Αναλώσιμα

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ρόλοι Χωρίς Μόνωση
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼'' x 0.80 – 30m 65,15
'' x 0.80 – 30m 102,45
½'' x 0.80 – 30m 139,76
'' x 1.00 – 15m 109,28
¾'' x 1.00 – 15m 131,85
'' x 1.00 – 15m 158,29
Ψυκτική Ευθεία
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
" 3,35
½" 4,71
" 6,20
¾" 7,64
" 10,56
1-
" 14,24
1-
" 20,55
1-
" 24,92
2-
" 41,68
2-
" 60,57
3-
" 82,80
3-
" 105,06
4-
" 134,29
Χαλκοσωλήνες
Halcor

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ρόλοι Με Μόνωση 9Mm
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼'' x 0.80mm – 30m 87,40
'' x 0.80mm -30m 122,06
½'' x 0.80mm -30m 158,73
'' x 1.00mm -15m 117,29
¾'' x 1.00mm -15m 137,64
'' x 1.14mm -15m 173,30
Ζεύγος Ρολών Με 9Mm Μόνωση
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼''-
'' – 20m 141,99
¼''-½'' – 20m 166,44
¼''-
'' – 20m 220,69
¼''- ¾'' – 20m 246,14
''-½'' – 20m 190,88
''-
'' – 20m 243,46
''- ¾'' – 20m 270,25
½''-¾'' – 20m 294,36

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ψυκτικοί Ρόλοι Διπλού Τοιχώματος (Αλουμινίου / Χαλκού)
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼'' x 0.80 – 30m 48,22
'' x 0.80 – 30m 75,85
½'' x 1.00 – 30m 102,98
''x 1.20 – 15m 80,62
Ψυκτικοί Ρόλοι Διπλού Τοιχώματος (Αλουμινίου / Χαλκού) Με 9Mm Μόνωση
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼'' x 0.80mm- 30m 65,30
'' x 0.80mm – 30m 91,92
½'' x 1.00mm – 30m 119,05
'' x 1.20mm – 15m 87,91
Ψυκτικοί Ρόλοι Διπλού Τοιχώματος (Αλουμινίου / Χαλκού) Σε Ζεύγη Με 9Mm Μόνωση
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼''-
'' – 20m 106,49
¼''-½'' – 20m 124,91
''-
'' – 20m 182,84
Οι Τιμές του Χαλκού είναι ενδεικτικές . Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την τρέχουσα τιμή.
Copper prices are indicative. Please contact us for the current price.

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
TC
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
06×06 0,23
06×10 0,25
06×12 0,28
06×15 0,28
06×18 0,30
06×22 0,39
06×28 0,48
06×35 0,56
09×06 0,39
09×10 0,41
09×12 0,43
09×15 0,44
09×18 0,49
09×22 0,51
09×28 0,69
09×35 0,76
09×42 0,85
09×54 1,23
09×64 1,84
13×10 0,63
13×12 0,67
13×15 0,73
13×18 0,80
Μονωτικά
3i Isopipe

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
13×22 0,88
13×28 1,11
13×35 1,27
13×42 1,40
13×54 2,01
13×64 2,29
13×76 2,72
13×80 3,05
13×88 3,22
13×108 4,85
13×114 5,00
19×10 1,93
19×12 2,00
19×15 2,10
19×18 2,17
19×22 2,70
19×28 2,87
19×35 3,05
19×42 3,68
19×48 4,55
19×54 4,80
19×64 6,02
19×76 7,70
19×88 8,40
13mm (m2) Isorolls / Ρολλό 12,34
19mm (m2) Isorolls / Ρολλό 16,62
10m ISOTAPE STICKER / ΤΑΙΝΙΑ 9,63
250gr ISOGLUE / ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΩΣΕΩΣ 7,64

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
HD & UV Plus
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
13×15 3,62
13×18 3,79
13×22 4,01
13×28 4,45
13×35 5,91
13×42 6,28
13×54 7,36
13×60 7,69
13×76 8,83
13×88 9,78
13×108 12,11
19×15 6,41
19×18 6,57
19×22 7,23
19×28 7,60
19×35 8,03
19×42 8,88
19×54 10,44
19×64 12,03
19×76 14,12
19×88 15,25
19×108 19,05
25×18 8,31
25×22 8,84
25×28 9,59
25×35 10,30
25×42 11,32

