (2'') 3 Pilots / τριπλού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H5030 1.396,10
ICS 65 D (2- ½'') 1 Pilot / μονού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H6020 1.901,46
ICS 65 D (2- ½'') 3 Pilots / τριπλού
πιλότου ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H6030 2.067,50
ICS 80 D (3'') 1 Pilot / μονού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H8020 2.387,04
ICS 80 D (3'') 3 Pilots / τριπλού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H8030 2.553,60
ICS 100 D (4'') 3 Pilots / τριπλού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H7120 3.260,15
ICS 125 D (5'') 3 Pilots / τριπλού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H7140 5.018,06
ICS 150 D (6'') 3 Pilots / τριπλού πιλότου
ελένγχου 52 -60 / +120oC 027H7160 7.025,29

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ηλεκτρικά Ελεγχόμενη
Λειτουργικό Μέρος Ισχύος Και Καπάκι Για Βάνα Icm
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICM 20-A33 52 -60 / +120oC 027H1186 737,44
ICM 20-A 52 -60 / +120oC 027H1180 737,44
ICM 20-B66 52 -60 / +120oC 027H1194 737,44
ICM 20-B 52 -60 / +120oC 027H1181 737,44
ICM 20-C 52 -60 / +120oC 027H1182 737,44
ICM 25-A 52 -60 / +120oC 027H2180 789,42
ICM 25-B 52 -60 / +120oC 027H2181 789,42
ICM 32-A 52 -60 / +120oC 027H3180 872,15
ICM 32-B 52 -60 / +120oC 027H3181 872,15
ICM 40-A 52 -60 / +120oC 027H4180 931,23
ICM 40-B 52 -60 / +120oC 027H4181 931,23
ICM 50-A 52 -60 / +120oC 027H5180 1.011,60
ICM 50-B 52 -60 / +120oC 027H5181 1.011,60
ICM 65-A 52 -60 / +120oC 027H6180 1.063,62
ICM 65-B 52 -60 / +120oC 027H6181 1.063,62

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
ICM Βάνα Πλήρως Εργοστασιακά Συναρμολογημένη Χωρίς Μηχανισμό Ενεργοποίησης
(Σώμα, Λειτουργικό Μέρος Και Κάλυμμα)
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICM 20-A 20 D (¾'') 52 -60 / +120oC 027H1030 839,08
ICM 20-B 20 D (¾'') 52 -60 / +120oC 027H1031 839,08
ICM 20-C 20 D (¾'') 52 -60 / +120oC 027H1032 839,08
ICM 20-A 25 D (1'') 52 -60 / +120oC 027H1020 839,08
ICM 20-B 25 D (1'') 52 -60 / +120oC 027H1021 839,08
ICM 20-C 25 D (1'') 52 -60 / +120oC 027H1022 839,08
ICM 20-A 25 D (1'') 52 -60 / +120oC 027H2000 898,15
ICM 20-B 25 D (1'') 52 -60 / +120oC 027H2001 898,15
ICM 20-A 40 D (1- ½'') 52 -60 / +120oC 027H2016 898,15
ICM 32-A 32 D (1- ¼'') 52 -60 / +120oC 027H3000 1.077,79
ICM 32-B 32 D (1- ¼'') 52 -60 / +120oC 027H3001 1.077,79
ICM 32-A 40 D (1- ½'') 52 -60 / +120oC 027H3012 1.077,79
ICM 40-A 40 D (1- ½'') 52 -60 / +120oC 027H4000 1.181,79
ICM 40-B 40 D (1- ½'') 52 -60 / +120oC 027H4001 1.181,79
ICM 40-A 50 D (2'') 52 -60 / +120oC 027H4010 1.181,79
ICM 50-A 50 D (2'') 52 -60 / +120oC 027H5000 1.302,33
ICM 50-B 50 D (2'') 52 -60 / +120oC 027H5001 1.302,33
ICM 50-A 65 D (2- ½'') 52 -60 / +120oC 027H5008 1.302,33
ICM 65-A 65 D (2- ½'') 52 -60 / +120oC 027H6010 1.526,87
ICM 65-B 65 D (2- ½'') 52 -60 / +120oC 027H6001 1.526,87
ICM 100 100 D (4'') 52 -60 / +120oC 027H7130 4.300,88
ICM 125 125 D (5'') 52 -60 / +120oC 027H7150 5.447,71
ICM 150 150 D (6'') 52 -60 / +120oC 027H7170 6.881,00

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
ICAD Μηχανισμός
Ενεργοποίησης
Description
Περιγραφή
Supply Voltage
Τάση Ρεύματος
Type ICM Valve
Τύπος ICM Βάνα
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
ICAD 600 – 1.5 m cable / καλώδιο 24 V ICM 20 027H9065 1.016,33
ICAD 600 – without cable / χωρίς καλώδιο 24 V ICM 25 027H9100 931,12
CAD 900 – 1.5 m cable / καλώδιο 24 V ICM 40 027H9066 1.110,88
CAD 900 – without cable/ χωρίς καλώδιο 24 V ICM 50 027H9101 1.071,19
ICAD 1200 – 1.5 m cable/καλώδιο 24 V ICM 125 027H9067 1.474,96
ICAD 1200 – without cable/ χωρίς
καλώδιο 24 V ICM 150 027H9102 1.466,71
Pm1 Main Valve
Pm1 Κύρια Βάνα
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
PM1-32 027F3006 1.088,79
PM1-40 027F3007 1.306,39
PM1-50 027F3008 1.578,20
PM1-65 027F3009 2.202,22
Pm3 Main Valve
Pm3 Κύρια Βάνα
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
PM3-32 027F3015 1.273,54
PM3-40 027F3016 1.456,66
PM3-50 027F3017 1.752,25
PM3-65 027F3018 2.420,64

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Συγκολλητές Φλάντζες
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
1- ¼" (PM
-32) 027N2332 69,09
1 -½'' (PM
-40) 027N2440 74,54
2'' (PM
-50) 027N2550 74,54
2 -½'' (PM
-60) 027N2665 264,13
CVP Ελεγκτές πίεσης
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
Low pressure / Χαμηλή πίεση 027B1100 175,95
High pressure / Υψηλή πίεση 027B1161 475,71
CVPP Ελεγκτές με διαφορικό
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
Low pressure / Χαμηλή πίεση 027B1102 243,61
High pressure / Υψηλή πίεση 027B1268 472,10

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
CVC Ελεγκτής πίεσης
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
PILOT / CVC 027B1070 447,65
Κύριο σώμα για EVM
Description
Περιγραφή
Danfoss Code
Danfoss
Κωδικός
Price List
Τιμή
EVM-NC PILOT VALVE 027B1120 127,90
EVM-NO PILOT VALVE 027B113 156,31
Σημείωση: Η ΒΑΝΑ ISC ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΒΑΝΑ PM ( Η PM ΒΑΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ )

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
New type
Νέος τύπος kW Connection
Σύνδεση
Code / Κωδικός
20 D (¾’’)
Code / Κωδικός
25 D (1’’)
Code / Κωδικός
32 D ( 1¼’’)
Code / Κωδικός
32 D ( 1¼’’)
Old type
Παλιός τύπος
ICS 25-5 1.7 1 Pilot / Μονός πιλότος 027H2028 027H2020 parts programme parts programme PM-15
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H2078 027H2070 parts programme parts programme
ICS 25-10 3.5 1 Pilot / Μονός πιλότος 027H2038 027H2030 parts programme parts programme PM-10
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H2088 027H2080 parts programme parts programme
ICS 25-15 6 1 Pilot / Μονός πιλότος 027H2048 027H2040 parts programme parts programme PM-15
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H2098 027H2090 parts programme parts programme
ICS 25-20 8 1 Pilot / Μονός πιλότος 027H2058 027H2050 parts programme parts programme PM-20
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H2108 027H2100 parts programme parts programme
ICS 25-25 11.5 1 Pilot / Μονός πιλότος 027H2068 027H2060 parts programme parts programme PM-25
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H2118 027H2110 parts programme parts programme
New type
Νέος τύπος kW Connection
Σύνδεση
Code / Κωδικός
32 D ( 1¼’’)
Code / Κωδικός
40 D (1½’’)
Old type
Παλιός τύπος
ICS 32 17 1 Pilot/ Μονός πιλότος 027H3020 parts programme PM 32
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H3030 parts programme
New type
Νέος τύπος kW Connection
Σύνδεση
Code / Κωδικός
40 D (1½’’)
Code / Κωδικός
50 D (2’’)
Old type
Παλιός τύπος
ICS 40 27 1 Pilot/ Μονός πιλότος 027H4020 parts programme PM 40
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H4030 parts programme
New type
Νέος τύπος kW Connection
Σύνδεση
Code / Κωδικός
50 D (2’’)
Code / Κωδικός
65 D (2½’’)
Old type
Παλιός τύπος
ICS 50 44
1 Pilot/ Μονός πιλότος 027H5020 parts programme
PM 50
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H5030 parts programme
New type
Νέος τύπος kW Connection
Σύνδεση
Code / Κωδικός
65 D (2½’’)
Code / Κωδικός
80 D (3’’)
Old type
Παλιός τύπος
ICS 65 70 1 Pilot/ Μονός πιλότος 027H6020 parts programme PM 65
3 Pilots/ Τριπλός πιλότος 027H6030 parts programme
Blind Topcover Code
Κωδικός
ICV 20 027H1174
ICV 25 027H2174
ICV 32 027H3174
ICV 40 027H4174
ICV 50 027H5174
ICV 65 027H6174