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
25×54 13,27
25×60 14,00
25×76 15,70
25×88 17,05
25×108 20,83
30×18 9,53
30×22 10,23
30×28 10,88
30×35 12,11
30×42 13,16
30×54 16,12
30×60 16,82
30×64 17,67
30×76 18,68
30×88 20,69
30×108 0,00

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Μούφα θηλ – θηλ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
'' 0,26
¾'' 0,78
'' 0,52
1-
'' 1,04
1-
'' 1,84
1-
'' 2,43
2-
'' 4,07
2-
'' 8,63
3-
'' 12,98
3-
'' 24,88
Καμπύλη θηλ-θηλ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
'' 1,73
¾'' 1,75
'' 2,23
1-
'' 3,41
1 –
'' 5,44
1 –
'' 7,30
2-
'' 19,21
2-
'' 30,42
3-
'' 42,85
3-
'' 159,25
4-
'' 111,92
Χάλκινα εξαρτήματα
EPC

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ημικαμπύλη θηλ-θηλ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
'' 0,63
¾'' 3,13
'' 1,10
1-
'' 2,76
1-
'' 3,73
1-
'' 4,49
2-
'' 7,50
2-
'' 15,99
3-
apos;' 23,73
3-
'' 41,82
4-
'' 50,57
Διπλοκαμπύλη θηλ-θηλ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
'' 5,50
¾'' 0,00
'' 5,11
1-
'' 11,09
1-
'' 0,00
1-
'' 23,13
2-
'' 59,72

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
ΤΑΦ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
'' 2,26
½'' 1,73
'' 0,58
¾'' 3,76
'' 1,41
1-
'' 4,35
1-
'' 5,95
1-
'' 9,17
2-
'' 14,30
2-
'' 28,84
3-
'' 44,02
3-
'' 127,48
4-
'' 106,54
Συστολή αρς-θηλ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
½'' x
'' 0,75
'' x ½'' 0,61
'' x
'' 0,68
¾'' x
'' 1,47
¾'' x ½'' 1,48
¾'' x
'' 1,56
'' x ¾'' 0,94
'' x
'' 0,92
'' x ½'' 1,21
'' x
'' 1,30
1 –
'' x
'' 1,42
1 –
'' x ¾'' 1,72
1 –
'' x
'' 1,85
1 –
'' x ½'' 1,75

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
1 –
'' x 1
'' 2,62
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
1 –
'' x
'' 2,62
1 –
'' x
'' 2,62
1 –
'' x 1 –
'' 3,41
1-
'' x 1 –
'' 3,41
1-
'' x
'' 3,41
1 –
'' x
'' 3,41
2 –
'' x 1-
'' 6,43
2-
'' x 1-
'' 6,43
2-
'' x 1 –
'' 6,77
2-
'' x
'' 6,77
2 –
'' x
'' 7,19
2 –
'' x 2-
'' 12,79
2 –
'' x 1-
'' 13,06
2-
'' x 1 –
'' 13,30
2-
'' x 1-
'' 14,88
3-
'' x 2-
'' 16,42
3-
'' x 2-
'' 16,06
3 –
'' x 1-
'' 17,95
3-
'' x 1-
'' 17,54
3-
'' x 3-
'' 23,37
3-
'' x 2 –
'' 23,37
3-
'' x 2-
'' 23,37
4-
'' x 3-
'' 34,12
Σιφώνι
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
'' 10,42
¾'' 15,36
'' 11,47
1-
'' 17,42
1-
'' 31,68
1-
'' 48,10
2-
'' 98,46

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
LIYCY 2×1 0,84
LIYCY 3×1 0,90
NYL HO5VV-F 3×1.5 0,93
NYL HO5VV-F 3×2.5 1,51
NYL HO5VV-F 4×1.5 1,21
NYL HO5VV-F 4×2.5 1,99
NYL HO5VV-F 5×1.5 1,52
NYL HO5VV-F 5×2.5 2,51
NYL HO5VV-F 7×1.5 0,00
6mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,20
8mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,50
20mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,10
15mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,10
30mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,50
35mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5,50
40mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 6,00
50mf CAPACITOR / ΠΥΚΝΩΤΗΣ 6,50
3RT1934-6A 15KW CONTACTOR REPAIR KIT / ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
3RT1935-6A 15KW CONTACTOR REPAIR KIT / ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
3RT1944-6A ΕΠΑΦΗ ΡΕΛΕ
Οι Τιμές των καλωδίων είναι ενδεικτικές . Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την τρέχουσα τιμή.
Ηλεκτρολογικό υλικό