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ασφαλιστικά Πίεσης
Description
Περιγραφή
Castel Code
Castel Κωδικός
Price List
Τιμή
24BAR NPT ½'' x ¾ '' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3030/44C24 106,08
24BAR NPT ¾'' x ¾'' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3030/66C24 106,08
24BAR NPT 1'' x 1 ¼'' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3030/88C24 184,58
24BAR NPT
'' x ½'' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3060/34C24 30,59
24BAR NPT ½'' x
'' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3060/45C24 31,01
28BAR NPT ¼'' x
'' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3060/23C280 27,15
28BAR NPT
'' x ½'' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3060/34C280 30,59
28BAR NPT ½'' x
'' ANGLEWAY / ΓΩΝΙΑΚΗ 3060/45C280 31,01
Βάνες Αποκοπής Και Μέτρησης Πίεσης
Description
Περιγραφή
Castel Code
Castel Κωδικός
Price List
Τιμή
¼" FL x ¼" NPT RECEIVER VALVE ANGLEWAY / ΒΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ 6110/22 9,76
¼" FL x
" NPT RECEIVER VALVE ANGLEWAY / ΒΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ 6110/23 10,29
" FL x ¼" NPT RECEIVER VALVE ANGLEWAY / ΒΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ 6110/32 10,18
'' FL x
'' NPT RECEIVER VALVE ANGLEWAY / ΒΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ 6110/33 10,39
½'' FL x ½'' NPT RECEIVER VALVE ANGLEWAY/ ΒΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ 6110/44 14,85
Εξαρτήματα Και Βάνες Εκτόνωσης
Castel

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Castel Code
Castel Κωδικός
Price List
Τιμή
½" solder xed / κολλητός 45 -10 / +130oC 5540/4 132,48
" solder xed / κολλητός 45 -10 / +130oC 5540/5 138,89
" solder xed / κολλητός 45 -10 / +130oC 5540/7 144,98
1-
" solder xed / κολλητός 45 -10 / +130oC 5540/9 166,31
1-
" solder xed / κολλητός 45 -10 / +130oC 5540/11 181,34
1-
" solder xed / κολλητός 45 -10 / +130oC 5540/13 304,57
2-
" solder xed / κολλητός 45 -10 / +130oC 5540/17 323,69
'' –
'' solder contained /
Λυόμενος κολλητός από πάνω 45 -10 / +130oC 5520/C 207,92
1
'' – 1
'' solder contained /
Λυόμενος κολλητός από πάνω
45 -10 / +130oC
5520/D 240,07
1-
''- 1 5/8'' solder contained /
Λυόμενος κολλητός από πάνω 45 -10 / +130oC 5520/E 252,55
Ac&R
Ελαιοδιαχωριστές Κλειστού Τύπου
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
'' 31 -15 / +120oC S-5581 168,54
½'' 31 -15 / +120oC S-5582 214,92
'' 31 -15 / +120oC S-5585 182,96
'' 31 -15 / +120oC S-5587 198,61
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5588 200,26
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5590 236,40
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5692 329,49
2-
'' 31 -15 / +120oC S-5694 426,63
Ελαιοδιαχωριστές
Castel

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Λυόμενοι Ελαιοδιαχωριστές
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5888-CE 291,75
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5890-CE 321,92
Ελαιοδιαχωριστές Λυόμενοι Από Το Κάτω Μέρος
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5792-CE 514,32
2-
'' 31 -15 / +120oC S-5794-CE 552,03
1-
'' 31 -15 / +120oC S-1901 825,76
2-
'' 31 -15 / +120oC S-1902-CE 855,43
2 –
'' 31 -15 / +120oC S-1903-CE 1.085,09
3 –
'' S-1904-CE 1.243,68