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
COURFLEX Φ16 (30m) DRAIN PIPE / ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,58
COURFLEX Φ18 (30m) DRAIN PIPE / ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,62
COURFLEX Φ20 (30m) DRAIN PIPE / ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,73
COURFLEX Φ22 (30m) DRAIN PIPE / ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,88
COURFLEX Φ25 (30m) DRAIN PIPE / ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1,00
Φ16-18-20 ΤΕΕ DRAIN PIPE / ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,60
NOVA PLUS Φ32 RAIN PIPE / ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,76
NOVA PLUS Φ40 RAIN PIPE / ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,78
NOVA PLUS Φ32 ELBOW 90o DRAIN PIPE/ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 90o 0,61
NOVA PLUS Φ40 ELBOW 90o DRAIN PIPE/ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 90o 0,73
NOVA PLUS Φ32 ELBOW 45o DRAIN PIPE/ HMIΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 45o 0,61
NOVA PLUS Φ40 ELBOW 45o DRAIN PIPE/ HMIΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 45o 0,73
NOVA PLUS Φ32 ΤΕΕ DRAIN PIPE / ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,86
NOVA PLUS Φ40 ΤΕΕ DRAIN PIPE / ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,91
COURBI 60×40 DUCT PROTECTOR TUBE/ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΥΚΟ 3,19
COURBI 80×40 DUCT PROTECTOR TUBE/ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΥΚΟ 4,07
Σωλήνας συμπυκνωμάτων & κανάλια προστασίας

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
EC-400 111,01
VCC20-S 112,12
VCMA20-S 105,19
ASPEN
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
MINI ORANGE Α 102,72
0,5Lit 80,34
1Lit – 4m 80,34
2Lit 4m 80,34
MINI LIME without tube / χωρίς κανάλι 113,30
MINI LIME with tube / με κανάλι 129,36
ΜΙΝΙ LIME Silent+ kit with tube / με κανάλι 142,00
Μaxi lime 20m kit with tubr / με κανάλι 144,00
MINI ORANGE SILENT 108,09
Αντλίες Συμπυκνωμάτων

div class=”t m2 x9 h9 y146 ff4 fs4 fc0 sc0 ls0 ws0″>Little Giant

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Βάσεις Κλιματιστικών
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
40cm WALL MOUNTED / ΤΟΙΧΟΥ ΛΕΥΚΗ 5,61
50cm WALL MOUNTED / ΤΟΙΧΟΥ ΛΕΥΚΗ 6,71
09-12 FLOOR BRACKET / ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΗ 5,61
18-24 FLOOR BRACKET / ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΗ 5,83
40cm WALL MOUNTED GALVANIZED (NON PAINTED) / ΤΟΙΧΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΑΒΑΦΗ) 4,95
50cm WALL MOUNTED GALVANIZED (NON PAINTED) / ΤΟΙΧΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΑΒΑΦΗ) 5,39
09-12 FLOOR BRACKET GALVANIZED (NON PAINTED) / ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΑΒΑΦΗ) 5,61
18-24 FLOOR BRACKET GALVANIZED (NON PAINTED) / ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΑΒΑΦΗ) 5,83
40cm INOX WALL MOUNTED / ΤΟΙΧΟΥ INOX 36,00
BASE PADS / ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3,21
BIG SIZE (FIXED) / ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΙΓΑΣ 13,22
CASTEL PRE – INSTALLATION BOX / ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5,35
Ταινίες
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
TOTALINE WHITE w/GLUE / ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ 1,27
TOTALINE WHITE w/o GLUE / ΛΕΥΚΗ XΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ 1,09
TOTALINE BLACK w/GLUE / ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ 1,30
TOTALINE 19mm 20m PVC ELECTRICAL TAPE / ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 0,57
TESA 20x50mm WHITE w/GLUE / ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ 2,46
Υλικά εγκαταστάσεων

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Αναλώσιμα Κολλήσεων
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
HARRIS-SF-1 WELDING STICK COPPER /ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΕ 0,37
25% FC 2.0x500mm WELDING STICK SILVER / ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ (72pieces/τμχ.) 7,80
25% FC 2.0x500mm WELDING STICK SILVER WITH BORAX / ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔ (45pieces / τμχ.) 10,50
HARRIS 100 kgr FLUX POWDER BORAX / ΒΟΡΑΚΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,60
MT-1 MAP GAS BOTTLE / ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 8,60
ΠΤ-1 GAS BOTTLE / ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 11,00
OXYGEN FILLED CERTIFIED / ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 25,00
BRIDGIT WELDING/ ΚΟΛΛΗΣΗ 32,56
JEL FLUX / ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4,51
Δεματικά
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
203×2.5 1,47
310×4.8 5,41
368×4.8 6,30
380×7.6 13,62
203×2.5 1,66
310×4.8 6,19
368×4.8 7,27
380×7.6 15,71
450×8.0 13,59

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Σιλικόνες – Πολυουρεθάνες
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
LOGO 280ml SILICONE TRANSPARENT / ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 4,07
LOGO 280ml SILICONE WHITE/ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 4,07
LOGO SILICONE ACRYLIC /ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 1,63
LOGO 750ml POLYURETHANE FOAM / ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 5,55
Στηρίγματα Καλωδίων
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
8×25 (100pcs/τμχ) 0,04
19×45 (50pcs/τμχ) 0,12
22×45 (50pcs/τμχ) 0,14
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ 1,05
Βάνες Κλιματιστικών
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼" 5,60
" 5,20
½" 7,15
" 9,75
Στεγανωτικά για ρακόρ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
EZ-125/24 7,16

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Εξαρτήματα στήριξης
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
ALFA 06 CONCRETE UPAT PLASTIC / ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟ (100pcs/τμχ) 4,00
ALFA 08 CONCRETE UPAT PLASTIC / ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟ (100pcs/τμχ) 5,00
ALFA 10 CONCRETE UPAT PLASTIC / ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟ (50pcs/τμχ) 3,50
ALFA 12 CONCRETE UPAT PLASTIC / ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟ (25pcs/τμχ) 2,00
FISCHER Μ8X95 STEEL UPAT /ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΟΥΠΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 0,74
FISCHER Μ08 STEEL UPAT/ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΟΥΠΑ ΜΕ ΚΩΝΟ 0,15
FISCHER M10 STEEL UPAT / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΟΥΠΑ ΜΕ ΚΩΝΟ 0,21
EA WH M8 UPAT INSTALLATION TOOL/ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΥΠΑ 10,27
EA WH M10 UPAT INSTALLATION TOOL/ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΥΠΑ 11,48
Μ08 1m THREADED ROD /ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,72
Μ08 2m THREADED ROD /ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,46
Μ10 1m THREADED ROD /ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,13
Μ10 2m THREADED ROD /ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2,29
ΟΒΟ FS 35x18x1,25 2m STEEL PROFILE RAILS / ΡΑΓΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8,11
ISOFIX 38x40x2mm STEEL PROFILE RAILS / ΡΑΓΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 19,36
ISOFIX 28x30x1.75mm STEEL PROFILE RAILS / ΡΑΓΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11,34
TPSA 1 145mm BEND SUPPORT / ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2,87
TPSA 2 245mm BEND SUPPORT / ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 3,30
TPSA 3 345mm BEND SUPPORT / ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4,41
TPSA 4 445mm BEND SUPPORT / ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5,07
MPC 38/40 520mm CONSOLE SUPPRT / ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 11,99
Μ08×025 HEXAGON BOLTS / ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ (200pcs/τμχ) 16,00
08×070 COACH SCREW /ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (200pcs/τμχ) 22,00
5.0×45 CLIPBOARD SCREWS / ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (200pcs/τμχ) 8,00
Μ08×070 THREADED ROD / COACH SCREWS 0,11
M08 CONNECTION NUTS /ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (200pcs/τμχ) 8,00
M10 CONNECTION NUTS/ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (200pcs/τμχ) 12,00
Μ08 WIDE PLAIN WASHERS /ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΑΡΔΕΙΑ (200pcs/τμχ) 8,00
Μ10 WIDE PLAIN WASHERS /ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΑΡΔΕΙΑ (200pcs/τμχ) 12,00
Μ8/35mm RAIL SUPPORT ACCESSORIES/ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΡΑΓΑ 1,22
Μ10/35mm RAIL SUPPORT ACCESSORIES /ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΡΑΓΑ 1,22
Μ10 HOSE CLAMPS/ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥ 3,06