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ελικοειδής Ελαιοδιαχωριστές Κλειστού Τύπου
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
¼'' 31 -15 / +120oC S-5180 186,53
'' 31 -15 / +120oC S-5181 186,53
½'' 31 -15 / +120oC S-5182-CE 263,93
'' 31 -15 / +120oC S-5185-CE 278,32
'' 31 -15 / +120oC S-5187-CE 302,73
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5188-CE 318,46
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5190-CE 379,03
1-
'' 31 -15 / +120oC S-5192-CE 416,48
2-
'' 31 -15 / +120oC S-5194-CE 414,83
Ελαιοδιαχωριστές Λυόμενοι Από Το Κάτω Μέρος
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
2-
'' 31 -15 / +120oC S-5412-CE 1.281,69
2-
'' 31 -15 / +120oC S-5413-CE 1.504,86
3-
'' 31 -15 / +120oC S-5414-CE 1.963,96

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ελικοειδής Ελαιοδιαχωριστές Κλειστού Τύπου Και Δοχείο Λαδιού
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
1-
'' 31 -10 / +130oC S-5390-CE 547,71
1-
⅝'
' 31 -10 / +130oC S-5392-CE 679,42
2-
'' 31 -10 / +130oC S-5394-CE 679,29
2-
'' 31 -10 / +130oC S-5422-CE 1.554,06
2-
⅝'
' 31 -10 / +130oC S-5423-CE 2.357,09
3-
'' 31 -10 / +130oC S-5424-CE 3.637,36
Αντιστάσεις Για S-5200,S-1900,S-5700
Description
Περιγραφή
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
4" 25W 220V S-9111 71,05
6" 50W 220V S-9112 65,96

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
'' 31 -40 / +40oC S-7057-CE 104,66
1-
'' 31 -40 / +40oC S-7061-ce 131,73
1-
'' 31 -40 / +40oC S-7063-CE 170,09
1-
'' 31 -40 / +40oC S-7065-CE 217,93
2-
'' 31 -40 / +40oC S-7721-CE 677,87
2-
'' with heat exchanger / με εναλλάκτη 28 -40 / +40oC S-7721HE-CE 1.497,13
2- '' with heat exchanger / με εναλλάκτη
28 -40 / +40oC S-7725HE-CE 1.795,96
3- ⅛''
31 -40 / +40oC
S-7731-CE 1,368.53
3-
⅛'
' with heat exchanger / με εναλλάκτη 28 -40 / +40oC S-7731HE-CE 2.465,65
4-
'' 31 -40 / +40oC S-7741-CE 1.884,24
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
½'' 31 0 / +120oC S-6304 46,75
'' 31 0 / +120oC S-6305 46,75
'' 31 0 / +120oC S-6307 55,81
1-
'' 31 0 / +120oC S-6311 67,51
1-
'' 31 -15 / +120oC S-6413-CE 76,62
1-
'' 31 -15 / +120oC S-6415-CE 101,27
2- ''
31 -15 / +120oC S-6621-CE 280,50
2-''
31 -15 / +120oC
S-6625-CE 2
288,29
9
3-
'' 31 -15 / +120oC S-6631-CE 336,31
Δοχείο επιστορφής υγρού
AC&R
Σιγαστήρας
AC&R

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Φίλτρο Λαδιού
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Price List
Τιμή
'' S-4005 FLARE/ ΡΑΚΟΡ 31 -10 / +100oC 123,02
'' S-9105 FLARE/ΡΑΚΟΡ
35 -10 / +120oC 53,30
Ελεγκτής Λαδιού
Description
Περιγραφή
Regulator Type
Τύπος Ελεγκτή
Equalisation
Εξισωτής
Price List
Τιμή
S-9510 FIXED / ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ NO / ΟΧΙ 185,00
S-9510E FIXED / ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ YES / ΝΑΙ 202,63
S-9530 ADJUSTABLE / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ NO / ΟΧΙ 222,96
S-9530E
ADJUSTABLE / ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ YES / ΝΑΙ 251,69
S-9015
FIXED / ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ NO / ΟΧΙ
189,44
Εξαρτήματα Σύνδεσης Ελεγκτή Λαδιού
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Copeland Discus+4S,6S A4480 66,68
Copeland DK+DL+ZR Scroll 3-033-202 69,37
Copeland ZS+ZF Scroll 3-033-218 81,34
Bitzer Octagon 3-033-253 153,67
Maneurop 3-033-246 101,06
Universal 3-033-217 89,10
Εξαρτήματα συστήματος λαδιού
AC&R