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Τσερκοταινία
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
ISOFIX 12×0.8 10M PERFORATED STEEL BANDING / ΤΣΕΡΚΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,39
Στερεωτικά καρφιά
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
ROBOT M6x8x18mm 100 pieces/τμχ 6,29
ROBOT M6x8x25mm 100 pieces/τμχ 6,79
ROBOT M6x8x30mm 100 pieces/τμχ 7,46
ROBOT Μ6 PUNCH /ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙ 7,10
Αντικραδασμικά
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Φ50×30 M10 A-A ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ 5,80
Φ52×30 M10 Θ-Θ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ 6,90
Φ52×30 M10 A-Θ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ 6,90
Φ40×31 M8 Θ-Θ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ 6,30
50x25cm ANTI-VIBRATION MAT (GRAY.BLUE/RED) / ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ (ΓΚΡΙ/ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟΣ) 96,62
12x12x2.5cm ANTI-VIBRATION MAT (GRAY.BLUE/RED) / ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ (ΓΚΡΙ/ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟΣ) 13,15
6x6x2.5cm ANTI-VIBRATION MAT (GRAY.BLUE/RED) / ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ (ΓΚΡΙ/ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟΣ) 3,56
12.5×12.5cm ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ 24,08
VIBRO ANTI-VIBRATION STRIP/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ 3m 76,03
ΕΜ.2 (150Kp) WHITE ANTI-VIBRATION MOUNTS/ ΛΕΥΚΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 19,64
ΕΜ.2 (80Kp) BLUE ANTI-VIBRATION MOUNTS/ ΜΠΛΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 19,64
ΕΜ.2 (40Kp) RED ANTI-VIBRATION MOUNTS/ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 19,64
EM.3 (500Kp) WHITE ANTI-VIBRATION MOUNTS/ ΛΕΥΚΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 20,59
EM.3 (200Kp) BLUE ANTI-VIBRATION MOUNTS/ ΜΠΛΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 20,59

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
MINI ANTI-VIBRATION SUPPORTS/ MINI ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,74
SM/250 ANTI-VIBRATION SPRING MOUNTS (1 SPRING)/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ (1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ) 102,96
SM/500 ANTI-VIBRATION SPRING MOUNTS (1 SPRING)/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ (1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ) 118,80
SM/750 ANTI-VIBRATION SPRING MOUNTS (1 SPRING)/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ (1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ) 131,47
SM/500 ANTI-VIBRATION SPRING MOUNTS (2 SPRINGS)/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ (2 ΕΛΑΤΗΡΙΑ) 126,72
SM/1000 ANTI-VIBRATION SPRING MOUNTS (1 SPRING)/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ (1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ) 155,23
SM/1000 ANTI-VIBRATION SPRING MOUNTS (2 SPRINGS)/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ (2 ΕΛΑΤΗΡΙΑ) 186,91
SM/1500 ANTI-VIBRATION SPRING MOUNTS (1 SPRING)/ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ (1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ) 204,34
Στηρίγματα Σωλήνων Υψηλών Θερμοκρασιών (Καταθλίψεων)
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
Μ8 Φ18 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ /RED RUBBER 4,07
Μ8 Φ22 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ /RED RUBBER 4,52
Μ8 Φ28 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ/ RED RUBBER 4,98
Μ8 Φ35 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ/RED RUBBER 5,70
Μ8 Φ42 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ/RED RUBBER 6,25
Μ8 Φ54 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ/RED RUBBER 7,03
Μ8 Φ64 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ/RED RUBBER 8,32
Μ8 Φ12-16 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,69
Μ8 Φ10-15 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,90
Μ8 Φ10- 18 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,90
Μ8 Φ10- 22 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,97
Μ8 Φ10- 28 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,99
Μ8 Φ10- 35 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,08
Μ8 Φ10- 40 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,18
Μ8 Φ10- 54 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,31
Μ8 Φ10- 60 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,42
Μ8 Φ10- 75 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,66
Μ8 Φ10- 90 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,79
Μ8 Φ10- 110 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,30
Μ8 Φ10- 115 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,30
Μ8 Φ10- 150 METAL BRACKET WITH RUBBER /ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,30

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
SUVA R-404Α (10/45kg) 19,18
SUVA R-134Α (12,5/60kg) 19,69
SUVA R-407C (11,6/55kg) 20,30
SUVA R-410A (10,5/45kg) 21,93
SUVA R-507A (10,7/45kg) 20,71
SUVA MP39 (12,5/55kg) 18,66
SUVA HP80 (10,8/50kg) 22,84
SUVA 408Α 23,18
Isceon MO49 (R-413A) 28,19
Isceon MO59 (R-417A) 28,40
Isceon MO79 (R-422A) 31,87
Isceon MO29 28,40
12,3Lt REFILLABLE BOTTLE (SMALL SIZE) / ΦΙΑΛΗ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 71,05
REFILLABLE BOTTLE (BIG SIZE) / ΦΙΑΛΗ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 263,90
R-410A 12,3Lt REFILLABLE BOTTLE (SMALL SIZE) / ΦΙΑΛΗ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 71,05
27,2Lt RECOVERY BOTTLE (SMALL SIZE) / ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 137,35
RECOVERY BOTTLE (BIG SIZE) / ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 304,50
Refrigerants
Ψυκτικά
Dupont

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
3GS 4lit MINERAL OIL /ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ 27,00
4GS 4lit MINERAL OIL /ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ 27,00
3GS 20lit MINERAL OIL /ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ 125,00
4GS 20lit MINERAL OIL /ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ 125,00
SL32 4lit ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 78,00
SL68 4lit ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 78,00
SL100 4lit ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 90,00
SL170 4lit ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 110,00
SL170 208 lit ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 5.500,00
4 lit VACUUM PUMP OIL /ΛΑΔΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 20,50
1 lit VACUUM PUMP OIL /ΛΑΔΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 6,50
BP-Castrol
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
CASTROL SW 68ST 5 lit ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 100,00
CASTROL SW220 20 lit ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 565,10
MANEUROP SCROLL 160SZ 2 lit 7754024 ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 104,38
MANEUROP 160P-5L 7754002 MINERAL OIL /ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ 72,03
BITZER BSE 170 (10 LT) ESTER OIL /ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΑΔΙ 398,00
Λάδια Συμπιεστών & Αντλιών
Suniso

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
AIR-CB-1 4 LIT CLEANER FOR CONDENSERS/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ 8,45
AIR-CB-3 4 LIT CLEANER FOR COILS/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ 8,45
USP / ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 4,29
ETHYLENE GLYCOL /ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 2,42
INDUSTRIAL PROPYLENE GLYCOL /ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 4,00
Mantek
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
FRESH FORCE 1 LIT NATURAL SOLVENT CLEANER /ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 19,63
SHINEY BRITE 1 lit NATURAL SOLVENT CLEANER /ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 17,39
ODD JOB5 LIT CONDENSER CLEANER /ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ 74,39
FECTANT-3 1 LIT DUCT CLEANER/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 14,57
FECTANT-3 5 LIT DUCT CLEANER/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 72,86
DERKET 5 LIT ACID CLEANER FOR RUST & SALTS/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ-ΣΚΟΥΡΙΑΣ 72,54
KOIL KLENZ 5 LIT FILTER CLEANER / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΩΝ 99,51
ELECTRA 40 1 LIT (ΔΙΑΛΥΤΗΣ) 15,07
ACADEMY 30 Lit 405,19
5L ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ METΑΛΛΙΚΟΣ 90,00
Χημικά Καθαριστικά
Totaline