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Βάνες Πίεσης
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Price List
Τιμή
S-9104 0,3BAR FIX 40 -10 / +120oC 42,14
S-9104H 1,4BAR FIX 40 -10 / +120oC 41,65
Δοχείο Λαδιου
Description
Περιγραφή
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης (BAR)
Working Temperature
Εύρος Θερμοκρασιών
Price List
Τιμή
S-9109 7,6 LIT 31 -10 / +130oC 289,79
S-9108-CE 15,1 LIT 31 -10 / +130oC 403,70
Ηλεκτρονικός Διακόπτης Στάθμης
Description
Περιγραφή
Voltage
Τάση Ρεύματος
Price List
Τιμή
S-9424 A ½" NPT 24V AC / DC 185,00
S-9424 DN 3/4" 24V AC / DC 209,03

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Οριζόντιοι
Description
Περιγραφή
Liters
Λίτρα
Inlet without valves
Στόμιο εισόδου άνευ βάνας
inch / mm
Outlet with valve
Στόμιο εξόδου με βάνα
inch / mm
Price List
Τιμή
F062H 6 ½" 12L
" 10L 192,01
F102H 10
" 16L ½" 12L 289,10
F152H 15
" 22L
" 16L 315,94
F192T 19
" 16L
" 16L 378,76
F202H 20
" 22L
" 22L 364,37
F252H 25
" 22L
" 22L 412,07
F302H 30
" 22L
" 22L 422,45
F392T 39
'' 22L
" 22L 567,77
F402H 39 1-
⅛"
28L 1 –
" 28L 502,71
F552T 55 1-
" 28L 1 –
⅛"
28L 591,59
F562N 56 1-
" 35L 1 –
" 28L 712,52
F732N 73 1-
" 35L 1 –
" 28L 772,39
F902N 90 1-
" 42L 1 –
" 35L 883,41
F1052T 105 1-
" 42L 1-
" 35L 951,63
F1202Ν 120 2-
" 54L 1-
" 42L 1.144,60
F1602N 160 2-
" 54L 1-
" 42L 1.324,33
F2202N 220 3-
" 76L 2-
" 54L 1.907,78
F3102N 310 3-
" 76L 2-
" 54L 2.102,71
Συλλέκτες υγρού
Bitzer

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Κάθετοι
Description
Περιγραφή
Liters
Λίτρα
Inlet without valves
Στόμιο εισόδου άνευ βάνας
inch / mm
Outlet with valve
Στόμιο εξόδου με βάνα
inch / mm
Price List
Τιμή
FS202 20
" 22L
" 22L 437,03
FS252 25
" 22L
" 22L 499,94
FS302 30 1-
" 28L
" 22L 515,38
FS402 40 1-
" 28L
" 22L 562,07
FS562 56 1-
" 35L 1-
" 28L 822,92
FS732 73 1-
" 35L 1-
" 28L 914,73
FS902 90 1-
" 42L 1-
" 35L 943,00
FS1122 112 2-
" 54L 1-
" 42L 1.245,46
FS1602 160 2-
" 54L 1-
" 42L 1.442,36
FS2202 220 3-
" 76L 2-
" 54L 2.041,83
FS3102 310 3-
" 76L 2-
" 54L 2.197,90
FS4002 400 4- ¼" 108L 3-
" 76L 5.755,04
FS4752 475 4- ¼" 108L 3 –
" 76L 6.180,86
FS5502 550 4- ¼" 108L 3 –
" 76L 6.811,15

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
½'' 16,54
'' 19,78
¾'' 19,78
'' 28,34
1-
'' 35,81
1-
'' 50,35
1-
'' 71,92
2-
'' 123,37
2-
'' 264,45
3-
'' 352,91
3-
'' 678,13
4*
'' 765,97
Flexible
Packless

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Code
Κωδικός
Max Working Pressure
Μέγιστη Λειτουργία Πίεσης
(BAR)
Cap. Range
Εύρος απόδοσης kW*
061L1207 45 2.8 – 11.4 kW
½’ x
‘’ 061L1208 45 5.3 – 14.6 kW
x ½ ‘’ 061L1209 45 8.3 – 29.2 kW
¾’ x ½ ‘’ 061L1223 45 21 – 53 kW
x ¾ ‘’ 061L1158 45 21 – 53 kW
1
’’ x
’’ 061L1218 45 41 – 61 kW
1
⅝’
’ x 1
⅛’
061L1280 45 55 – 98 kW
2
’’ x 1
’’ 061L1186 45 267 – 374 kW
Εξαρτήματα
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
24 VAC 50/60 Hz 4-WAY COIL / ΠΗΝΙΟ ΤΕΤΡΑΟΔΟΥ 10,28
220 VAC 50Hz 4-WAY COIL / ΠΗΝΙΟ ΤΕΤΡΑΟΔΟΥ 10,28
Ψυκτικά: R410A / R407C / R22 / R404A / R134a
Ονομαστικές αποδόσεις για R407C
Saginomiya 4-όδες βάνες
Saginomiya