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
070/01.20 2×5.9mm (20m) CAPILLARY THERMOSTATIC HOSE (BLACK)/ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΑΥΡΗ) 3,10
070/01.20 2×5.9mm (20m) AZ CAPILLARY THERMOSTATIC HOSE (BLUE) /ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΠΛΕ) 3,10
070/03.5 4×8,2mm (20m) CAPILLARY THERMOSTATIC HOSE (BLACK) / ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΑΥΡΗ) 4,89
070/07 8,5×13,9mm (10m) CAPILLARY THERMOSTATIC HOSE (BLACK) / ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΑΥΡΗ) 7,92
RF0001 INSERT NUT/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΑΚΙ 0,88
RF0002 INSERT WITH FIXED DEPRESSOR /ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΑΚΙ ΜΕ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 1,25
RF0008 SLEEVE (ALUMINIUM) /ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΧΙΤΩΝΙΟ 0,25
RF0114 16mm SHORT NUT/ ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ 0,55
RF0003 19mm SHORT NUT/ ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ 0,60
RF0116 16mm INSERT 90o / ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ 90° 3,70
RF0011 19mm INSERT 90o WITH FIXED DEPRESSOR/ ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ 90° ΜΕ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 3,75
RF0012 TEE NIPPLE/ΤΑΦ 4,03
RF0013 TEE FEMALE NIPPLE /ΤΑΦ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 4,98
RF0014 180o TEE FEMALE NIPPLE / ΤΑΦ ΜΕ ΑΚΡΙΑΝΟ ΡΑΚΟΡ 4,98
RF0021 (¼'') METALLIC LINER/ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ 1,32
RFΑ001 ¼'' SAE STRAIGHT INSERT WITH NUT /ΒΙΔΩΤΟ ΙΣΙΟ ΡΑΚΟΡ 3,33
RFΑ001 ¼'' SAE 90o ELBOW INSERT WITH NUT / ΒΙΔΩΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ 6,48
RF0033 (
'') METALLIC LINER/ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ 1,77
RFΑ005
'' SAE STRAIGHT INSERT WITH NUT /ΒΙΔΩΤΟ ΙΣΙΟ ΡΑΚΟΡ 3,72
RFΑ006
'' SAE 90o ELBOW INSERT WITH NUT / ΒΙΔΩΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ 7,32
RFAT01 CRIMPING TOOL/ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 129,13
RFAT02 CUTTER TOOL/ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 41,33
RFAT03 SUIT CASE/ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 48,20
RFC007 DEPRESSOR/ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 0,41
RFC102 ¼'' COOPER GASKETS/ΧΑΛΚΙΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 0,21
RFC142 ¼'' special TRUMPET COOPER GASKETS /ΧΑΛΚΙΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 0,21
Εξαρτήματα υψηλών πιέσεων
Errecinque

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
S-30 1ph 86,00
S-35 1PH 86,00
S-35 3PH 83,00
S-45 1PH 144,00
S-45 3PH 144,00
EBM S4D-500 AJ0301 3PH 258,33
Elco – Totaline
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
5W 13,66
10W 14,47
16W 18,38
25W 24,29
34W 26,63
Ebmpapst
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
PAPST 4656N 120x120x38 44,60
Α12Β23STBW0 120x120x38 9,25
Κινητήρες ανεμιστήρων
Ziehl-Abegg

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Ρακόρ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
SAE ¼" 0,68
SAE
" 1,13
SAE ½ " 1,63
SAE
" 2,05
SAE ¾" 3,49
SAE
" 8,46
SAE ¼" x DEAD END 0,68
SAE
" x ¼" 1,19
SAE ½" x
" 1,75
Σύνδεσμοι
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
SAE ¼" 1,37
SAE
" 2,16
SAE ½" 3,25
SAE
" 4,90
SAE ¾" 8,13
SAE ¼" x ¼" NPT 1,62
SAE
" x
" NPT 2,59
SAE ½" x ½" NPT 3,90
SAE ¼" x
" NPT 1,45
SAE
" x ¼" NPT 2,76
SAE ½" x
" NPT 5,19
SAE
" x ½" NPT 5,33
Χάλκινα υλικά
Castel

Underoor Heating Uponor / Ενδοδαπέδια Θέρμανση Uponor
Γωνιακή βαλβίδα
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
SAE= ¼" =NPT 3,12
SAE=
" =NPT 5,03
SAE ¼" x
" NPT 3,11
ΤΑΦ
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
SAE ¼" 3,07
SAE
" 5,45
REDUCING
" x ¼" x
'' 6,29
SAE ¼" x ¼" x
" NPT 3,11
SAE ¼" x ¼" x ¼" NPT 5,56
Access fittings
Description
Περιγραφή
Price List
Τιμή
¼" STRAIGHT SOLDER/ΚΟΛΛΗΤΟ ΙΣΙΟ 0,76
¼'' 8350/X03 STRAIGHT SOLDER WITH COOPER /ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΝΟ 2,81
SAE ¼" x NPT
" STRAIGHT WITH FLARE / ΙΣΙΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1,24
SAE ¼" STRAIGHT WITH FLARE / ΙΣΙΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1,56
CORE REMOVER /ΚΛΕΙΔΙ 2,71
CAPS WITH GASKET /ΚΑΠΑΚΙ 0,40
SPACE VALVE CORES /ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 0,44
1m CAPILLARY TUBE WITH NUTS ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 5,28