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
M2 & Micromon
Description
Περιγραφή
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
m2+, 16 PT1000, Expansion unit 080Z8005 1.317,09
m2, 16 PT1000, Dual, 6mB
080Z8118 3.097,50
Micromon, 8 PT1000
080Z8171 1.716,51
Micromon, 16 PT1000 080Z8172 2.140,05
Cable, M2 to PC 080Z8400 86,45
EKC
Description
Περιγραφή
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
EKC 102A Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B8500 50,26
EKC 102B Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B8501 56,83
EKC 102C Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B8502 63,53
EKC 102D Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B8506 71,03
EKC 201 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7025 112,83
EKC 201 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7026 137,33
EKC 201 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7027 161,83
EKC 201 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7510 97,84
EKC 201Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7031 116,70
EKC 201 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7032 116,70
EKC 201 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7068 132,76
EKC 368 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 084B7079 616,02
AK-CC-750 Temperature Controllers / Ελεγκτές Θερμοκρασίας 080Z0121 859,06
EKC 347 Liquid Level Controll / Ελεγκτής στάθμης υγρού 084B7067 663,06
EKC 315A Superheat controller / Ελεγκτής υπερθέρμανσης 084B7085 632,83
EKC 316A Superheat controller / Ελεγκτής υπερθέρμανσης 084B7088 792,99
Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
Danfoss

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
EKC 331T Capacity controller / Ελεγκτής χωρητικότητας 084B7105 454,41
AK-PC 530, Capacity Controller / Ελεγκτής χωρητικότητας 084B8007 674,74
EKC 414A Case controller / Ελεγκτής κιβωτίου 084B8002 513,70
EKC 414A 1, Case controller / Ελεγκτής κιβωτίου 084B8011 538,03
EKC 414C Case controller / Ελεγκτής κιβωτίου 084B8000 414,77
AK-CC 450,Case Controller / Ελεγκτής κιβωτίου 084B8022 355,81
AK-CC 550, Case Controller / Ελεγκτής κιβωτίου 084B8021 493,32
EKC 202A, Refrigeration Controller / Ελεγκτής ψυκτικού υγρού 084B8521 78,51
EKC 202B, Refrigeration Controller / Ελεγκτής ψυκτικού υγρού 084B8522 93,36
EKC 202C, Refrigeration Controller / Ελεγκτής ψυκτικού υγρού 084B8523 100,79
EKC 202D, Refrigeration Controller / Ελεγκτής ψυκτικού υγρού 084B8536 113,52
AK-CC-210 Refrigeration Controller / Ελεγκτής ψυκτικού υγρού 084B8520 120,21
AKC
Description
Περιγραφή
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
AKC 72A, DANBUSS, UK,D,F 084B1209 919,91
AKC 114A 084B6171 784,47
AKC 115A 084B6174 986,19
AKC 116A 084B6175 1.191,81

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Αισθητήρες & Μεταδοτές Πίεσης
Description
Περιγραφή
AC & R Code
AC & R Κωδικός
Price List
Τιμή
EKS 111 1,5m I-pack PTC1000 084N1161 12,73
AKS 11 3,5 m I-pack 084N0027 43,30
AKS 11 5,5 m I-pack 084N0028 47,30
AKS 11 8,5 m I-pack 084N0029 68,37
AKS 12 1,5 m I-pack PT1000 084N0035 30,99
AKS 12 5,5 m I-pack PT1000 084N0038 43,30
AKS 11 3,5 m AMP Plug I-pack 084N0050 45,56
AKS 21 M 084N2003 50,52
AKS 32R Discharge Pressure Transmitters / Μεταδότες πίεσης κατάθλιψης 060G0090 202,86
AKS 32R Suction Pressure Transmitters /Μεταδότες πίεσης αναρρόφησης 060G1036 202,86
AKS 32R Cable / Καλώδιο 060G1034 22,60